Tématem měsíce května 2014 je ZAČLENĚNÍ/ SJEDNOCENÍ /INTEGRACE

Je to měsíc na to, abyste se sjednotili a přizpůsobili se tomu, co se přehodilo v předchozích měsících. Udělejte to s největším nasazením, a jak nejlépe umíte. V posledních měsících jste byli vystaveni napínání, kroucení, rozvoji, zdokonalování se, změnám, výzvám. Častokrát jste viděli jen zlomek neuvěřitelného potenciálu a byli jste vyzýváni, abyste šli vpřed, krok po kroku. Doufám, že jste se naučili důvěřovat své duši na vyšší úrovni a sami jste si také na základě toho uvědomili, že věci nejsou takové, jak se kolikrát zdají.

Někteří z vás se možná stále potýkají se zmatkem a máte potíže vyřešit tento chaos… Někteří z vás si kladou otázku, co se tedy bude dít, do jakého vlaku nastoupit, když už jsem na tom nádraží. Asi se také cítíte na jednu stranu rozrušení, ale na druhou se těšíte, až si zakotvíte hluboko pocit něčeho nového, jiného a zažijete pocit klidu, pohody a důvěry. Touha po stabilitě, jistotě a předvídatelnosti je teď obrovská.  

Existuje mnoho kousků, které je zapotřebí sloučit a dát dohromady. Jedná se nejen o odpad, ze všeho, co se přihodilo, a co jste si zažili posledních týdnech nebo měsících, ale i celá historie určitých směrů existence, která už není přitažlivá nebo žádaná tím, že jste se pohnuli kupředu. Starý příběh rozhodně nemá stejnou hodnotu, jako ten nový, na který se prosím zaměřte.

Pokud vše vytáhnete ze svých šuplíků a rozložíte po podlaze se záměrem vše nově uspořádat, tak se budete dívat na jeden velký chaos. Takhle toto období vypadá. Třídění a reorganizace, to je vše součástí integrace a přizpůsobení se novým věcem. To je teď opravdu zapotřebí. Některé staré části, které si toužíte zachovat, jsou stále přítomny, jen je zapotřebí je začlenit do nových vzorců a nastavení.

Toužíte po tom být znovu uzemněni a pracovat s úžasnou energií, kterou jste získali za posledních pár týdnů. Začleňte tuto energii do každodenního života. Ujasněte si také celý proces o tom, kde jste byli a kam směřujete ve svém životě.

Co znamená ZAČLENĚNÍ/INTEGRACE?

Začlenění je proces, kdy znovu sestavíte části sebe, které jsou spojené se všemi zkušenostmi a zážitky z Vašeho života, které Vás dělají takoví, jací jste. Začlenění přichází s velkým pochopením, učením a přizpůsobením se tomu, co bylo velkou záhadou ve Vašem životě. Pomůže Vám to ve spojení s hlubší moudrostí a pravdou v tom kdo jste a kam směřujete. Pomůže vám to spojit neslučitelné části dohromady do nového harmonického a vyrovnaného nastavení.

Pomůže vám to posbírat veškerou energii, která byla držena jako rukojmí z traumat a nevyřešených záležitostí z minulosti. Začlenění Vám pomůže pojmout větší změnu.

Během měsíce dubna jste narazili na mnoho silných energií. Bylo to velmi silné období, kdy jsme byli často velmi na dně nebo naopak ve svých výškách. Pro někoho byli změny tak velké, že jsou teď v období přenastavení života. Tyto energie jsou velmi silné, rozbíjejí naše obranné krunýře a necítíme se zdaleka tak bezpečně. Hrnec se starými vzorci, zážitky z dětství se zamíchal a vzniklá energie se musí začlenit. Toto jsou všechny části vašeho já, je jen zapotřebí najít nový pořádek v životě. 

Vnímejte Vaše zážitky jako nekonečnou knihovnu lekcí, které jste se naučili. Znovu si zopakujte, co je pro vás užitečné, co můžete použít, co je Vaše, co ne a začleňte tuto moudrost s novou energií plnou inspirace, se kterou jste se nedávno spojili. Minulost se potkává s budoucností a střetávají se v přítomnosti. Nejedná se o intelektuální záležitost. Možná stále tápete a nevíte, jaké budou Vaše další kroky. Ale Vaše podstata to ví a vede vás v každém vašem kroku. Důvěřujte vašemu vnitřnímu šamanovi a nešlápnete vedle.

