ČERVENEC 2013

Témata na měsíc červenec jsou:

ROZVOJ
SEBEKÁZEŇ/DISCIPLÍNA

KOUZLA

Tento měsíc má trojci témat, které spolu nejen souvisí, ale také poskytují neuvěřitelnou příležitost urychlit rozvoj, změnu a náš vývoj.

Témata možná vypadají paradoxně a v rozporu, ale jejich a nastavení a zaměření podpoří tvořivost a projev způsobem, o kterém se Vám ani nesnilo…

Je to konečně příležitost, na kterou jsme dlouho čekali. Všechny tyto témata jsou stejně důležité a je na vás, abyste je přijali a pracovali s nimi v harmonii a rovnováze. Je velmi důležité, abyste se neztratili v problémech, chaosu a trápení jiných lidí. A pamatujte si, jen vy si můžete pomoct a můžete být nejlepším příkladem pro ostatní.

ROZVOJ

Bylo nám oznámeno, abychom se pohybovali mimo klidovou zonu, abychom zažili něco mimo fyzickou rovinu přijmout něco, co nemůžeme pojmout racionálně, rozšiřte si očekávání, co můžete mít a čeho můžete dosáhnout v tomto životě, co můžete dát a přijmout…

V hrnci se vaří, míchá a chystá se obrovský posun. Pro nás je výzvou, abychom se pokusili a dokázali určit, co se konkrétně děje. Je zapotřebí to vědět. Je zapotřebí manuál a mít vše pod kontrolou. Je to reakce strachu a obav před neznámým. Bude zapotřebí, abyste ujistil mysl, že duše má Tvou ochranu a nepotřebuje vědět a znát, potřebuje jen důvěřovat.

Rozvoj sebou nese potenciál vice zacílené zkušenosti pravdy, lásky a energie. To s sebou nese krásu, inspiraci a zesílení všech smyslů a intuice. Abyste se dosáhli této zkušenosti, je zapotřebí, abyste vyvarovali neklidům a únikům energie. Jedná se o vhodný čas se odpoutat od lidí a chování, které vás nutilo žít na nízké úrovni. Teď je příležitost požádat o energii, abyste žili OHROMNĚ, pokud jste na to připraveni.

Každý má něco, co ho limituje. Existují v životě některé oblasti, které vás omezují, nebo které nefungují tak, jak by měly. Může to být oblast vztahů, peněz, zdraví, osobní síly. Jsou to často oblasti, ve kterých dostáváme životní lekce a oblasti, ve kterých je zapotřebí přenastavit. Pokud se chceme posunout v rozvoji, tak bude zapotřebí sebekázeň a ta může odstranit pochybnosti, negativní myšlenky, neustálé přemýšlení a potřebu vědět.

Jak pracovat s ROZVOJEM

Musíš si udělat čas na to, abyste jen BYL, BYLA… Rozvoj není činnost, iniciativa, boj a ani to neznamená tvořit něco s námahou… Je to proces, kde připouštíte a přijímáte. Otevíráte dveře víře a energii. Budete vice otevřeni, abyste přijmuli to, co umožní Váš rozvoj do vyšších sfér a vibrací. Z té úrovně můžete tvořit něco nového a magického.

Další důležité hledisko Rozvoje je soustředit energii tam, co je v souladu s osobním záměrem. Tam je zapotřebí důvěra ve správné načasování, stejně tak jako vyvarování se váhání, lenivosti a stálému našeptávání špatné stránky osobnosti.

