Téma července 2014 je “rozkvět/rozpuk/odhalení/rozvinutí” (pro angličtináře “unfolding”)
 

S radostí vám sděluji, že tento měsíc bude velmi působivý a nádherně podnětný. Budeme pozorovat, jak se náš život “rozvíjí”, aniž bychom se museli nějak zásadně snažit. Budeme svědky toho, jak nás ovlivňují naše rozhodnutí a změny. V případě, že cítíte, že poslední změny ve vašem životě nejsou v souladu s vědomým rozhodnutím, tak se rozhodněte pro tu změnu. Buďte maximální v přítomnosti a přijímejte.

Správné načasování, to je dalším tématem tohoto měsíce a setkáme se mnoha lekcemi týkající se tohoto tématu. Konkrétněji, jedná se o to, důvěřovat správnému načasování a vnímat to jako prostředek k činu bez námahy.

Představte si svůj život jako pupen květiny, která se rozvíjí ve správném čase, aby mohla kvést. Pokud má dostatek slunce, vody, živin a pokud je vhodný čas na to, aby rostla a zrála, tak se přirozeně rozevře. Pokud nutíte květinu, aby se předčasně rozvinula, tak ji v podstatě celou zničíte.

Dalším tématem, se kterým se budete setkávat, je zpracovávat očekávání a cíle. Pokud máte očekávání a cíle, které nemůžete v určitém momentě splnit, tak čelíte zklamání a zbytečně se vystavujete stresu. Je zapotřebí věřit tomu, že veškerá rozhodnutí, změny a záměry, které jste si ve vašem životě stanovili a udělali, přicházejí z vašeho srdce a pomohou vám se rozvinout tím nejlepším způsobem.

Pokud si vědomě uvědomíte a rozhodnete se pro cokoliv ve svém životě, tato síla podpoří vaše záměry a ty budou podpořeny chi energií a vše ve vašem životě se bude pozitivně odvíjet. Odpoutejte se od vaší špatné osobnosti a od vašeho ega.

V případě, že půjdete cestou rozvoje a rozpuku, tak klíčem k úspěchu je již zmíněné správné načasování. Nesnažte se mít vše pod kontrolou. Velmi dobře znáte zřejmě ten pocit vděčnosti a klidu, když do sebe vše zapadá a věci plynou přirozeně a perfektně, tak jak mají, aniž byste se museli zásadně snažit.

To je ten pocit, který si uchovejte a mějte ho, kdykoliv si nastavujete záměry, cíle a rozhodujete se. Vše se odehraje pro vás maximálně kladně a ve váš prospěch. Vyvarujte se přílišnému lpění a obsesi. Je to velmi limitující a omezující faktor, který zabrání tomu, aby se věci vyvíjeli přirozeně, tak jak mají. Následujte tedy rozkvět a uvědomte si s úžasem inteligenci a krásu duchovna. Mějte na paměti, duchovno jste vy a vy jste duchovno a vy jste ti, kteří jsou v roli řidiče, i když to občas tak nevypadá J.

Co můžete udělat pro váš osobní rozkvět?

Bedlivě pozorujte a dávejte pozor na to, co se děje okolo vás. Vnímejte, co a kdo vám vchází do života, i když to nemá racionální opodstatnění. Buďte ve spojení se svým srdcem, to vás povede správným směrem (v uvažování a vnímání). Uvidíte, že mnoho situací jsou příležitostmi se posunout a pohnout se v životě kupředu a získat sílu. Buďte v přítomnosti a přijímejte.

Nedávno se mi stalo, že se mi porouchal boiler na teplou vodu, bylo to velmi nepříjemné. Místo toho, abych z toho byla nešťastná (náklady, čas…), tak jsem vnímala veškerá pozitiva, která s tím souvisela, a uvědomila jsem si, že tato nehoda přišla ve velmi vhodnou dobu. Byla neděle odpoledne a měla jsem to štěstí, že jsem měla na návštěvě instalatéra. Boiler byl stejně starý a potřeboval vyměnit. Vše šlo jako po másle. Jednoduše jsem netruchlila, řekla jsem si, je to správné načasování a vše klaplo, tak jak mělo…

Odpor, popírání, netrpělivost, vztek, odsuzování, pochybnosti, soudnost (sama sebe a ostatních), tvrdohlavost, zoufalství, toto jsou části minového pole, které když budete podporovat, tak se dostanete do spirály a do nekonečného bludného kruhu. Navíc se odstřihnete od příležitosti kladného výsledku. S větší těžkostí budete prožívat rozkvět a nebudete mít intuici vnímat správné načasování. Kdykoliv budete mít pocit, že je vesmír proti vám, tak si tento postoj otočte k sobě. Je to vaše rozhodnutí a vy si můžete za danou situaci.

