Předpověď na měsíc DUBEN 2013

Tématem měsíce dubna je POHYBOVÁ SÍLA (dále jen MOMENTUM)

Když je něco v hybnosti, tak je velmi těžké změnit jeho cestu a mnohem méně náročné nechat to plynout směrem, kterým se momentálně ubírá. Je to velmi ošidný měsíc, vzhledem k tomu, že MOMENTUM bude všude tam, na co se budete soustředit.

Dám příklad. Když budete mít špatnou náladu, tak hrozí, že se MOMENTUM nashromáždí právě v této špatné náladě. Pohybová energie se nashromáždí všude tam, na co se soustředíte a co v životě chcete.

Je to velmi vhodný čas na tvořivost a výkonnost. Je to výzva k tomu zůstat soustředěný, ukázněný a disciplinovaný. Vyhýbejte se negativních situací, aby se tam nesoustředilo MOMENTUM. Bude to žádat soudnost a nastavení hranic. Také si upřímně uvědomte, které věci Vám pomáhají a které ne.

Pokud se nacházíte ve spirále, která směřuje dolů, nic se Vám opravdu nedaří, tak je zapotřebí se podívat pravdě do očí a nechat něco, co momentálně máte nebo vlastníte prostě rozpustit nebo odejít. Konečně můžeš využít MOMENTUM k tomu, aby ses vyhnul situacím, které Ti nesvědčí nebo nepomáhají. Na druhou stranu, tvořivý projekt, který je v souladu s duchem možná právě čeká na start….

Kdykoliv máš velké množství kreativit/tvořivosti, tam je také zkáza/zánik. Zánik jako energie může být velmi moudře tento měsíc použit jako očista a změna prostředí k něčemu, co je vice slučitelné. Může to být i jako nástroj k zakončení něčeho, co je dokončené a splněné. V případě, že jsi zapojený do záporného chování, zlých návyků a závislostí, tato destruktivní energie se může otočit proti Tobě a můžeš zažít nebo být svědkem její velmi nekompromisní stranu. Tento měsíc je náročný zejména pro ty, kteří zápasí se závislostmi.

Přesto to bude extrémně kladný měsíc pro ty, kteří se vypořádali v minulosti se závislostmi. Nyní chtějí být upřímní sami k sobě a soustředí se na změnu chování do hlubší úrovně. Tato ochota a odhodlanost změnit si život k lepšímu, to vše nashromáždí MOMENTUM a tito lidé mají potenciál dosáhnout trvalé změny. Lidé se závislostmi budou potřebovat velkou podporu tento měsíc, neboť kreativní část měsíce může přinést mnoho nesouladů a zmatků, které mohou vyústit k vykolejení dobrých úmyslů a záměrů.

Zmatky se ukáží ve formě nedůležitých věcí, které budou soupeřit o Tvojí pozornost. Například, pokud se budeš soustředit na to, že máš špinavé auto, začneš ho pečlivě čistit, nebudeš dělat to, co právě chceš a MOMENTUM se nedostane tam, kde je zapotřebí a důležité. Nastav si priority tento měsíc a pečlivě je dodržuj, protože pokud ne, tak něco zničí Tebe a přijdeš o MOMENTUM a tvořivost. Ujisti se, že jsi upřímný sám k sobě o tom co chceš dělat a co je opravdová neshoda, která vede k úniku energie.

Je to dobrý měsíc na kontrolu konceptu úniku energie. Zamysli se nad tím, a co se soustředíš, co Ti pomáhá oproti tomu, co Tě uvádí v nesoulad a nepomáhá… únik energie je něco, co Ti vysává Tvojí životní sílu a nic Ti nepřináší. Může to být špatný zvyk nebo chování, nedůležité obavy, vztahy, které Ti nic nedávají a také Ti uniká energie, když jsou překážky silnější, než Ty (tvrdohlavost, netrpělivost, sebeodsuzování, arogance, sebedestrukce, chamtivost, mučednictví). Pamatuj si, že MOMENTUM se přilepí na cokoliv, na co se soustředíte tento měsíc. Takže pokud máte nějakou z výše uvedených energií ve Vašem chování, tak budete mít potíže. Je rozdíl mezi opravdovým únikem energie a nezbytnou zodpovědností. Nezbytná zodpovědnost v zásadě směřuje k cíli, ale únik energie ne.