DISCIPLÍNA/SEBEKÁZEŇ

Téma disciplína je na stejné misce vah jako Rozvoj. Je velmi snadné se ztratit v Rozvoji a právě disciplína vám umožní zůstat soustředěný. Je to energetická disciplína, která požaduje cvičení a čisté záměry. Je tam na druhou stranu mnoho prostoru pro neočekávané a kouzla…

Rozvoj může způsobit to, že se budete cítit neuzemění, rozptýlení a bez zaměření. Bez cíle a kázně, rozvoj se může změnit na energii, která Tě přenese do nepříjemných situací – drama, negativita, nemoci… Některá z disciplín tento měsíc bude zaměřená na to, abyste zůstali za jakoukoliv cenu a v jakékoliv situaci pozitivní. Je to právě pozitivní myšlení, které musí být živeno a podporováno. To vám umožní se dostat do ještě více pozitivních a příjemných situací.

Slovo disciplína může navodit význam jako odpor vůdči autoritám, zejména těm, kteří jsou tvrdohlaví. Téma disciplíny tento měsíc Ti umožní, abys byl sám svou vlastní autoritou a zavazuješ se k tomu, abyste dělal to, co Ti umožní zůstat soustředěný a v rovnováze.

Disciplína je mužský protiklad ženské energie, kterou nese Rozvoj. Disciplína je činnost, zaměření, záměr, závazek, rozhodování se, odvaha a projevování se. Správně řízená disciplína, která pomůže a podpoří Rozvoj, bude vždy odměněna…

Jak pracovat s DISCIPLÍNOU/SEBEKÁZNÍ

Je velmi důležité tento měsíc udržovat pravidelné cvičení. Může to být každodenní procházka v určitou hodinu, prostor pro motlitby a vizualizace, duchovní cvičení, něco pro Vaše tělo jako joga prostě něco, co Ti bude dělat dobře, co se stane rutinou a co Ti pomůže zůstat při zemi.

Naštěstí máme tento měsíc podporu hvězd na téma disciplíny, kterou ovlivňuje Saturn.

Jasnost záměrů je klíčem k tomu, abychom pracovali se sebekázní. Můžeš se inspirovat svými cíli a sny. Po čem toužíš? Jak chceš, aby vypadal Tvůj život?

 

KOUZLA

Jako tajemná část tento měsíc, KOUZLO je jako pohádkový prach.  Žehná všem neočekávaným událostem, které nelze pojmout rozumem. Je to vedlejší produkt, který umožní rozvoji, aby fungoval s jasným záměrem. To je to, co prosvítá z astrálních úrovní a co naplňuje Vaší zkušenost s příjemným překvapením a opravdovým spojením s vyššími úrovněmi. 

V tomto případě používáme termín Kouzla pro něco, co ovlivňuje kladně a nemá nic společného se záporným vedlejším významem jako ďábelský nebo něco, co Vás přivádí do záporných energií. Pokud přemýšlíte o magické zkušenosti, tak je to něco, kde vše je uspořádáno v maximální možné kráse a lásce. Často se objevuje prvek překvapení a občas záhadná časová nastavení.

Jak spolupracovat s Kouzlem
Očekávej neočekávané a vždy se soustřeď na kladné věci a na to, co Ti děje během dne. Ber na vědomí, že kouzla existují I ve chvíli, kdy pozoruješ západ slunce nebo zpěv ptáků. Vytvoř si cvičení, které Ti umožní zažít kouzla, jako např. Poslouchej vzkazům stromů, rostlin nebo mraků.

Buďte spontánní, vyhněte se tomu, že to budete vše prožívat na úrovni mentální hyperbdělosti. A udržte si mozek ve stavu “nevím”.

Aby byla změna trvalá a kladná, a aby proběhl rozvoj, je zapotřebí, aby se rozšířil “zásobník” a aby byly zakotveny nové příkladné vzorce. Kouzla tomu pomohou. Zkušenosti, které vypadají momentálně tajemně, se nám během našeho vývoje budou zdát jako normální.
 

Co ukazuje měsíc.

