Tématem na měsíc červen 2013 je PŘEMĚNA

Ve většině z nás stále doznívají pocity z lekcí ohledně PROSAZENÍ SE z měsíce května. Někteří z nás se potýkají s tvrdou pravdou týkající se starých přesvědčení, jiní se přizpůsobují novým volbám a změnám. Cítíme se vyčerpání s přílivem nové energie, nebo jsme přetažení, zmatení a nerozhodní. Někteří z nás se zasekli na překážce týkající se obav a utkvělými myšlenkami. Jiní z nás mohou být nadšeni z nových úžasných možností, které se před nimi otevřely a ženou je vpřed.

V jakémkoliv stavu se nacházíte, PŘEMĚNA bude tématem tohoto letního měsíce.

Co je PŘEMĚNA?

Ve slovníku je přeměna pojmenovaná jako “proces“ nebo období přeměny/změny z jednoho stavu nebo situace do druhé”. Období proměny je to co následuje za rozhodnutím nebo změnou, která Tě vede udělat věci jinak. Abychom vzdali poctu Přeměně, ve které se nacházíme, potřebujeme si uvědomit své závazky a rozhodnutí, které jsme udělali. Na základě toho budeme vidět výsledky změn.

Období Proměny se může projevovat aktivně, ale I pasivně. Přeměna vyžaduje, abyste začali dělat věci jinak než obvykle. Jen tak zažijete příliv nové energie a vzorců, které upevníte. Bude velmi časté, že se budete cítit nerozhodně, unaveni, “mimo”… To vše je v pořádku a patří to k Přeměně. Také se můžete cítit bez motivace a budete potřebovat vice odpočívat, než normálně. Je to čas přizpůsobování/vstřebávání a měli byste jednat vice instinktivně.

Ne každý zaznamená Přeměnu ve všech životních směrech. Někteří z vás budou zažívat přeměnu jen v male části života, někdo bude velmi vyrovnaný a užije si to. Ostatní mohou zažít obrovskou Přeměnu, která bude pro Vás velmi důležitá. Může Vás ale vést někam, kde je budoucnost velmi nejistá. Možná pocítíte znepokojení a pochybnosti, které Vás budou blokovat v důvěře k přeměně.

Pokud jste ve stavu Přeměny, znamená to, že zanecháváte situaci nebo životní etapu za Vámi a vstupujete do nové, či nové etapy života. Podstata Přeměny je, že nevíte, co to za situaci nebo životní etapu bude. Je důležité, abys ses zaměřil na to, na to, z čeho se přeměňuješ.

Dohotovení/dokončení vyžaduje zaměřit energii na to, co za sebou zanecháváš. Zejména, pokud jsi něco odkládal nebo měl špatný vztah s někým, tak je zapotřebí vše vyřešit a vyvarovat se těmto situacím.

Někteří z vás jste mistři v Proměnách. V podstatě jste tak dobří, že ani není vidět, že procházíte proměnami. Důvodem může být fakt, že máte mnoho neukončeného, mnoho kořenů v minulosti a mnoho vzorců, které se stále objevují. Naše vědomí by chtělo se pohnout kupředu, na druhou stranu bude možná zapotřebí práce na jiné úrovni, abyste se osvobodili od toho, co vás drží na uzdě. Možná je vhodný čas na to zrevidovat staré vzorce týkající se vaší osobnosti a změnit vztahy z minulosti.

Jiní z vás budou odolávat Přeměně za každou cenu. Váháte, otálíte a kopete si ještě hlubší jámu pro vaše strachy a myslíte si, že tuto změnu neunesete. Toto je Pravda zejména pro ty, kteří jsou umínění. Pokud budeš odolávat a mít strach ze změny, kterou může Přeměna přinést, začni dětskými krůčky a po kapkách vstřebávej a přijímej, co Ti Přeměna přináší.