Jak se ukazuje měsíc

VY OSOBNĚ

Bude velmi důležité začlenit některé rutiny a každodenní činnosti do Vašeho života. Je důležité, aby vám přinesly jistotu a uklidňující pocit. K začlenění/integraci dojde i přesto, že se na ní třeba nezaměříte. Vaší prací je dát ji čas a prostor, aby se tomu stalo. Buďte trpěliví sami se sebou i okolím a zaměřte se na to, abyste do vašeho života vnesli krásu. Pokuste se strávit co nejvíce času v přírodě a maximálně odpočívejte.

Jedná se o skvělý čas a příležitost k znovuzískání síly z traumat v minulosti a k asimilaci celé energie. Střety, úsudky, negativní myšlení a emoční vypětí se nedají jen tak asimilovat a integrovat.

Pokud zůstanete soustředěni a nenecháte se ničím rozrušit (dramaty či strachy), tak můžete zažít velký osobní růst.

VZTAHY

Ve vztazích bude docházet k novým nastavením, což je způsobeno tím, že všichni prochází osobními změnami. Jedno z nejčastějších témat bude touha povýšit kvalitu vztahu jeden k druhému. Vnímejte, přijměte a oceňte odlišnost a rozmanitost toho druhého. To dělá vztah zajímavým.

Vzhledem k tomu, že v nás převládá touha zažít ve vztahu něco lepšího, tak Ti, kteří neumí nabídnout tomu druhému něco s vyšší vibrací, tak Ti nebudou přijati (ledaže se jedná o karmický vztah). Krása je důležitá, stejně tak jako kontakt s vyšší podstatou. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí prochází velkou změnou, tak uvidíte, že mnoho vztahů ve Vašem okolí dostává druhou šanci nebo šanci na vyjednávání. Za jiných okolností by se vztah ukončil. Osobní terapeuti a manželské poradny budou mít mnoho práce.

PROSTŘEDÍ OKOLO NÁS

Hlavní zaměření v tomto měsíci je na Zemi. Země zaznamená mnoho pozornosti a bude podmětem k mnoha diskuzím, konfliktům, projednávání, studií a objevů. Jako důsledek intenzity a napětí měsíce dubna, můžeme už teď na Zemi vidět pohyby a činnosti, které budou vyžadovat začlenění a asimilaci veškerých změn.

Vaše osobní a každodenní prostředí bude vyžadovat Vaše přeladění na vědomé a pozitivní uvažování. Podívejte se okolo sebe. Líbí se Vám, co vidíte? Líbí se Vám prostředí, kde žijete? Vyžaduje nějakou změnu? Protože krása je velkým tématem tohoto měsíce, soustřeďte se tedy na krásu v širším prostředí Vašeho života, i v tom nejbližším. Vymalujte si byt, vyzdobte si ho, dejte si do bytu čerstvé květiny…

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO

Co se stává součástí celku tento měsíc je, Vaše osobní víra v to, čeho je Vaše tělo schopné. Jakýkoliv názor máte na Vaše tělo, tak to se bude integrovat a zakoduje se jako stálá pravda. Existuje mnoho informací z předchozího života, stejně tak jako zažité vzorce z minulosti, které si sebou ale nechceme již brát. Necháváme prostor novým a vylepšeným vztahům a pochopení svého těla.

Vnímejte každý den své tělo jako nové, bez omezení z předchozích zkušeností. Podpořte své tělo tím, že budete schopni, silní, zdraví a dobrodružní. Každý den své tělo pozdravte a poproste ho o podporu. Jak už jsem se zmínila, krása je tématem tohoto měsíce, udělejte vše pro to, abyste se o své tělo maximálně starali.

OBCHOD A OBCHODNÍ PROJEKTY

V obchodě bude zapotřebí začlenit nové myšlenky do starých modelů a staré myšlenky do nových modelů. Využijte možnosti velkého potenciálu tím, že využijete rozdílné energie a aspekty, abyste vytvořili zcela novou strukturu pro obchod a ekonomii.

Je to vzrušující období na nové projekty tím, že už nejste napojeni na staré modely fungování. Lidé starší generace by měli poslouchat mladé, jelikož oni umí lépe vnímat budoucnost.