Buď uvědomělý a přítomný tento měsíc. Pokud Tě MOMENTUM žene špatným směrem, tak to prozkoumej. Pokud Ti Tvá Pravda poví, že např. zánik něčeho je dobra věc, přijmi to. Jestli Tě MOMENTUM žene záporným směrem, využij svojí vnitřní disciplíně a odhodlání to změnit. Někdy to není jednoduché a požádejte o pomoc. Vždy doporučujeme dětské krůčky a tento měsíc I malé krůčky můžou chňapnout MOMENTUM a rychle ji správně nasměrovat.

Co se týče tvořivosti, nastav si hranice, aby sis nenaložil vice, než jsi schopný unést. Ujisti se, že se soustředíš na to, co opravdu chceš. Je to vhodná doba ke kontrole svých cílů a snů, případnému vypilování. Ujisti se, že cíle a sny jsou jen Tvé. Potřeba svobody je ohromná tento měsíc. Je to svoboda volby, svoboda přemýšlet o sobě a svoboda zlikvidovat co nám škodí.

Příležitosti:

Rychlé nastartování projektů velmi tvořivým způsobem
Dokončení něčeho účinně a úplně
Zvýšit hojnost, zdraví, životní energii a radost
Ujasnit si vice a vice co Ti pomáhá a co ne
Nastavení hranic
Vytvořit něco úchvatného
Udělat velkou změnu ve správném směru

Výzvy:

Rozptýlení
Divadlo ostatních lidí
Závislosti
7 Překážek
Rozptýlení a Chaos
Mnoho jste si toho naložili

Pod čarou: je to Tvůj život. Ty máš možnost výběru. Udělej to pro sebe. Co chceš? Přestaň fňukat a využij této báječné příležitosti.

Co ukazuje měsíc

TY OSOBNĚ
Je to doba, kdy žiješ život, který chceš. Neboj se to zveřejnit. Žádej o to. Jestli to není správné, nestane se to. Jestli to je správné, MOMENTUM Ti to bude házet po lopatách. Osobní lekce tohoto měsíce se týkají toho, kolik toho dostaneš po svém. Pokud o něco zažádáš, tak bedlivě pozoruj, co se ukazuje. Neodmítej něco, aniž bys to neprozkoumal. Je možné, že to je nástroj, abys dosáhnul svého snu nebo je to rozptýlení, které jsi si vytvořil sám pro sebe jako zkoušku.

Pracuj na vlastních hranicích. Určitě projdou zkouškou. Pracuj na úniku energie a snaž se poznat sám sebe lépe z vlastního pohledu. Je to měsíc s charakterem “dobij se/pečuj o sebe”. Jestli tomu neuděláš, tak budeš odhozen MOMENTUM někoho jiného nebo sny někoho jiného. Pokud ztratíš svojí rovnováhu, vše zastav, zhluboka se nadechni a vrať se zpět ke svým prioritám. Uvidíš, že pokud budeš ignorovat své priority a necháš se rozptylovat, budeš velmi rozrušený a Tvoje rozrušení přitáhne MOMENTUM. Pokud se toto stane, je zapotřebí, aby jsi vědomě znovu nastavil co děláš a/nebo vrátit se na cestu k tomu, s kým jsi šel….

VZTAHY
Buď na pozoru tento měsíc před velmi dynamickými vztahy. Budeš mít možnost hýbat vztahy správným nebo špatným směrem. Toho dosáhneš tím, že budeš soustředěný a disciplinovaný a zdržíš se negativních reakcí. Pokud do vztahu vložíš kladnou energii, tak buď bude vztah plný pohybové energie a bude směřovat správným směrem nebo zanikne.