Úžasné na tomto měsíci bude to, že budete moci pozorovat a být svědky toho, jak se formují  vaše záměry a rozhodnutí. Mnoho z vás velmi trpělivě posilovali a byli zaměření na to, co chcete ve vašem životě. Rozhodovali jste se, modlili jste se a pracovali jste na své schopnosti přijímat. Pokud vaše rozhodnutí vycházejí z vašeho srdce, pokud důvěřujete správnému načasování, tak uvidíte, že se věci a váš život otevře a rozvine a rozkvete. Tento měsíc je energie velmi příznivá pro projevení se. Už dlouho takto příznivá nebyla…

Klíčem k úspěchu bude také to, kolik si necháte pro sebe a přijmete.

Tomu se říká „mít, vlastnit“. Kolik můžete mít? Co si zasloužíte? Pokud by vás vesmír obdařil nějakým zvláštním darem, mohli byste ho přijmout, vlastnit, nárokovat? O kolik více můžete dostat? V energii, lásce, moudrosti, talentu…  Zamyslete se…

Buďte v přítomnosti a pozorujte svůj rozkvět. I když během tohoto procesu zažijete něco nepříjemného, něco co se jeví ne moc příznivě, je to bolestivé, napjaté, tak to přijměte. Pokud naplno prožijete vše, co vám dá duchovno do cesty, tak se vám navýší věci, které můžete mít a dostat. 

Pokud se vám stane, že v procesu rozpuku se objeví něco, co nechcete, může to být kvůli tomu, že jste se rozhodli ne v souladu s vaším srdcem nebo jste se rozhodli kvůli někomu jinému nebo pro někoho jiného. Buďte v neutralitě, nesuďte, udělejte jiné rozhodnutí. Můžete si říct, že ponesete následky svého rozhodnutí. Ale pokud zůstanete v neutralitě a v pozorování, tak se můžete rozhodnout pro něco odlišného. Následujte svou intuici, rozhodujte se ze srdce…

Využívejte humor, uvědomujte si krásu a dokonalost vesmíru a duchovna.

 Co ukazuje měsíc

VY OSOBNĚ

Je to skvělý měsíc k sebepozorování. Věnujte se této činnosti v neutralitě a s humorem. Je to čas, kdy si můžete procvičovat a trénovat absolutní přijímání a také to, aby mysl neměla nad vámi kontrolu. V této oblasti budete zatěžkáni zkouškami, budete se učit, co funguje, a co ne. Můžete prožívat radost, ale i zoufalství. Mějte na paměti, že neexistuje hloupé rozhodnutí. Je to jen rozhodnutí, které vám nic nepřinese. To se samozřejmě projeví ve fázi rozkvětu…

Vzhledem k tomu, že se jedná o měsíc projevení, uvidíte, že veškeré výsledky a lekce přijdou velmi rychle a divoce. Nezablokujte se v přemýšlení, co jste mohli nebo měli mít. To jsou jen odrazy z minulosti. Místo toho, nastavte si nové záměry, buďte aktivnější v disciplíně, cíli a modlitbách. Pak jen z povzdálí pozoruj, co se děje…

VZTAHY

Nesnažte se navázat vztahy na druhý pokus. Tento měsíc zažijete spoustu zmatků týkající s vztahů, mnoho z nich vám nebudou dávat smysl, nebudou mít racionální podklad. Opět se zde objevuje téma důvěry, vše co se odehrává, má nějaký smysl, záměr a řád. Smiřte se také s tím, že mysl občas nebude schopna vše „pobrat“.

Neberte si nic osobně, ostatní se zabývají svými vlastními problémy. Nemějte domněnky. Již několikrát jsem se zmínila, že je důležité se obklopovat lidmi, kteří jsou na stejné vlně. Lidmi, kteří vás mohou něco naučit, a kteří o vás jeví opravdový, ryzí záměr. Obklopujte se přáteli, kteří vám vnesou do života radost, lásku a smích.

Tento měsíc naplníte a dokončíte karmické dohody. Odejděte ze situací nebo ze zážitků, které ve vás vyvolávají pocity viny, odmítnutí, hněvu nebo emoční bolesti. Nechte to plynout, odejít a běžte dál.

PROSTŘEDÍ OKOLO VÁS

Vaší lekcí pro tento měsíc bude setrvat a být ve vašem prostředí bez odporu a bez touhy, aby vše bylo jiné. Cokoliv se v životě nabízí a přichází, přijměte to, uvítejte to, rozhodněte se pro to a udělejte veškeré kroky pro to, aby vás to posílilo. Uvedu příklad: pokud vás někde zastihne bouřka, nezabývejte se tím, co jste udělali špatně, nesoustřeďte se na to, že budete mokří atd. Přijměte situaci takovou jaká je, nesuďte (ani sebe ani ostatní), jednoduše se snažte najít přístřešek a udělejte potřebné kroky.