Üčelem tohoto období je abychom se cítili příjemně ve Přeměně. Můžete si být jisti jednou věcí v tomto období a tou je změna. Přijměte toto změnu s propojením minulosti a s důvěrou v budoucnost.

CO UKAZUJE MĚSÍC:

 

VY OSOBNĚ

Silné období na to, abychom si užívali Přeměnu, která ovlivňuje naší osobnost. Ber v potaz, že vztah, který máš sám se sebou, prochází Přeměnou. Co sis myslel o svých schopnostech? V květnu ses seznámil s tím, co je možné nebo nemožné a to spustilo změnu ve Tvém systému víry a přesvědčení. Možná zažíváš něco jako: naděje, strach, inspirace, nadšení, rozvoj, obava, zklamní, zoufalství, beznaděj, vděčnost nebo klid… Cokoliv zažíváš, je část přeměny.

Během tohoto období je důležité zhodnotit během tohoto měsíce, čeho se Přeměna týká ve Vašem životě a čeho ne. Pokud jste v přeměně, v co se přeměníte? Pamatujte si, že se jedná o vztah, co máte s tím, co prochází přeměnou.

Máte příležitost pracovat na záležitostech, které se objevili a mají souvislost s tím, jak se projevujete v životě. Pokud jste udělali nedávná rozhodnutí, které vás přivedly na cestu Přeměny, nechte je, přijměte je, dejte jim prostor a zžijte se s touto změnou.

VZTAHY

Když jsou vztahy v procesu Přeměny, tak ztrácí půdu pod nohami na nějakou přechodnou dobu. Tento měsíc mnoho vztahů bude v Přeměně a jejich záměr a forma bude předefinována. Než se opět uzemní v novém nastavení, tak budou zmateni. Než se vše vyjasní, tak bude nejlepší nic neřešit násilím. Kdokoliv je ve Vašem životě, je tu z nějakého důvodu a to je vše, co máte vědět. Přenechej vyšším záměrům, aby vedly vaše vztahy.

Princip ukončení minulosti je velmi důležitý v oblasti vztahů. Vztahy nejsou jen s ostatními lidmi.

Je to vhodný čas zhodnotit, v jakém stavu Přeměny se nacházíš i v jiných oblastech Tvého

života. Kde se nacházíš v Přeměně? Už jsi ukončil a odpoutal ses od staré?

 

NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vesmír je vytvořen ze vzorců. Naše okolí nese vrstvy vzorců, které se utváří osobní nebo kolektivní zkušenosti a zážitky po staletí. Existuje vzorec sucha, záplav, hladomoru, znečištění, konfliktů, moru atd. Všichni si neseme kousek kódu těchto vzorců na naší osobní úrovni, které jsme zažili. Pokud tedy nastanou sucha, náš vlastní vzorec se zaktivuje. Pokud pracujeme aktivně na tom, abychom odbourali tyto vzorce, velmi nám to pomůže. Odbouráme z prostředí vzorce, které nám neslouží a zajistíme stabilitu a rovnováhu…

 

 

ZDRAVÍ a FYZICKÉ TĚLO

V našem těle je také uchována informace na základě vzorců. Tyto informace jsou v kostech, zubech… Zranění na Těle jsou často výsledkem snahy zlomit nebo uvolnit něco starého…Každá část těla odpovídá nějakému problému.

Trávení a respirační problémy se mohou objevit tento měsíc. Energie, který je stará nebo patří někomu jinému nemůže být strávena a může způsobit takovéto potíže. Kožní problémy, horkost na játrech, nepohodlí, problémy s tlustými střevy a obecně s břišní dutinou, to vše se může tento měsíc objevit. Alergie také. Přizpůsobení je na 4té čakře a na plicích a to co přijmete, to také vylučujete.

