Téma na březen 2014 ODPOVĚDNOST / ZÁVAZEK

 

Je to měsíc, kdy se zaměříte na svá rozhodnutí a svoje volby. Je to celé o nastavení nových pravidel, odstranění toho, co nefunguje, o disciplíně a o práci na sobě. Tento měsíc je také o velkých snech, cílech a jejich naplnění. Zapište si je do seznamu úkolů, které byste měli plnit, i když se vám kolikrát nebude chít.

Tento měsíc uvidíte, jak jste na tom a budete mít radost z vlastní vytrvalosti. Budete mít radost také z toho, jak si nastavíte věci, abyste zvládli jakékoliv výzvy, které vám v budoucnosti přijdou do cesty. Budete se cítit silní a odhodlaní udělat rozhodnutí a změny. Bude nicméně těžké ukotvit vaše závazky ve vašem srdci a mít jasno v tom, co chcete v životě podpořit a do čeho vložit nebo nevložit energii.

Z měsíce února, jehož téma bylo UVOLNĚNÍ  a PROPUŠTĚNÍ, zůstává plavat okolo nás mnoho emočních a psychických “zbytků ”, které nemají kam být odhozeny. Tyto „zbytky“ by měly být buď uklizeny, nebo využity na nové směry a nové sny.

Představte si velký cíl a uvědomte si veškeré praktické kroky, které mají vést k dosažení tohoto cíle:

Pokud chcete zhubnout, k jaké disciplíně se zavážete? Pokud se chcete dát dobré kondice, co vám pomůže na každodenní úrovni dosáhnout tento cíl? Pokud chcete uspět v novém obchodním plánu, jaké jsou dosažitelné kroky? Pokud chcete mít lepší životní úroveň, co k tomu potřebujete udělat?

Existuje čekání na vhodný okamžik, ale také to, že ukážete vesmíru, že jste na vhodný okamžik připraveni. Tomu se říká závazek. Pokud jste si závazek dali, není cesty zpět, neexistují ani 2 cesty ani podmínky, na základě kterých se vaše sny naplní.

Než uděláte závazek a rozhodnutí, tak existuje vždy možnost změnit názor. Někteří z vás máte myšlenky tipu “tohle asi ne”. Je to dané vaším strachem a pochybnostmi, že selžete, pokud se k něčemu zavážete. Co je ale pravdou, je fakt, že pocítíte svobodu a úlevu, pokud závazek uděláte. Uvolníte tím své pochybnosti a emoční energii, která bránila vesmíru vám pomoci s vašimi cíli a sny. Závazky jsou oceněné, nerozhodnost ne…

Existuje část závazku, která podporuje kruh dokončení. Pokud jednou uvolníte energii něčeho, k čemu jste se zavázali, jste na kolejích, které vedou k cíli. Je zapotřebí, abyste dali energii prostor přistát, kde to má předurčené. Pokud budete tuto akci nebo činnost přerušovat, skončíte ve finále s mnoha nenaplněnými cíli a ztrátami…

Je zapotřebí, abyste se vyvarovali depresím, letargii a sebezapření. Je to měsíc činu a ne “počkám a uvidím”. Už jste čekali dlouho a teď je zapotřebí se zavázat k tomu, co chcete, co chcete ze srdce, ne co chce vaše mysl. Takže na co čekáte? Vaše mysl vás dovede do slepé uličky a naruší vám dosažení vašich cílů. Naslouchejte svému srdci!

VY OSOBNĚ

Tento měsíc budete čelit strachům, Vašemu vzdoru, Vašemu oddalování a pochybnostem. Budete mít rozepře s vaší myslí, proč nemůžete nebo byste neměli některé věci udělat. Je to vaše mysl, která vás vede k beznaději a zoufalství, zatímco vaše srdce vás žene kupředu a podporuje. Tento měsíc se naskytuje úžasná možnost vývoje a osobního rozvoje, stejně tak jako sebepoznání.

