Tématem pro duben 2014 je Intenzita (síla, napětí, horlivost)

 

Tento měsíc budeme nejenom svědky, ale budeme i intenzivně prožívat veškeré energie jako např. přeměna, příležitost, síla, rozvoj, drama. Budeme se cítit nabití energií, ale i pod tlakem a napětím a rozpolceni. 

Bude to úžasné období s potenciálem velké síly. Je to období silné, pevné. Budeme velmi silně prožívat nejen výzvy a lekce, ale jako vždy zde existuje příležitost pro rozvoj, rozkvět a osobní podporu.

A jak již bylo mnohokrát řečeno, vše je jen na nás :-)

V tomto měsíci se bude bít naše podstata a naše osobnost. Budeme také bojovat mezi svou závislostí na utrpení a na naší touze po banálních dramatech v našem životě. Co zvítězí, záleží opět jen a jen na nás. Je také na nás, jaký hlas se rozhodneme poslouchat a kam zaměříme pozornost.

Tento měsíc si opět udělejme kontrolu, kde nám uniká energie. Zbavme se svých strachů a obav a získáme tím neuvěřitelnou osobní silu, jakou jsme nikdy předtím nezažili.

Abychom představili sílu tohoto období, tak si představme tlumič světla, který otočíme ze 100 wattů na 1000 wattů. Toto období je schopné pojmout sluneční záření na mnohem vyšších frekvencích než kdy v minulosti. Tato síla má buď schopnost rozveselit a být neuvěřitelně povzbudivá, anebo se může na nás zhroutit jako zeď z cihel a zavalí nás naším odmítáním, našimi strachy a odporem. 

Většina z nás ví moc dobře a přesně, co potřebuje a jaké změny jsou zapotřebí udělat. Akorát jsme je zatím neudělali. V jakékoliv situaci se nacházíme, vše se zesílí. Kladný pohled na věc je takový, že budeme donuceni udělat rozhodnutí nebo nějaký krok, protože nebudeme mít jinou možnost. Nicméně pokud už na věci pracujeme, tak se nám bude velmi dařit a zažijeme mnoho neuvěřitelných příležitostí a vše nám bude jen nahrávat. Důvěřujme a jděme si za tím.

Je to “přetlakované” období. Tlak, který vychází se má vyspořádat s našimi strachy, záporným přemýšlením, odporem, a  závislostí na utrpení. Toto období nás vyzývá k tomu, abyste vyšli ze své ulity a konečně začali konat v souladu s tím, co jsme se léta učili. Když ne teď, tak kdy?

Naše podstata nás tlačí, abychom konečně opustili svou ubohou osobnost a stali se těmi silnými lidskými bytostmi, kterými jsme.

Také zažijeme tlak, který bude vycházet z nás samotných a to v různých situacích a okolnostech, které si vytváříme, abychom dosáhli úkolu nechat se vést naší podstatou. Vnější tlak se může zdát negativní, neférový, neopodstatněný a nad naše schopnosti. Každopádně je to součástí plánu, který máme pro svůj rozvoj a vývoj. Úkolem tohoto měsíce je dostat do rovnováhy vnější a vnitřní tlak a pochopit co žádá duše, a co my žádáme od sebe. Rovnováhy dosáhneme tak, že rozklíčujeme, co se po nás žádá a co je v souladu s naším záměrem. Pokud o něco požádáme, dávejme si pozor, protože naslouchá naše duše a duše nám to dodá. Takže dávejme si pozor na to, oč žádáme a ujistěme se, že to je to, co opravdu chceme.

V tomto období zejména je důležité věřit a důvěřovat naší duši. Je také důležité věřit tomu, co se ukazuje, protože to je něco, co jsme si vytvořili, co je náš záměr a něco, o co jsme požádali. Zacílení a zaměření by mělo být v souladu a ve směru velkého úspěchu, zázraků a pozitivních vyrovnání, ne žít s představou neúspěchu a ve strachu. Konfrontujme se s vnitřními strachy, získáme tak mnohem více síly a s pravou podstatou dosáhneme všech cílů.

Síla a intenzita se může projevit buď s energií podpůrnou, čarovnou nebo jako konfrontační a negativně agresivní. V tomto měsíci zažijeme obojí. Sledujme události ve světě, které ničí veškeré snahy o kolektivní smysl a integritu. A všímejme si opravdových zázraků, které se dějí, které nás ženou vpřed ke změně a pozitivnímu vývoji.

Možnost zažádat si o sílu je opravdu obrovská. Každý z nás si sní o něčem nedosažitelném. Něco, na čem pracoval velmi dlouho. Pro někoho to je vztah, zdraví, práce, nebo aby se měl dobře. Ať už je to sen jakýkoliv, tento měsíc se k němu opět posuneme a využijme síly a vysokého napětí, abychom toho snu dosáhli.