Pokud se vám budou dít nepředvídatelné věci a budete se dostávat do výzvových situací, snažte se s nimi vyspořádat s humorem. S tímto přístupem získáte mnoho síly. A na druhou stranu, pokud se vám budou dít samé příjemné věci, zůstávejte v přítomnosti, užívejte si toho pocitu s vděčností a zaměřte se na schopnost „mít“.

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO

V tomto měsíci máte možnost získat mnoho síly pro své fyzické tělo. Pokud patříte k těm, kteří se trápili tím s disciplínou, tak tento měsíc budete velmi příjemně překvapeni, jak vám vše půjde. Vše bude skvěle načasované a bude do sebe zapadat.

Kdykoliv si dáte za cíl něco, co se týká vašeho těla, jako např. ukončit špatné návyky a zlozvyky, zhubnout atd., tak vnímejte i mentální část vašeho těla, která vám často našeptává, že ani tentokrát se vám to nepodaří. I v těchto případech se zaměřte na důvěru ve své srdce. Ujistěte se, že opravdu chcete být zdraví, protože to chcete vy a ne, že to chce někdo jiný nebo abyste potěšili někoho jiného. Dávejte si pozor na překážky, které vám klade vaše špatná část osobnosti. Tato část se vás snaží svést z cesty dobrého rozhodnutí a toho, co je pro vás správné.

DATUMY A ČASOVÉ HRANICE

ČERVENEC 1-7:

Je to období, kdy byste měli zvolnit a uvolnit pevné držení svého života. Zejména ti, kteří neustále posedle sledují a stresují se nad tím, co by mohlo být špatně. Důvěřujte duchu, srdci, správnému načasování. Dávejte pozor a pozorujte. Vyvarujte se odsouzení, zejména sebe a pocity zklamání vnímejte s přijmutím. Udržujte si postoj, že vše se odvíjí skvěle, tak jak má. Naučte se důvěřovat, pak půjde vše skvěle.

ČERVENEC 8-15:

Krásné období pro krásu, tvořivost a projevení. Dny jsou příznivé pro nádherné spojení ve vztazích, hlubší vnímání vděčnosti. Je to klíčové období, kdy je vhodné dělat to, co chcete a být s těmi, s kterými chcete. Nastavte si nové základy, které jsou v souladu s vaším širším rozvojem ve všech oblastech.

Pokud zažiješ při rozpuku a při rozkvětu nepříjemné věci, tak si nastav nové záměry a cíle. Pamatuj si, že i staré záměry a nastavení je zapotřebí ctít, neboť ty vás dovedly do současného stavu a fáze života.

ČERVENEC 12:

Úplněk. Období vhodné na projevení vděčnosti a navýšení schopnosti mít a přijímat. Pokud v této oblasti máte nedostatky, tak si přenastavte své nastavení. Věřte tomu, že si zasloužíte mít. Dávejte důraz na humor, krásu a veškerou podporu, kterou máte. Tento úplňkový den je vhodný na oslavu a také na rozvoj a větší blahobyt. Udělejte něco nebo si vezměte věc, která pro vás symbolizuje blahobyt.

ČERVENEC 16-23:
 

V těchto dnech je velká podpora na to, abyste byli na vlnách správného načasování. Budete muset být v bdělosti a v přítomnosti. Budete svědci toho, že se vám zvýší schopnost mít. Uvědomíte si, že můžete mít více radosti, lásky, hojnosti a krásy bez výčitek, pochybností a strachů.

Dávejte si pozor a vyvarujte se pochybnostem, které se vás budou snažit přesvědčit, že věci jsou podezřele skvělé, na to, aby to byla pravda. Je to čas, kdy byste měli pracovat a zaměřit se na své ohodnocení, na svou hodnotu a cenu. Vítejte vše krásné a nové, co ťuká na dveře. Pamatujte si, cokoliv se odhaluje, vy se pro to rozhodnete, spoluvytváříte to, tím pádem jste zodpovědní za přijmutí.

ČERVENEC 24-31:

Nechtejte se hýčkatJ. Vnímejte hojnost okolo sebe, vnímejte přírodu a veškerou podporu, kterou vám dává. Je to doba na přijímání, na budování svých zásob síly a svého chi. Buďte maximálně v přírodě, v neutralitě, nic si neberte osobně a pracujte na schopnosti „zasloužím si“. Pokud se vám v životě něco nového odhalí a projeví a bude to potřebovat podporu, zažádejte si o ni. Dostanete jiJ

ČERVENEC 26: Novolunní.

Dejte si pauzu. Uctívejte neutralitu, klid a toto skvělé období, kdy je vše možné. Toto období bych znázornila jako vrchol změny. Vše plyne a vede k bystřejšímu vnímání, nechte své touhy a sny, aby se projevily. Pokud se vám nedějí v životě příjemné věci, využijte Novolunní jako den, kdy uděláte zásadní a trvalý zlom.

Přeji vám krásný měsíc!

S požehnáním, Lena