Jestli je vztah zatížený problematickou karmou, tak karma se ještě zesílí nebo bude urychlena pohybovou energií. Je to dobrý měsíc k prověření, co se dá dokončit. K tomu můžete použít destruktivní energii, která je kombinovaná s tvořivostí. Mnoho vztahů může být znovu obnovených nebo změněných na takové, které fungují lépe. Některé ze vztahů jednoduše zaniknou, neboť jsou minulostí nebo už nejsou patřičné.

Řekněme tedy, že na vztazích bude mnoho práce. Také bude zapotřebí nastavit hranice, zejména na zápornou energii. Obrovské množství kreativity je k dispozici, abychom se posunuli kladným a vzrušujícím směrem.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jakékoliv kladně zasazené semínko bude shromažďovat kladnou energii tento měsíc. Jakékoliv kolektivní nápady, které vedou k lepšímu životnímu prostředí budou mít šanci být lépe zakotveni a hromadit MOMENTUM. Pokud je vše dobře načasované, vše se dá velmi rychle do pohybu a nahromadí sílu pohybu, zakoření se a bude životaschopné.

Co se týče Tebe, doporučujeme se podívat do svého vlastního prostředí. Podívej se na to, co Tě otravuje, co může být změněno, dokončeno nebo vylepšeno. Je to dobrý měsíc k úklidu garáže, sklepů, záchodů, prostě všeho haraburdí, které Tě rozčiluje. Pocítíš velký příval energie, motivace a MOMENTUM. Pokud si uděláš proctor ve svém prostředí, uděláš si tím prostor na tvoření.

Co se týče počasí a klimatu, počasí bude mít sklon shromažďovat MOMENTUM, bouřky budou shromažďovat MOMENTUM. Také zaznamenáme velké přívaly energie ve formě vln, pohybů země, přílivů, záplav a větru.

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO
Naše tělo je neustále v námaze a požaduje speciální výživu, vzpruhu a pohyb. Podobně jako minulý měsíc doporučujeme se hýbat, hýbat, hýbat a hýbat. Budeš překvapený, čeho je tělo schopné, pokud shromáždí pohybovou energii. Bude zapotřebí, abys byl ukáznění a disciplinovaný, aby jsi nezklouznul do strachu založeném na strachu o své tělo. Pokud se tomu tak stane, tak strach, negativita nebo obavy nashromáždí MOMENTUM a cokoliv co si budete myslet o svém těle bude urychlené a zesílené.

Volba je na Tobě. Pokud budeš disciplinovaný, tak můžeš zažít obrovskou změnu k lepšímu ve vztahu k Tvému tělu nebo k horšímu.

Nadledvinky jsou stále v ohrožení stejně tak jako spánek a náladové úrovně energie. Navyšte si dávku minerálů a pijte spoustu vody.

FINANCE, PROJEKTY, PARTNERSKÉ VZTAHY
Je to úžasný měsíc k rychlému startu a zrealizovat nové obchodní plány a tvořivé projekty. Uvidíte mnoho změn v zaměstnání, vysněné kariéry, lidé vracející se do škol, lidé, kteří ukončili stadium po tom, co si uvědomili, že to opravdu není pro ně, lidé, kteří ukončili business nebo začali, změny vztahů, upřímnost v komunikaci, vklady ze srdce a využití svobody dělat si věci po svém….

Je to také dobrý měsíc udělat cílené kroky ke zvýšení víry v hojnost. Jakákoliv sebekázeň může nashromáždit pohybovou energii a mít pozitivní účinek. Je to skvělá doba zkontrolovat svojí víru ve finance a jaké máš možnosti. Trochu ji napni a využij MOMENTUM a tvořivost ke zvýšení svého majetku.

POLITIKA A GLOBÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Dávej pozor na napětí v oblastech, kde pohybová energie blokuje negativní, agresivní a zničující vztahy mezi lidmi a státy. Na druhou stranu, iniciativa a návrhy kladného charakteru, které by spojili globální společnost dohromady, ty také můžou nashromáždit MOMENTUM. Je v podstatě možné vidět hlavní změny, které nastanou velmi brzy. Vzhledem k tomu, že se jedná o tvořivé období, společnost a a veřejnost je také velmi ovlivněna. Hledej zajímavé a tvořivé cesty, jakými se tato energie ukazuje.