V tomto měsíci zažijeme 2 zatmění (při novoluní a při úplňku), což je velmi zajímavé z astrologického hlediska a tento fakt způsobuje ještě větší sílu tohoto období. Je to období, které jsme s napětím očekávali, trochu se obávali a uvažovali, co nám přinese. Je to doba, kdy ukážeme vesmíru, jak jsme stvoření, v co věříme a za čím si stojíme. My si vytváříme toto období a vytváříme si příležitosti. Nyní toho jen využijeme v náš prospěch. Je zapotřebí všemu čelit a neschovávat hlavy do písku. Musíme být silní v našich vlastních životech a využít sílu jako energii, která nás žene kupředu k novým vzorcům, frekvencím, příkladům a nové víře.

Ano, kráčíme na nová území, území, které neznáme a území, kde není prostor pro “ego osobnosti”. A ano, musíme se vzdát závislosti na utrpení, sebelitování a dramatech. Ocenění bude veliké… J.

Co ukazuje měsíc

VY OSOBNĚ

Nejlepší doporučení je, cítit zodpovědnost za cokoliv, co se děje. Je důležité vytrvat v neutralitě, neboť zažíváme velmi intenzivní a nepříjemné věci. Bude nám lépe, pokud vše přenecháme duši a posílíme ji ze svého srdce. Je nesmírně důležité si nebrat věci osobně, když se ostatní budou potýkat se svými strachy a projekcemi. Můžeme cítit sounáležitost, soucit, ale zůstaňte zaměřeni na svou vnitřní pravdu.

Prostor pro osobní rozvoj je ohromný. Rozvine se nám intuice a schopnost přijmout věci, tak jak jsou, stejně tak citlivost na duši světa, která nás vede.

VZTAHY

Vztahy budou tento měsíc napjaté a dojde k mnoha hádkám. Na druhou stranu můžeme zažit ve vztazích i příjemné situace, pokud vše přenecháme na své podstatě a srdci, s kterými buďme v maximálním spojení. Podle toho, jakým směrem půjdeme, tak se bude odvíjet i charakter našeho vztahu. Ty, které nefungují, nechme odejít…

Tento měsíc je také dobré časové období k zakončení karmy způsobem odpuštění. Zvažme a rozvažme konce svých vztahů, které považujeme za neúplné. Nejhorší, co můžete udělat je, snažit se udržet vztahy, které stejně nefungují a nesnažit se o změnu. Buďme silní a odvážní a setrvávejme ve své vnitřní pravdě. Síla a intenzita může být opět buď velmi pozitivní nebo může způsobit velké těžkosti. Vybíráme si sami.

PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS

Působivé a silné počasí bude zrcadlit to, co se děje v nás a mimo nás. Počasí bude nepředvídatelné a bude se měnit přes noc. Místo toho, abychom byli v odporu, buďme radostní. Snažme se získávat z přírody a z počasí velké množství energie CHI.

Naše osobní prostředí bude potřebovat nějaké očištění a to jak doma, tak v práci. Podívejme se okolo sebe a popřemýšlejme, co se děje a jak vnímáme některé věci. Některé věci vnímáme jen na úrovni zvyku. Važme si všeho a vnímejme veškeré detaily v prostředí okolo vás. Užívejme si věci, které nás obohacují nebo inspirují a naopak se zbavme těch, které nepotřebujeme.

Pokud se nám budou dít věci, které jsou silné a intenzivní, tak se snažme je vnímat jako posilující, podnětné a naprosto báječné.

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO

Pro tělo to bude náročný měsíc. Pamatujme si, vše je zesílené a zvětšené. Tělo se musí být v souladu s tím, co se děje na energetické úrovni, je to pro ně velmi těžké. Pokud se o něj nebudeme náležitě starat, tak bude klást odpor.

Buďme s naším tělem trpěliví, dejne mu, co si žádá, na druhou stranu dejme mu prostor a možnost, aby využilo nové frekvence a energie. 

Tělo je vytvořeno k pohybu. Mnoho kultur vede sedavý způsob života, což tělu nesvědčí. Tělo se chce hýbat. Je to náš dopravní prostředek, jediný, který máme. Mluvte s ním, zejména v silném období. Vezměme tělo vědomě na procházku, běhejme, tančeme, jezděme na kole. Krmme ho kvalitním jídlem a dejme mu mnoho lásky.

OBCHOD A OBCHODNÍ VZTAHY

Dobré a vhodné období na expanzi. Začít něco nového, vyjít ven ze svých skrýší, být tvůřčí a nebát se změn. Pokud ukončíme zdárně nějakou věc, otevřou se nám dveře k něčemu novému. Tento měsíc padnou mnohá radikální rozhodnutí v oblasti obchodu a ekonomie. Některá z nich budou mít následek na globální úrovni. Měsíci dubnu riskujme a využívejme příležitostí. Opět se zamysleme nad svými sny, které vycházejí z našeho srdce, a položme si otázku, proč ne? Je to čas se odpoutat a následovat své srdce, I když se vše jeví jako iracionální.