Bude zapotřebí mnoho sil a důvěry ve vaše závazky ale nikdy nevíte, jak je vesmír podpoří. Tento měsíc je skvělý na to udělat to, co říkáte a to, co chcete. Udělejte si akční plán svých závazků a plňte je s disciplínou. Máte podporu tento měsíc udělat mnoho práce, I když se vám do toho nechce. Budete náležitě odměněni!

VZTAHY

Jedná s o velké téma. Uvědomte si, které vztahy chcete I nadále podporovat a “živit” a které ne. Jeden ze závazků, který byste měli udělat je, zlepšit si vztah sám se sebou a zlepšit si vztah, ke kterému jste již zavázáni. Pokud tyto vztahy vyžadují vice času, zavažte se k delšímu času. Pokud potřebují vice podpory, zavažte se k větší podpoře. Pokud se zavážete, dáte jim to, co potřebují. To samozřejmě vyžaduje závazek sám se sebou.

Tento měsíc se mnoho vztahů rozpadne. Je to také vhodný měsíc na to si uvědomit, kde ve vztazích uniká energie. Pokud se k něčemu zavážete, měli byste očekávat, že dostanete tolik, kolik jste do toho vložili. Závěr by měl být uspokojivý a naplňující.

PROSTŘEDÍ OKOLO NÁS

Závazky se týkají vašeho osobního prostředí, zejména pro ty, kteří chtějí pracovat jinde nebo žít v lepším prostředí.

Pokud ve vlastních přání používáte slova jako např. „když“, „pokud“, „jednou“, tak prostě nefungují se závazkem. Sen se vám splní pouze a jenom, pokud budete tvrdě a disciplinovaně pracovat. Pokud chcete vylézt na vrchol hory, tak je zapotřebí také mnoho tisíc dětských krůčků.

Inspirujme se např.přírodou, můžeme se mnohému naučit. Pozorujte přírodu, všechny přírodní úkazy a vnímejte, jak je příroda na 100% zavázána. Pokud už kapka deště padá, tak prostě spadne, už se nevrátí zpět do mraků.

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO

Tělu trvá nějakou dobu, aby se adaptovalo na změny, přechody a přenastavení. Tento měsíc podporuje mužskou energii: 3.čakru a lekce ohledně své vůle, životní energie a rozhodování. Dávejte si pozor na zažívání, nadledvinky, bránici a lymfatický systém. Uveďte svůj krevní oběh do oběhu tím, že se budete hýbat. Pokud se cítíte fyzicky a energeticky lenivý, tak se hýbejte, pohyb vám pomůže!

OBCHOD, OBCHODNÍ VZTAHY A PROJEKTY

Tento měsíc velmi silně podporuje projekty a jakýkoliv obchodní plán. Zažili jste velmi náročné období pro investování. Nebylo jednoduché se rozhodnout, k jakému obchodnímu plánu se zavázat, co bude fungovat a co ne. Ani po lidské stránce to nebylo jednoduché, neboť lidé se mění, prožívají  změny, posun a vývoj.

Je naprosto  v pořádku, že změníte názor, rozloučíte se s obchodním partnerem  nebo odstoupíte od projektu. Je důležité se jednou rozhodnout a neodvolávat své rozhodnutí. Zdržte se pocitů jako např. lítost, selhání, nespokojenost a cokoliv, co bude ukrádat vaší energii.

Pokud se plně rozhodnete k nějakému projektu, tak uvidíte tento měsíc výsledky. Vesmír určitě ocení Váš čistý záměr a rozhodnutí. Takže si to užijte, na co čekáte? J

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY:

Březen 1: Novolunní

Tento měsíc je silný v poskytnutí možnosti položit si otázku: „k čemu jsem zavázán?“. A pokud ne tak proč? Nikdy není pozdě vyloučit ze života věci, které nefungují a zavázat se k těm, které nám poskytují podporu. Najděte si na sebe čas tento měsíc a udělejte si revizi v svých cílech a záměrech, které jste si dali v prosinci a napište si, v jaké fázi jste. Pokud byly nějaké cíle příliš náročné, tak je přehodnoťte. Pokud některé cíle naopak nebyly ohodnocené jako náročné, tak je přehodnoťte a udělejte z nich velké sny. Pokud některé cíle jsou splněny, buďte vděční a oceňte se. Pokud cítíte nedostatek podpory, zažádejte o ni, je všude okolo vás. Dejte si nová předsevzetí, která podpoří Vaše cíle a plány.