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

DUBEN 1-7
Udělej si revizi, kde Ti uniká energie, které věci Ti pomáhají, a které ne.  Jaké nedůležité věci máš ve svém životě. Buď k sobě upřímný o tom co chceš a kde máš své hranice. Odkliď přebytečné ze svého prostředí a soustřeď se na kladné věci.

 Je to časový úsek, ve kterém se měsíc rozjíždí, takže toho moudře využij. Nebuď rozptýlený a nelibuj si v negativních věcech. Využij svobody a rozhoduj se jasně a komplexně. Tak jak si energeticky rozložíš a využiješ tento měsíc, se ukáže v následujících týdnech. Je to velmi silný měsíc s obrovskými příležitostmi. Nepromarni toho.

DUBEN 8-15:
Tvořivá vlna ovlivní cokoliv, co děláme. Jestli se soustředíme na destrukci, tak ji náležitě využij na dokončení toho čeho je zapotřebí. Nejedná se o procházku růžovým sadem a lekce, které budeme dostávat, budou velmi tvrdé. Převládat bude pohybová energie (MOMENTUM). 

Soustřeď se na jednu věc. Bude hotová velmi rychle a tvořivě. Pak se můžeš vrhnout na následující projekt. Pokud máš jasno ve svých hranicích, tak kreativní energie bude pro Tebe přínosem.

DUBEN 10: Nový Měsíc v 3:38 AM Mountain Daylight Time (MDT)
Ujasni si priority, prověř ztráty energie a bez soucitu odstraň vše, co Ti neslouží a nepomáhá. Je to vhodný den k očistě, vyřazovnání, prořezávání a vytváření prostoru. Zapamatuj si, pokud budeš mít prostor, tak tvořivá energie přirozeně vpluje do vakua…

Duben 15-22: Toto období bude pro někoho velmi náročné. Bude se točit okolo pravdy, chaosu, přílišných břemen a boje za vlastní omezenou víru. Tebe a ostatní může trápit nejistota, chaos, pochybnosti, frustrace, podráždění, netrpělivost. Je vhodné se zastavit, znovu nastartovat a zhluboka se nadechnout kdykoliv je zapotřebí. Vyber si jeden projekt a soustřeď se na jednu věc.

Věrnost některých vztahů také vyplyne na povrch v tomto období a budete čelit těžkému rozhodnutí. Vyřaď ze svého okolí věci, které Ti nic nepřinášejí.

Duben 23-30 Je to čas k zaznamenávání všeho, co se Ti děje. Co Ti duše přináší, co Ti padá do klína, co se rozpadá a co se točí kolem Tebe a poutá Tvojí pozornost. Uvědom si, že nic se neděje náhodně a bezdůvodně, takže zaznamenávej a zvaž, kde jsi, co děláš a s kým jsi.

Jak se cítíš? Jestli pozitivně, tak jsi na správném směru a tím se dál ubírej. Jestli nepříjemně, polož si otázku co je špatně. Znovu si udělej svojí inventuru a zvaž, co je zapotřebí změnit. Buď vděčný za to, čeho jsi dosáhnul a kde se projevila kreativita.

Duben 25 Uplněk s Lunárním zatměním (první třetina) v 1:58 PM Mountain Daylight Time.je to čas se spojit s tím, s kým jste. Ocenění, stejně tak jako vděčnost jsou velmi důležité. Je to období vážit si všeho co se událo ve Vašem životě. Už se a zkoušej jít vpřed s nadšením a vzrušením a beze strachů. Věř tomu, že duch Ti předal přesně co potřebuješ nezávisle na tom, jestli to vnímáš pozitivně nebo negativně.

 

Mějte se krásně!

Lena

(zdroj www.thepowerpath.com. Napsala a publikaci na web schválila Lena Stevens)