Můžeme být překvapeni neočekávanou spoluprací nebo naopak bezdůvodným konfliktem a krizí. Podívejme se na vlastní život a udělejme to, co si myslíme, že je zapotřebí. Integrita a osobní pravda jsou dva klíčové faktory, které nás povedou správným směrem a po správné cestě.

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

Duben 1-7:

V tomto období se můžeme cítit tak trochu nevyrovnaně a nepřipraveně. Můžeme také pocítit zvláštní úzkost, neboť možná očekáváme něco nepříjemného. Je to také období, kdy se dějí věci a cítíme intenzitu, sílu, ale i stres a napětí. Toto vše v nás může způsobit dojem, že nejsme připraveni.

Proto je nutné zabývat se něčím, co vyvolává uzemnění a pocit jistoty. Víme, co chceme. Buďme neodbytní, držme se našeho cíle, zůstávejme pozitivní a v naději, pracujme na sobě.

Duben 8-14:

Neberme si nic osobně. V tomto období se mohou lidé chovat velmi zle. Pamatujme si, jsou to jen jejich reakce a projekce, které pramení ze strachu. Pokud se i my budete cítit podobně, tak se snažme strachu čelit. Vnímejme své vlastní odmítání a strachy. A pokud se dostaneme do nepříjemné situace, vnímejte ji jako příležitost k osobnímu růstu. Inspirujme se tím. Vyhýbejme se nepříjemnostem, které nám stejně nepatří, a zaměřme se na srovnání věcí hlavně ve vlastním životě.

Duben 15:

Úplněk a úplné zatmění Měsíce. Jedná se o první zatmění v tomto měsíci, které sebou přináší časový úsek o velké síle. Je to období, kdy je dobré si zhodnotit, proč tu jsme a také si uvědomit a využít vše, co jsme se učili, studovali a zažívali v tomto životě. Vše si to „nashromážděme“ a začněme krok po kroku integrovat do svého života.

Budeme si hodně stěžovat, jak jsou situace těžké, a budeme se cítit nepřipraveni na tento obrovský úkol. Ale ve finále, jsme to jen my, jsme vším, co máme: náš talent, naše moudrost, naše závazky a ochota na sobě pracovat. Přetvořme intenzitu tohoto období k tomu, co nás bude inspirovat a posilovat, pokud budeme čelit tomu neznámému, co nás čeká. Buďme vděčni.

Duben17-23:

Toto je nejsilnější a nejintenzivnější období z celého měsíce. Konkrétně duben 20-23. Tyto dny jsou napěchované napětím, sílou a energií, která může způsobit velkou krizi, která se bude projevovat mnoha způsoby. Nejpravděpodobněji se projeví na individuální úrovni a pak následně na skupinové, kolektivní, neboť zde dojde na lámání chleba – lidé se budou rozhodovat, jaký život chtějí žít a jak chtějí, aby jejich život vypadal.

Mnoho věcí, které se zdály opravdové, se rozpadnou, protože to byla jen iluze. To způsobí krizi v životě takovém, jaký znáte. Změny nejsou jednoduché. Budeme měnit věci, na které jsme byli zvyklí nejen mnoho let, ale častokrát po generace. Existuje společenská dohoda, která podporuje víru v to, jak mají věci vypadat a jak se máme chovat a co se nemá měnit. Je to ale častokrát velmi omezující a nemáme prostor k rozvoji a k odlišnému přemýšlení a procítění…

Máme teď příležitost, zejména v těchto dnech, opravdu zvážit to, čemu věříme. Buďme otevření změně, rozvoji, novým myšlenkám a novým zážitkům. Změna je stresující a velmi náročná. Držte se při zemi, zůstaňte ve spojení s tím, na čem vám záleží nejvíce. Využijme daru těchto dnů, které znamenají dveře k něčemu zcela novému. 

Duben 24-30:

Tyto dny budou spíše chaotické a také úžasně tvůrčí. Můžeme prožívat nádherné období, kdy budeme ve svém středu nebo naopak v odporu a v boji s tím co potřebujeme mít pod kontrolou nebo vědět. Ti, kteří se neumí vypořádat se zmatkem, budou mít velké potíže s novými věcmi, které přináší změny v životě.

Důvěra nám dá velkou podporu, stejně tak vnitřní víra v to, jak by měly věci vypadat a být. Kdykoliv pocítíme strach, obavy, otočme tuto energii k něčemu, co nás inspiruje a k tomu, jak věci budou úžasné a skvělé…

Duben 29:

Novolunní s prstencovým zatměním Slunce, velmi silné pouto, které vytváří ohnivý prstenec. Je to druhé zatmění v tomto měsíci, které přináší příležitost k transformaci a k osobnímu růstu.

Zhodnoťme si a pochvalme se za to, co jsme se naučili, kam jsme se posunuli a k čemu jsme se zavázali, kým a s kým jsme a kam směřujeme. Doufejme, že máme za sebou všechny otřesy z minulých týdnů a jsme na správné cestě.

Přeji vám krásný měsíc,

S požehnáním

Lena