Březen 2-7:

Během tohoto období narazíte na vlastní odpor, letargii, nízkou energii a sebehodnocení. Pamatujte si, to jsou signály špatné osobnosti. Pamatujte si, pokud se necítíte pěkně a správně, není to z podstaty. Dávejte pozor na svůj hlas, který posloucháte a ujistěte se, že to je ten správný.

Vyvarujte se svých starých návyků a vzorců, které vás vedou k tomu si myslet, že za nic nestojíte. Disciplína bude vašim přítelem a bude zapotřebí, abyste konali to, k čemu jste se zavázali, i když se vám nebude chtít…

Březen 8-15:

Vnímejte veškerou podporu a sílu, kterou dostáváte v souvislosti s vašimi závazky. Upřímně si řekněte a uvědomte, kde jste zavázání a odstraňte cokoliv, co Vás nepovzbuzuje dostatečně, abyste tam vkládali dále energii. Někteří z vás v tomto období dokončí nebo vyřeší cíl z minulosti nebo se odpoutají ze záměrů, které vám nic nedávají. Soustřeďte se na to, co vám říká srdce, ne na vaši mysl….

Dávejte si pozor, abyste se neponořovali do smutků a sebehodnocení. To povede ke stagnaci celé situace, nikam se nepohnete a nevyužijete úžasné energie tohoto měsíce.

Březen 16, úplněk

Tento úplněk poskytuje možnost zažít život v harmonii, klidu a vyrovnanosti. Uvědomte si veškeré svoje lekce, zážitky, změny a posun, který jste udělali. Je vhodný čas na to, přizvat do přítomnosti své velké sny, uzemnit je a zrealizovat je. 

Březen 20: Jarní rovnodennost.

Oslavujte nové začátky, zejména ty, ke kterým jste se zavázali. Buďte vděčni za vše, za podporu, za to co vnímáte. Pokud je něco, s čím se chcete rozloučit nebo vymazat ze života, udělejte si „pohřební rituál“. Poté požehnejte všemu novému, nové energii, která přichází. Využijte vody, květin a světla…

Březen 17-23:

Energie plyne v tomto období velmi rychle. Musíte být připraveni. Kůň vašeho života už našel prostor a cválá po polích. Musíte se naučit, jak držet uzdu, vy jste žokejové a rozhodně nechcete z koně spadnout.

Co vás může vykolejit a na co si dávejte pozor, jsou vaše zlozvyky, negativní myšlení a mučednictví. Je zapotřebí, abyste byli silní a disciplinovaní a plnili své závazky. Pracujte na sobě.

V tomto období můžete získat mnoho osobní síly, která vám pomůže být na sebe hrdí. Takže nebuďte líní, roztržití, duchem  nepřítomní a apatičtí. Buďte v přítomnosti a sami se sebou.

Březen 24-31:

Toto období je ještě relativně silné a mocné, ale bude se jevit odlišně pro mnohé z vás. Někteří zažijí hmatatelnou  podporu vesmíru v tom, k čemu jste se zavázali. Mantrou pro toto období je „nikdy to nevzdávejte a jděte za tím, co chcete ze srdce“.

Vytrvalost je ve hře a právě proto byste měli dodržovat disciplínu a dobré návyky, které jste si nastavili a upevnili v předchozích týdnech.

Pilujte a pracujte na svých závazcích. Vaše tvrdá práce tento měsíc se zúročí v budoucím měsíci.

Přeji vám krásný měsíc!

S požehnáním,

Lena