Tématem měsíce listopadu je KÁZEŇ, DISCIPLÍNA  

 

Tématem listopadu je nicméně kázeň a disciplína. Je zapotřebí, abyste pokračovali ve svých závazných rozhodnutí a ukotvili to, co jste resetovali a na čem jste pracovali v měsíci říjnu. Neberte si věci osobně, dotáhněte do konce svá rozhodnutí a záměry, nastavte si nové denní návyky a pokračujte vpřed i přes nesnáze, překážky a pochybnosti.

Je zapotřebí, abyste byli v přítomnosti a dbali na nastavení hranic, buďte upřímní k sobě i k okolí a jednali v souladu s Vaším srdcem. Je to opravdový čas přeměny a podpora je v toto neuvěřitelné období velmi silná, nicméně mnohdy tak trochu “krutá”.

Můžete zažívat i nepříjemné chvíle, zmatky, chaos a budou také testovány Vaše hranice. Všichni jsme toho schopni to zvládnout, jen si musíme osvojit a věřit větě: “ano, já to zvládnu”, místo toho, abychom zbaběle utíkali z těžkých situací. Tento měsíc je tak trochu nelítostný a nenechá nás se moc litovat…  Asi si kladete otázku, stojí to za to? To si pište… Kdo by se nechtěl přeměnit z housenky na motýla? Nejdříve se k tomu musíte “prokousat”.

Vyhněte se sebelítosti a pocitu oběti, stejně tak oddalování věcí, pochybování a tendencím se strachovat. Musíme být silní k těmto nízkým energiím a nenechat se negativně ovlivnit.

Aktivita pohybového ústrojí je tento měsíc velmi důležitá. Pomůže Vám to udržet věci v pohybu a ve správném směru ve chvílích, kdy se budete cítit zaseknutí. Fyzické tělo, zejména kosti a klouby budou zažívat krušné chvíle, neboť budete procházet fázemi úlevy a sestavováním nových vzorců.

Cvičení Vám velmi pomůže, I když se na to nebudete cítit. Někteří z Vás budou možná zažívat depresi, smutek, úzkost nebo zoufalství, které vede k letargii a nedostatku motivace.

Hranice a limity, to je další velké téma pro tento měsíc. Bude zapotřebí disciplíny, abyste posílili své meze a byli imunní k záporným lidem a jejich energii. To neznamená, abyste potlačili svou energii. Znamená to, abyste se nastavili na jiný režim, který Vám bude vice prospívat.

Například, pokud budete reagovat ve vzteku, hněvu, podrážděně nebo frustrovaně, díky sebekázni se můžete přesunout na vyšší úroveň tvořivosti, nadšení, inspirace a správných činů. Energie je tento měsíc velmi změněná, má mužskou energii, podporuje vysokou produktivitu a posun.

Dalším cvičením, kterým se budeme tento měsíc zabývat je dát si mysl do režimu “já nevím”. Ujasnili jsme si, kam jdeme, ale nemáme ponětí, kam se dostaneme a jaký bude výsledek. Dobrá zpráva je, že to nepotřebujete vědět, Vaše duše to ví a to je to důležité. Takže procvičujte důvěru Vaší duši a buďte spokojeni s tím, že nevíte. Co musíte udělat, je jít vpřed, udržte si hranice, obrňte se proti rozptýlení a proti čemukoliv, co není v souladu s Vaším srdcem. Buďte upřímní sami k sobě a k okolí. 

To co se mělo rozpadnout a nerozpadlo se v měsíci říjnu, přitáhne energii měsíce listopadu. Oddalování a odpor jsou zbytečné a marné. Abyste prorazili, představte si, že se připravujete sjet divoké peřeje na řece. Můžete je sjet buď se strachem a nervozitou nebo si můžete užít radostnou a úchvatnou jízdu, kde budete důvěřovat své duši, že vede Vaší loď správným směrem a bezpečně. 

Je čas si “přepsat” osobní pravidla a to, jak vesmír pro Vás pracuje. Je to dobrý měsíc na to, abyste si procvičili pravidla ve svém životě (vědomě I podvědomě) a přehodnotit je. Možná ani nevíte, že některá pravidla existují, a že máte díky nim to, po čem toužíte. Pokud budete chtít některá z nich změnit, bude zapotřebí být v přítomnosti, v bdělosti a v kázni.

