Tématem měsíce května je PROJEVENÍ SE (MANIFESTING)

Měsíc květen je velmi silný měsíc a měli by jste s ním rozumně naložit. Téma SEBRPROJEVU s sebou nese mnoho oblastí, kde se dá pracovat na osobním růstu, změnách, studiích, třídění, prudké vzestupy, expanze, rovnováha a uspořádání.

Stále se jedná o velmi tvořivé období s mnoha příležitostmi k začátkům či koncům. Každopádně tam kam by měla směřovat Vaše energie a snaha, je uvědomit si, o čem je vlastně SEBEPROJEV (MANIFESTING). Každý den měj jako seminář SEBEPROJEVU s cílem, že na konci měsíce budeš mít daleko větší schopnost sebeprojevu a pochopení. Zaměř se také na magii a kouzla, je pro to vhodný měsíc.

Bude zapotřebí objevovat a prozkoumávat momentální přesvědčení, jak se v životě projevit. Budeš to muset pochopit, abys získal sebejistotu a podporu. Toto pochopení je zásadní v této době, neboť máme před sebou 2 zatmění (v dubnu bylo pouze jedno). Zatmění pro nás znamená obrovskou příležitost ke změnám.

V posledních letech proběhlo mnoho studií a hlubší pochopení v oblasti kvantové fyziky. Je to energie, která drží všechny schopnosti a možnosti. Hlouběji se studuje jak ji získat, aby se mohly udělat změny na drahách a cyklech, které zřejmě řídí naše životy. Pro mnoho z nás je to stále jedna velká záhada a stále se snažíme pochopit mechanismus jak a proč projevujeme/ukazujeme, co děláme.

Proč někteří lidé žijí v blahobytu a jiní zápasí s nízkým sebevědomím celý život? Proč někteří lidé vykazují úžasné vztahy, a ostatní po tom jen touží? 

Proč někteří lidé mají smůlu v každém svém rozhodnutí?

Můžeme obvinit astrologii, špatné seznámení, Vaše rodiče, karmu, činy a volby ostatních, to vše jsou správné úvahy. Každopádně se vytváří díky těmto vlivům vzorec. Ale i na něm se dá vhodně pracovat. Můžou být změněny, pokud se odpoutáte od rodinných vzorců a ikon, které si sebou nesete již mnoho let (doporučené audio "The Family Icon"). Ikony jsou velmi silné a působí v rámci rodinného kruhu. Můžou obsahovat zkušenosti jako Hluboké Deprese, Holokaust, Hladomor nebo Války… Jsou vytvořeny jako spletité a zamotané vzorce, které když pochopíme a rozmotáme, tak I dokážeme pochopit proč a jak se projevujeme (chováme).

Někteří lidé prokazují úžasné schopnosti v oblasti obchodu a práce, na druhé straně mají špatný projev ve vztazích. Ostatní mají lásku, podporu, přátelé a milující, ale jsou bez peněz. Ostatní žijí v blahobytu, podpoře, ale netěší se dobrému zdraví.

A o čem to vlastně je?

Pro nás každého existují různé lekce, jak a proč se máme projevit. Např. Dítě, které je svědkem toho, že pro některého člena rodiny jsou důležitější peníze než kvalita vztahů s rodinou, bude mít pravděpodobně podvědomé rozhodnutí, že láska a finanční jistota nejdou dohromady. Proto podvědomě si bude vybírat jedno nebo druhé.

Pokud zažiješ a budeš svědkem toho, že přemíra lásky, vášně a zájmu způsobila nepříjemné pocity někomu v rodině, tak je velká pravděpodobnost, že si uděláš podvědomé rozhodnutí, že nebudeš projevovat lásku a emoce ve svém životě.  

Také pokud se Ti jako dítěti stalo, že se o Tebe starali a projevovali lásku v případě nemoci, tak si v podvědomí vytvoříš vzorec, že budeš milován a opečován v případě, že budeš nemocný.