VY OSOBNĚ

Jedná se o neskutečně úžasné období, kde si můžeme zažádat o osobní rozvoj. Může to být měsíc, ve kterém se konečně zavážete k tomu, udělat něco obrovského, o čem jste jen snili a něco, o čem jste si mysleli, že tento život nezažijete. Buď úžasný vztah, skvělá práce, zdraví, báječné vyjádření tvořivosti nebo lásky, kterou jste si nikdy nedopřáli…

Vždy je zapotřebí se posouvat dětskými krůčky na jakékoliv cestě. Pokud jednu najdeš a budeš mít odvahu po ní kráčet, jsi na správné cestě. Velmi často, první kroky žádají pomoc. Pamatuj si, že žádost o sílu vždy vede k něčemu novému. Vždy požádej někoho o pomoc, pokud se jedná o první kroky.

VZTAHY

Tento měsíc bude velmi silně ovlivňovat vztahy. Také budete mít možnost si prožít hlubší spojení s podstatou. Možná to bude pro někoho ohrožující oblast a velmi brzy poznáte, kdo je ochotný a schopný jít tímto směrem a kdo ne.

Pokud zažijete někoho, kdo “odpadne”, možná někoho, o kom jste si mysleli, že je s vámi úzce spjatý, neberte si to osobně. Je důležité, abyste si uvědomili svojí část zodpovědnosti ve vztahu a neberte si osobně reakce ostatních lidí osobně. Pokud chcete uspokojit potlačení vnitřní pravdy, zbrzdíte vnitřní rozvoj a vývoj. Je také klíčové, abyste pochopili, že nemůžete být s někým, kdo na to není připravený. Nemůžete za někoho převzít životní lekce a karmu. Můžete jen pracovat na sobě a být dobrým příkladem.

PROSTŘEDÍ OKOLO NÁS

Je čas na to změnit vztah k prostředí okolo nás. To znamená, přestat se cítit jako oběti prostředí a jednat zodpovědně a tvořit takové prostředí, které chceme. Téma rozvoje napomůže tomu si uvědomit, jak můžeme ovlivnit prostředí na základě každodenního života. Disciplína a sebekázeň, nám pomůže vidět kouzla. Vyrobená nebo přírodní. Jakmile si jednou uvědomíte kouzla, o to vice se Vám budou dít…

Uvědom si prostředí kolem sebe, Kde je kouzlo? Jeden způsob, jak se dostat ke kouzlu je zpěv nebo mluvit ke všemu, k čemu přijdete ke kontaktu ve vašem prostředí. Kdy jste naposledy řekli ahoj svému počítači, autu, sporáku, zahradě nebo místu, kde se rádi procházíte? Vyzkoušejte to a uvidíte, co se bude dít… toto může být jednou z vašich disciplín.

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO

Je to vždy důležité téma, které dává lidem dobré i zlé… Vypadá to, že je vždy zapotřebí pracovat na fyzické stránce těla, vzhledu těla. Jakkoliv se o tělo staráte, tak se občas projeví pocit nedostatku podporu a nic člověka nedostane tak rychle do role oběti, tak jako tělo, které nefunguje tak jak je očekáváno.

Tento měsíc poskytuje velkou příležitost opustit staré vzorce, změnit názory a konečně mít tělesnou stránku a zdraví, o kterém jsme toužili a snili. Spřátelte se se svým tělem, poděkujte mu, pozdravte ho a uvědomte si jeho sílu a kouzlo.

Odhoďte mučednické sklony, vezměte zodpovědnost do svých rukou, požádejte o pomoc, důvěru a procvičujte trpělivost.

FINANCE, PROJEKTY, VZAHY, BUSINESS

Vhodný měsíc k požádání o sílu.
Dobrý měsíc k rozvoji
Dobrý měsíc k sebekázni a věnování energie detailům. Dobrý měsíc k reorganizaci a k přenastavení cílů a toho, co je možné a nemožné.
Dobrý měsíc k požádání o kouzla.
Báječný měsíc na práci na blahobytu a hojnosti peněz
Příhodná příležitost mít velké sny, získat trochu kouzelné podpory pro své

Bude zapotřebí přenastavit vztahy. Některé z nich už dál nebudou fungovat. Bude zapotřebí přepracovat projekty, zejména pokud jsou omezené. Bude zjevné, pokud jste ve špatném vztahu, obchodě nebo práci.