FINANCE, PROJEKTY, VZTAHY A OBCHOD

Bude zapotřebí trpělivost a důvěra v jeden okamžik. Pokud je situace na mrtvém bodě, bude zapotřebí dát do pohybu přeměnu, aby byla radikální změna. Je to také oblast, kde ucelení, zbavení se starých snů, plánů, záměrů a struktur bude velmi zapotřebí. Cokoliv, co drží starou energii, drží Vás a Vaše projekty a brání Vám se pohnout vpřed…

 

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

Červen 1-7:

Důležité období na přizpůsobení se, odpočinek, přijmutí a rozjímání. Cokoliv nás Vesmír učí, jakékoliv lekce dostáváme, přijímejte je a s vděčností. Zvolněte, uberte si a dopřejte si mnoho času na přizpůsobení. Toto období je vnímáno jako vhodné a soustředěné na hlubokou práci na Vaší osobnosti.

Červen 8: Nový Měsíc: 9:59 AM MDT (Mountain Daylight Time).

Nový Měsíc je vždy klidné období a příležitost k resetování. Tento měsíc by opravdu měl podpořit klid a nabídnout dar v podobě období, kdy můžete jít “do sebe” a být ve svém nitru. Udělejte si čas na to, abyst se posadili, rozjímali, buďte v přírodě, ctěte prostor okolo vás. Uvědomte si minulost, budoucnost a uvědomte si, že jste tady a teď, kde vše a nic existují v jeden okamžik.

Červen 8-15

Zde existuje posun a touha být ve spojení s lidmi podobně smýšlejícími. Toto duchovní propojení s ostatními podporuje Přeměnu v mnoha směrech a úrovních. Je to jedinečný čas rozšířit okruh přátel, lidí, kteří pomáhají a vybudovat nová přátelství. Dávej si pozor na to, aby ses soudil sebe před ostatními. Už se brát sebe takový, jaký jsi.

Červen 16-22

Čas na porozumění podstaty věci, podpory, nových vztahů, názorů. Budeš sklízet ovoce za práci, kterou jsi na sobě udělal. Toto období je vice soustředěné,  narozdíl od období Rovnodennosti, které přinese emoce a hlubší porozmnění toho, co je možné. Je to také období pro projevení pravdy a odhození starých názorů přesvědčení, které vám bránili v rozvoji a růstu. Přeměna je daleko příjemnější a dodává odvahu a budete se cítit nadšeni z nových věcí.

Červen 20

Letní Rovnodennost 11:04PM MDT (Mountain Daylight Time). Je to období vhodné k tomu slavit co je nového, co přijde, kam Tě Přeměna vede. Buď také vděčný za cokoliv nového a za všechny dary a podporu, kterou jsi získal během dlouhé cesty.  Touha po tom být milován ostatními a životem bude velmi silná a doporučujeme se pohybovat v okolí lidí, kteří jsou na stejné vlně.

Červen 23:

Uplněk je 5:34AM MDT (Mountain Daylight Time). Jedná se o vysoce nabité období, neboť je úplněk za Slunovratu. V tomto období si nastavte hranice a ochranu, buďte uzemění. Síla této kombinace může být tak velká, že Tě může dostat do vyhrocených stavů, kdy se můžeš cítit zranitelný a slabý před energií jiných lidí, kteří s Tebou sdílejí.

Červen 24-30:

Oslavuj přeměnu. Buď vděčný. Soustřeď se na detail. Toto je poslední šance na odhození špatného a udělat důležité změny, které Tě přivedou k budoucnosti, kterou chceš. Toto je období, které přeje odvaze, síle, závazkům a disciplíně. Pokud sis řekl “chci to”, teď je ten čas, kdy je to závazné. Jdi si ukázněně za svými cíli. Tvá Podstata bude reagovat na Tvé modlitby a podpoří Tě v přeměně a ve změnách. Je to čas, kdy uvidíš světlo na konci tunelu. Pracuj na těchto vzorcích a nedívej se zpět…

Děkuji za pozornost. Pokud Vás tato předpověď oslovila, přepošlete ji nebo ji sdílejte. Pokud chcete dostávat aktuální informace na email, zaregistrujte se na www.thepowerpath.com

S požehnáním,
Lena