Všichni z nás jsme udělali velmi silná podvědomá rozhodnutí v raném věku, abychom se odpoutali od nepříjemných zážitků. Tím pádem se ale vytvořil blok, abychom projevili cokoliv, co je spojené s nepříjemnými zážitky. Zkoumání sama sebe, kdo jsme, jak se projevujeme, to jsou klíče ke změně vztahů a sebeprojevu…

Hodnota toho, jak se projevujete, souvisí s oceněním sama sebe. Nejedná se o to, co si o Vás myslí, ostatní, ale jak se hodnotíte Vy sami. Existuje chybná představa a názor, že sebeprojevu potřebujete něco z venku, nějaký vnější podnět, který něco změní. Jsou to ale Vaše záměry, víra a názory, které přitahují okolní svět, který tvoří Váš život. Takže je důležité, aby jste zrevidovali Vaše názory o tom, co potřebujete od ostatních, abyste se mohli projevit a Vaše očekávání toho, co se stane.

Pochopení toho, jak fungují záměry, je další hledisko pochopení sebeprojevu. Pokud si nastavujete záměr, nastavujte si ho zřetelně, závazně a důkladně (bez pochybností), pošlete ho ze srdce do Vesmíru. Nejhorší je pochybovat o svém rozhodnutí. Vesmír se pak soustředí na to, o čem pochybujete, a bude zmaten. Energie se neprojeví. Jedná se o skvělý měsíc pracovat na této disciplíně umět si nastavit záměry bez pochybností, se 100% závazkem a bez pochybností, že se tak stane.

Existuje také mylný názor, že pokud chci něco projevit, tak si za tím musím jít. Přesto, že je zapotřebí vždy rovnováha mezi tím být a dělat, dávat a brát, je často dáván velký důraz na to jít si za tím, co chci. Pokud si nastavíte záměr, zklidněte se, udělejte nějaké kroky v určitém časovém úseku a nechte, aby záměr přišel sám. Vyvarujte se pochybnostem a obavami.

Komplex nouze (nedostatku)

Komplex nouze je přesvědčení v to, že existuje omezené množství energie, peněz, zdraví, lásky, vztahů atd. Také si myslíte, že pokud je někde přebytek, tak někdo strádá…. Odkud se tento názor vzal? Ať už se vzal odkudkoliv, musíte se zbavit starých vzorců, které již nefungují.

Pravda je, že ne nekonečné množství zdrojů…Bude se dít to, čemu věříte. Máte před sebou výzvu přejít hranice svých představ a začít využívat nekonečné množství možností z nekonečných zdrojů.

Všichni potřebujeme podporu, ale mnoho z nás hledá a očekává podporu ne vhodných lidí na ne vhodných místech. Kdokoliv kdo má omezený pohled na projev, je zatvrzelý v tom kdo jste, jaké jsou Vaše schopnosti, co byste měli a co ne, to nejsou vhodní lidé pro Váš rozvoj a podporu.

Ze všeho nejdříve se musíte podpořit sami. Vytvořte si silný vnitřní vztah se sebou. Pracuj na svých záměrech a přesvědčení. Pak pozoruj, kdo a co se objevuje, aby Ti pomohli. Možná budeš překvapen. Možná to nebudou ti, které máš okolo sebe.

Pamatuj si, pracuj s kouzly a zázraky…

Jedná se o velmi příznivou dobu tento měsíc, která posune velmi kladně Tvé chápání a pojetí sebeprojevu.

Pracovat s pochybnostmi, negativními myšlenkami a cokoliv přijde s tímto tématem, bude velká výzva… Pamatuj si, že máš velkou sílu změnit, vytřídit nebo přesunout cokoliv nepříjemného se stane v souvislosti se sebeprovejem. Nezapomínej na kouzla a zázraky.

Co ukazuje měsíc:

VY OSOBNĚ:

Je to skvělá příležitost pracovat na jakékoliv záležitosti týkající se projevu. Budeš potřebovat sebekázeň v tom si objektivně uvědomit, v jaké fázi života se momentálně nacházíš, jaké vzorce chování Tě ovlivňují, odkud pramení, s jakými jsi ztotožněn a s jakými ne a změnit přesvědčení  a názor o své hodnotě.