Neberte si věci osobně. Vezměte si zodpovědnost do vlastních rukou a udělejte změnu nebo budete za oběť. Budete vědět, pokud jste na dobré cestě a vesmír vám poskytne víc, než jste očekávali.

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

Červenec 1-7:

V tomto období si udělejte inventář a jasno v tom, kde máte mezery a kde se naopak rozvíjíte. Zaznamenejte si oblasti, kde máte nedostatky a omezení, zacilte na ně a pracujte na nich. Energie tohoto týdne je klidná v přeměně. Situace a příležitosti, které byly doposud zmatené se budou jevit jasně a zřetelně.

To co je již v procesu bude potřebovat správné načasování a důvěřuj tomu, že se objeví pro Tebe ta správná zkušenost a situace. Buď vnímavý k tomu, co Ti přináší rozvoj tento měsíc. Podívej se na oblasti v životě, kterým chybí disciplína. Zavaž se k tomu, že pro to něco uděláš.

 Červenec 8: Nový měsíc

Skvělý den udělat revizi a znovu se zamyslet na záměry a cíli, které jste si nastavili minulý týden. Pokud se potýkáte se sebeodsuzováním, hanbou a nespokojeností z chování z minulosti, tak si odpusťte a ještě vice se mějte rádi. Je to období, kdy je dobré přijímat cokoliv co se v životě děje. Požádejte vyšší bytosti o trochu čar a kouzel, aby vám dali znamení a ukázali, zda jste na správné cestě.

Červenec 8-15:

Dveře a možnosti vysoce soustředěných zážitků a zkušeností jsou otevřené během tohoto období. Pamatujte si, odhoďte v tomto období strach. Udělejte si prostor pro magie, kouzla, spontánnost a přijímání darů vyšších bytostí. Požádejte si o překvapení a buďte potěšen, pokud je dostanete…

 

Bude stále zapotřebí zahrnout disciplínu jako energii pro harmonii a rovnováhu. Nicméně cílem tohoto období je rozvoj, který je zapotřebí. Pozoruj své sny, pokud v nich najdeš nějaká sdělení.

Červenec 16-22:

Mnoho krásných a vznešených příležitostí přišlo do Tvého života. Spoléhejte se na kázeň a disciplínu. Cokoliv zažiješ, požádej o sílu a vše vnímej kladně. Pamatuj si, že část kázně je vyvarovat se záporným úvahám, soudům a přemýšlení. Příležitosti jsou opravdu ohromné a poskytují možnost žít úplně jiný život…


Červenec 22:úplněk

Je to období poctít krásu a plnost svého života a procvičovat se v tom, abyste viděli krásu a kozla života ve všech věcech, které děláte. Cokoliv procvičujete, a co vám umožňuje se posunout, je důležité. Pokud je něco v životě, o čem pochybujete a cítíte se rozpolcení, je to vhodná doba s k tomu zavázat nebo se naopak odpoutat. Závazné rozhodnutí NE j stejně tak silné, jako závazné ANO.

Červenec 23-31


Je to období s charakterem silné energie a posunu. Na někoho z vás toho bude hodně a budete mít problém zvládnout urychlení a navýšení těchto energií. Pro ostatní to bude úžasný zážitek, kde si uskutečníte své sny. Každý z vás každopádně bude vnímat světlo na konci tunelu. Ohromující a kladné události se budou dít nejen na osobní, ale i na světové úrovni a pozvednou sílu naděje a inspirace k tomu, že jsme schopni vytvořit lepší svět…

Děkuji za pozornost. Pokud chcete dostávat aktualizace a novinky emailem, zaregistrujte se na www.thepowerpath.com

S požehnáním
Lena