Příležitosti pro tento měsíc:

Přenastavte si svá pravidla
Buďte maximálně produktivní
Neustále měňte své staré vzorce
Osvojte si nové návyky a denní procvičování
Nastavte se na vyšší úroveň fungování
Ukažte okolí novou energii a víru
Upevněte si své hranice
Přeneste se přes osobní omezení a překážky, tak jako nikdy dříve
Upevněte si víru ve Vašem srdci
Zbavte se všeho starého, co máte doma

Výzvy a věci, na které byste si měli dát pozor:

Nechávat se unést starými závislostmi
Ztráta zaměření kvůli slabým hranicím
Podlehnutí sebeobviňování a trýznění
Netrpělivost a podrážděnost
 Deprese a zoufalství
 Vzdát se něčeho v negativním slova smyslu
 Přílišné analyzování a přílišná a posedlá ostražitost
Strach a víra v iluze
pocit zaseknutí a omezení

 

Co ukazuje měsíc:

VY OSOBNĚ

Listopad je velmi nakloněn k velkému osobnímu růstu. Někteří z Vás se budou cítit na vrcholu, někteří se budou cítit, jako kdyby jim byli 2 roky. Stále jsme tak trochu pod vlivem měsíce října a pod vlivem “resetu” a náš operační systém, je neustále v režimu  třídění.

Tento proces je nicméně jak nepříjemný, tak inspirativní. Jen abyste věděli, tento měsíc budete nahoře nebo dole. Vyvarujte se úsudkům, zůstaňte nestranní a to co se jeví jeden den jako selhání, bude další den úspěch.  

Budete procházet obdobím, kdy opravdu nebudete vědět, kdo jste, a co se s Vámi děje. Pamatujte si, procvičujte stav mysli “já nevím” a nechejte Vaší duši prostor a svobodu jednání, aby Vám poskytla správné načasování a ukázala cestu. Máte možnost si posoudit Váš vztah k disciplíně a kázni, uvědomte si, kde selháváte.  Máte obrovskou příležitost přeměnit se v motýla. Je zapotřebí se zaměřit na kázeň, být v přítomnosti a důvěřovat své duši.

OSOBNÍ VZTAHY

Rozhodnutí, hranice, kázeň, to vše hraje roli ve Vašich vztazích. Položte si otázku, “s čím jsem se spokojil?” a následně “co s tím budu dělat”?

Vztahy vždy procházejí během změn bolestivými chvílemi. Pokud jste iniciátorem změny, vyvarujte se odsuzování a obviňování ostatních. Pokud je iniciátorem změny někdo jiný, neberte si nic osobně, vyvarujte se role oběti a buďte zodpovědní za osobní reakce.
 

Máte možnost ukončit vztahy, které Vám nic nepřinášejí nebo přenastavit fungování ve vztazích, na kterých Vám záleží. Pamatujte si, pokud jste přijmuli něco, v čem se necítíte dobře, je to jen a jen Vaše volba a máte vždy možnost to změnit.

SVĚTOVÉ UDÁLOSTI

Žhavé diskuze, změny, neočekávané objevy, odhalené pravdy, konflikty, neočekávaná spolupráce, to vše můžeme očekávat ve světovém dění tento měsíc. Jedna velká nepředvídatelnost. Vaším úkolem je, nenechat tyto události, aby negativně ovlivnily Váš život a Vaše názory a víru v to, jak by měl podle Vás vypadat svět.

Celá planeta teď prochází novým zrozením. Je pod tlakem zrodu nového života (pro nás zatím neznámého), nikdo neví, jak dlouho bude celý proces trvat, a co z nového zrození vznikne. Tak jako u porodu, není cesty zpět. A tak jako u porodu, nový život mění vše.

Takže ve chvílích, kdy budete cítit bolest, uvědomte si, že to je z nově přicházejícího života. Buďte nestranní a neutrální, pokud uslyšíte děsivé události a zaměřte se na své sny a cíle.

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO

Jak už jsme se zmínili, tak tento měsíc bude náročný pro klouby a kosti. Právě v kostech, kloubech, zubech a chrupavkách se nacházejí staré vzorce. Ty je zapotřebí rozpustit, a to je mnohdy bolestivé. Obecně budou také potíže na energetické úrovni.

OBCHOD A PROJEKTY A OBCHODNÍ VZTAHY


Je to dobrý měsíc k posouzení, co funguje, a co ne. S čím jste se smířili? Co Vám poskytuje útěchu? Kde jste se chovali vice a kde méně zodpovědně? Kde je zapotřebí kázeň, hranice a ochrana? Co je zapotřebí rozpustit a co resetovat?

Vaším cílem by mělo být, aby Vaše obchodní závazky a práce fungovala v souladu s Vaším osobním životem a ne aby se život točil jen okolo Vaší práce. Pokud si myslíte, že to není možné, tak máte špatně nastavená pravidla hry. Zaměřte se na požadavky okolí a zamyslete se, zda jsou vhodné a oprávněné. Pokud ne, máte vždy možnost říct ne.