Konečně už máme k dispozici nové možnosti tvoření, vytváření vztahů a mnoho podpory pro pokrokové a špičkové projekty, které nepochází ze starých institucí. Staré struktury už nestačí držet krok a rozpadnou se. Což je dobře. Co je ale důležité, nezbavit se všech částí těchto starých struktur. Většina těchto částí může být začleněna do nových základů a může podpořit pokrokové názory nebo projekty. Nikdy nepodceňujte moudrost starých názorů, i když už nejsou aktuální.  

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

Květen 1-7:

Nadechněte se a odpočiňte si. Je to vhodný čas na asimilaci. Energie jsou v plném proudu a mění svůj charakter z tvořivého tlaku na něco, co připomíná vír ve vodě. Nechcete být ve vodním víru příliš dlouho, ale na chvíli je dobré být „dole“.

To ale neznamená, že budete povaleči a nebudete nic dělat. Znamená to jen, že budete vykonávat to, co je zapotřebí. Jen s menším nasazením a s větší pohodou. Tyto dny vám také mohou připadat jako bez cíle. Jsou to dny, kdy se opět uzemňujete a přibližujete se praktickému pojetí všech změn.

Květen 8-14:

Tento týden je tak trochu výzva. Některé změny v tomto období už klepou na dveře a chtějí být začleněny. Je to velmi náročný týden. Buďte při zemi a zaměřte se na každodenní činnosti praktického života.

Co se týče začlenění a integrace, tak se příliš na to neupínejte. Netrapte se tím, zda děláte věci dobře nebo špatně, zda jste něco zanedbali nebo že jste nevyužili nějaké příležitosti. To akorát přináší pocit úzkosti. Uklidněte se a důvěřujte srdci a Vaší podstatě v tom, že věci jsou tak jak mají být.  

Květen 14:

Úplněk, Květen 14.

Využijte tohoto úplňkového dne a pracujte s krásou. Dbejte na vše krásné okolo vás, přineste krásu do vašeho okolí a zaměřte se na krásu vašeho těla. Je to úžasný čas na hýčkání a na něco přepychového.

Tento úplněk je také vhodný na to, abyste pocítili a uvědomili si s vděčností a uctili vše krásné, co s děje Vám a ve Vašem okolí. Přijměte lásku a krásu do Vašeho života.

Květen 17-24:

Toto je časové období, kde můžete projevit nebo poukázat na změnu. O čemkoliv jste snili, jakýkoliv záměr má s vámi duše, jakákoliv radikální změna se stala v dubnu, teď se vše ukáže. Berte vše z lepšího úhlu pohledu a nastavte se na změnu a na novou platformu, která bude formovat Vaší budoucnost.

Toto období vyžaduje zpečetění a navrácení síly. Uniklo Vám mnoho energie tím, že jste se zbavovali věcí, které Vám již nesloužily.

Můžete získat nějaké lekce ohledně síly a síly na to, abyste byli uzemněni a součástí celku. Vyvarujte se problémům ostatních, zbytečně Vám uniká energie. Trocha režimu také neuškodí, ale jen do té míry, kde Vás to nelimituje.


Květen 25-31:

Během tohoto období zažijete yo yo efekt. Některé dny budou nabité energií a budete mít pocit, že vše do sebe skvěle zapadá a stává se součástí celku. Zažijete skvělé načasování a spojení s vyššími vibracemi. Život bude opravdu skvělý.

A potom… druhý den si uvědomíte, že vše se vyvíjí špatným směrem, budete zoufalí, bez energie a budete mít pocit, že život je o ničem – bezvýznamný a plochý. Budete mít pocit prázdnoty. Pokud se Vám něco takového přihodí, tak neklaďte odpor. Vezměte si raději den volna a věnujte se rozjímání. Raději buďte, než konejte. Změna nastane, budete zažívat obě strany mince. Pokud pocítíte tento pocit nicoty a marnosti, tak se asi musíte jednak přizpůsobit nějaké nové situaci a také potřebujete reset. Změňte místo a dělejte na chvíli něco jiného. Buďte trpěliví.

Květen 28:

Novolunní. Je to jeden z dnů, kdy můžete zažít pocit prázdnoty. Záleží to hodně na tom, v jaké fázi integrace a asimilace jste. Jaký bude mít na Vás Novolunní vliv závisí na tom, jaké velké změny a nové energie jste během tohoto procesu získali. Je to skvělý den k rozjímání, k odpočinku a vyhněte se všemu náročnému a stresujícímu. Nic nezkazíte tím, že se zaměříte na krásu, ocenění a vděk.

Přeji Vám krásný měsíc,

Lena