Tato práce má velmi osobní charakter. Bude důležité si nastavit hranice a nenechat se ovlivnit lidmi a jejich názory. Pamatuj si, že projev nepotřebuje vnější podněty kromě vhodné podpory. Je to měsíc, kde si vyzkoušíš svou podporu…

Vyhodnoť si, jak se se momentálně projevuješ v oblastech financí, vztahů, zdraví, energie, nadšení, práce, odpočinku, inspirace… Kde je zapotřebí zapracovat? Kde Vám chybí vhodná podpora? Jaké máte očekávání? Jsou na místě/vhodné? Odpovědi nedostanete ve vánočním balíčku jako dárek, ale pokud si nastavíte záměr, tak se dají věci do pohybu správným směrem…

VZTAHY:

Jak se projevuješ? Cítíš se dobře? Pokud ne, zhodnoť a zreviduj si vztah sám se sebou. Co tam projevuješ? Kritiku? Soudíš? Nedostatek? Nemoci? Podrážděnost? Letargii? Jsi spojený se svou podstatou? Očekáváš, že to spraví za Tebe někdo jiný?

Začni tam a pak se posuň na vztahy s ostatními. Jaké typy lidí přitahuješ? Pokud pociťuješ nedostatek pochopení a podpory, tak zřejmě toto prožíváš sám se sebou. Staráš se o sebe? Kdy jsi naposledy poděkoval svému tělu, které je tu pro Tebe? Pro některé z vás bude tento měsíc ve znamení restartu vztahů sám se sebou. Pokud se na to budeš soustředit, bude Tvůj projev ve vztazích automaticky lepší.

PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS

V jakém prostředí žiješ, pracuješ, odpočíváš? Je pro Tebe uspokojivé? Co si myslíš, že si zasloužíš? Vytvořil sis názor, že musíš dělat v některých situacích kompromisy nebo “platit daň”?

Co jsi projevil a ukázal v tomto životě v souvislosti s prostředím kolem Tebe? Je přecpaný věcmi s nízkými frekvencemi a energiemi? Soustředíme se na osobní prostředí jako místo odrazu. Pokud pochopíš podstatu projevení toho, co chceš v osobním prostředí, můžeš se pohnout  a spolupodílet se na lepší společnosti a celosvětového prostředí.

Začni se dívat kolem sebe a vnímej prostředí jako projev kolektivních vzorců a přesvědčení.

ZDRAVÍ A FYZICKÁ STRÁNKA

Co projevuješ, také prožíváš. Tvoje tělo k Tobě bude tento měsíc určitě promlouvat a uvidíš přesně, co projevuješ sám sobě. Dobrá zpráva je, že to můžeš změnit. Vzpomeň si na kouzla a zázraky. Tvoje tělo je nejspíš ten nejlepší barometr, který ukazuje, v jaké fázi procesu jste vzhledem k tomu, že si Vaše tělo získává pozornost nejrychleji a nejsilněji. Jak můžeš podpořit tento měsíc své tělo? Jak můžeš být vice zodpovědný? Můžeš získat 100% zodpovědnost a kontrolu nad svým tělem ještě před tím, než budeš projevovat své záměry v souvislosti se svým tělem.

Tak jak budeš pracovat na konceptu zodpovědnosti, možná bude Tvé tělo procházet různými fázemi, nahoru, dolů… Bude se jednat o výzvu překonat pochybnosti. Pamatuj si, že jsi strůjcem svého štěstí a života a cokoliv projevíš je jen výsledek Tvé tvorby.

FINANCE, PROJEKTY, OSOBNÍ VZTAHY

Výše uvedené oblasti jsou nejlepší, kde můžeš sledovat velký posun tento měsíc. Díky ikonám, starým vzorcům, konfliktnímu systému přesvědčení a nedostatku osobní hodnoty a pocitu zasloužení si, oblast v projevení úspěchu v práci a ve financích je oblíbená u většiny z nás. Vyber si něco tento měsíc, na čem budeš pracovat. Věříš v komplex nedostatku? Pravidelně předvádíš a projevuješ nedostatek podpory? Věříš ve své schopnosti nebo očekáváš, že budeš litován? Vypozoruj hrozby svých přesvědčení až k podstatě, k jádru věci a udělej změny. Zkoušej nastavovat záměry jasně a závazně a pak je vypusť bez obav. Zkoušej přitahovat ty správné lidi a nech správné načasování, aby určovalo čas činů. Období na projevení se je neskutečné tento měsíc.