Na druhou stranu, jedná se o velmi produktivní měsíc, který podporuje obchodní vztahy.

datumy a časové úseky

Listopad 1-7:

Velmi silný začátek měsíce, který může přinést střetnutí energií, proto buďte maximálně bdělí a v přítomnosti, cokoliv děláte. Stále mějte mysl v režimu “já nevím”, I přesto, že se ocitnete v situaci, kde budou zapotřebí informace nebo směr, který nebudete mít.

Bude to náročné zejména pro ty z Vás, na kterých jsou závislí ostatní lidé, kteří od Vás očekávají, že jim poskytnete směr a vodítko. Je v naprostém pořádku, pokud jim odpovíte: “já nevím”…

Zhodnoťte také co je Vaše zodpovědnost a co ne. Břemena ostatních nejsou Vaše! Nastavte si pevné hranice, zaměřit se na svůj tok energie a zaměřte tuto energii ke kladnému tvoření a podnětům.

Opět se zamyslete nad tím, co Vám v životě přináší pozitiva a co negative a změňte to.

Listopad 3: Novolunní

Jedná se o silný den, podporuje nastavení cílů, pravidel a závazků, zejména toho, co nechcete. Občas je velmi náročné si ujasnit, co chceme, a co ne. V tento den si také můžete naprogramovat, že už například nechcete něco nepříjemného zažít. Přenechejte na Vaší duši správné načasování a ujasnění, kdy a jak. Důvěřujte a čekejte J

Listopad 8-15:

Během tohoto období toho bude na Vás občas „moc“. Je toho mnoho, co prochází změnou, Budete se možná cítit stáhnutí do sebe, budete mít možná potíže být pozitivní, budete se cítit zmatení, rozptýlení a bez cíle. Stačí, pokud budete dál kráčet dál, nevzdávejte to. Je také velmi důležité, abyste věnovali pozornost Vašemu blízkému okolí.

Nastavte si udržitelné cíle, buďte v klidu, neberte si nic osobně a vnímejte pozitivní posun na čem pracujete.

Pamatujte si, I když to tak nevypadá, tak, na energetické úrovni můžete zažít obrovský posun a vývoj. Zaměstnejte svou mysl světskými záležitostmi, abyste se vyvarovali pocitům nedočkavosti, posedlosti nebo úzkosti, což způsobuje pocit, že nevíte co se děje.

V tomto období se nacházíte u zrodu. Přijměte nové základy a ukotvení. Není cesty zpět. Zůstaňte v klidu, buďte v přítomnosti a dodržujte věci, o kterých jsme si říkali.

Listopad 17: Úplněk

Úplněk je vždy velmi energeticky silné období a je jednoduché se nechat unést negativními záležitostmi. Často vidíme pouze to negativní, proto se prosím zaměřte na pozitivní věci, které se Vám v životě dějí. Uvědomte si je a přijměte je s vděčností, přinese Vám to ještě větší rozvoj.

Listopad 16-22

V tomto období už možná zaznamenáte výsledky Vašich nových pravidel a pevných hranic. Pokud se Vám v nějaké oblasti stále nedaří, pokuste znovu zhodnotit, proč tomu tak je. Toto období je věnováno Vám, Vy jste na prvním místě, oceňte se a pochvalte se za kázeň, úspěchy a hranice, které dodržujete.

Vytrvávejte, nevzdávejte to, pokračujte v této cestě – nic si neberte osobně, mějte mysl ve stavu “nevím”, užívejte si života, buďte tvořiví a nadšení.
 

Pokud je Vaše energie nestálá, nechte to tak, neřešte to. Odpočívejte a přijímejte podporu ostatních. Buďte proaktivní ve Vašem zaměstnání nebo v nových projektech. Hodně cvičte!
 

Listopad 23-30

Vhodný čas na společně strávený čas s přáteli, podporu a oddech. Dobrá zpráva je, že máte za sebou to nejhorší J. Co teď následuje, je nový život a vše nové, co s tím souvisí – nová pravidla, hranice, tvořivost, kázeň, přátelé... Vyhněte se čemukoliv, co Vás stresuje, negativním postojům ztrátě hranic a zejména zkouznutí do starých kolejí. Zkrátka všemu, co Vám nic nepřináší. Buďte veselí a berte věci pokud možno s humorem. Důvěřujte svému srdci!

 

Přeji Vám krásný měsíc!


S požehnáním, Lena

Pokud máte otázky k tomuto tématu, pokud něco řešíte, nejde Vám to nebo pokud chcete jednoduše sdílet, napište mi! Těším se!

 

S láskou

Vladimíra