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

Květen 1-8

Vyhodnoť si, jak ses doposud projevoval, co jsi vykazoval ve svém životě. Buď vděčný a rozhodni se, co je zapotřebí změnit. Nastav si záměry a pozoruj věci, které se tě snaží vykolejit a odsunout od záměru mít větší schopnost se vice projevit.

Dávej pozor, kde máš strachy, obavy nebo kam dáváš vice energie než je zapotřebí. V tomto období se projeví, kde jsi v harmonii a kde ne. Odbourej pochybnosti, že kouzla a zázraky se nedějí.

Květen 9:

Nový měsíc a Zatmění slunce v 6:29 PM Mountain Daylight Time. Jedná se o druhé zatmění ze tří a toto období je velmi silné v nastavení záměrů a cílů. Nový Měsíc je vždy vhodný k zastavení a k znovunastavení toho, co nefunguje. Využijte toho k zamyšlení, co chcete v životě dokázat a co už nefunguje. Využijte Nový Měsíc k závazku ke změnám a nastavte si v tomto duchu I své cíle.

Květen 9-16: Je to období pádů a pochybností vzhledem k tomu, že energie shromažďuje momentum a žene se kupředu. Dávejte si pozor na výbuchy, jedná se o věci v kladném pohybu a směru. Možná budete přetaženi, v chaosu. Je to důsledek toho, že nové záměry se střetávají se starými vzorci, které jdou na povrch z podvědomí. Může se Vám stát, že se vám budou měnit emoce z minuty na minutu.

V tomto období buďte flexibilní, dělejte pouze a jenom Vaše rozhodnutí. Jděte za svým srdcem zejména, pokud je to v souladu s projevením se.

 

Květen 17-23:

Toto může být úžasné období pro zásadní a průlomové změny. Změna může být náhlá a stálá. V tomto období budou fungovat kouzla a zázraky. Načerpej sílu tohoto období k sebeprojevu. Měj jasno v tom, co chceš. Důležité budou hranice, které nastavíš lidem se silným záměrem dostat se k Tobě a překročit je. Pokud mate kolem sebe lidi na stejné vlně, může se vám dostat posílení a podpora.


Květen 24:

Üplněk se zatměním měsíce 10:26 PM Mountain Daylight Time. Jedná se o třetí zatmění a konec silného a transformačního období. Nicméně je velmi těžké předpokládat, jaký bude důsledek toho, co se v tomto měsíci roznítilo, ale můžete očekávat příliv velmi silné energie.

Vliv a síla tohoto měsíce může vyvolat problém v oblasti důvěry, odsouzení a pochybností. Naštěstí jsi pozitivně a správně zaměřen na své znovuobjevené schopnosti, které chceš projevit a ukázat. Tento úplněk ukáže správnost toho, co a jak se chcete projevit, zda je to ze srdce…

Květen 24-31:

Jedná se o vysoce soustředěný čas na sklízení ovoce Vaší kázně a ukotvení lekcí v oblasti sebeprojevu. Pokud jste pracovali tento měsíc s energií, pokud jste se vyvarovali pochybnostem, můžete očekávat zázraky v oblasti sebeprojevu. I když věci z venku vypadají jako nefunkční, pokud se cítíte pod tlakem a zmateni ze zodpovědnosti nebo z náhlého zrychlení událostí ve Vašem životě, zastavte se, nadechněte se a buďte vděčni za jakýkoliv posun…

Nejlepším lékem je potěšit se krásnými věcmi, které projevujete ve svém životě a berte s humorem méně příjemné události, které přitahujete. Pamatujte si, vše je v procesu. Cokoliv malého dáte tento měsíc do pohybu, tak se znásobí v projevu.

Mějte se krásně a užívejte si tento měsíc!

S požehnáním Lena

 

Zdroj z www.thepowerpath.com; publikaci na tento web shválila Lena Stevens