Tématem měsíce prosinec 2014 je ZODPOVĚDNOST a PŘÍLEŽITOST

Může se zdát, že tyto dvě témata spolu nesouvisí. Nejen, že spolu souvisí, ale jsou si i navzájem podpůrné a obohacující. Vzhledem k tomu, že se téma měsíce listopadu (NEZNÁMO) prolíná i do dalších následujících, tak věřme tomu a doufejme, že už jsme se naučili se potýkat s tímto fenoménem…

Nicméně, tento měsíc se zaměříme na to, jak pracovat s NEZNÁMEMEM. Prozkoumáme, kde a jak jsme zodpovědní, následně pak rozpoznáme a využijeme PŘÍLEŽITOSTI.

Začněme nicméně se ZODPOVĚDNOSTÍ, což je hlavním tématem. Pokud bychom chtěli definovat slovo ZODPOVĚDNOST, ráda bych zmínila výraz: „schopnost reagovat“ jako část definice. Cokoliv se děje ve vašem životě, tak vy byste měli být ti, kteří reagují jako první. Vy byste měli být ti, kteří reagují na své záležitosti. Vy si tvoříte každodenní situace ve vašem životě. Síla tkví v tom, že cokoliv stvoříte, tak to můžete i „smazat“, změnit či vytvořit něco nového.

Není to o tom, že musíte dělat vše sami, nebo že nesmíte požádat o pomoc. Můžete mít velkou podporu a možnosti spolupráce. Ale právě tento měsíc je vše především o vás a to tom, jak se s tím vypořádáte sami. Nikdo za vás nemůže nic udělat, napravit nebo vás uzdravit. Můžete mít mnoho peněz, meditovat, chodit na přednášky, na konzultace, ale pokud nebudete zodpovědně reagovat a pokud nevezmete plnou zodpovědnost za svůj život, tak se nic nezmění. 

Další zkouškou bude to, že nebudete moci pomoci ani druhým. Nic za ně nevyřešíte, nespravíte ani neuzdravíte. Mnozí z vás rádi pomáhají druhým a přebírají si zodpovědnost na sebe nebo naopak, čekají na ty druhé, aby něco za ně vyřešili nebo jim pomohli. Je velmi důležité si uvědomit, kam až sahá vaše zodpovědnost, kde končí. Nejvíce pomůžete tím, že podpoříte své okolí, aby si pomohli sami.

Výzvou v následujících měsících bude to, abyste se vyhnuli pocitu oběti. Pamatujte si, nikdy nebuďte v roli oběti, vždy máte možnost volby. Neobviňujte okolí, to není zodpovědné konání a reakce. Více se tímto tématem budeme zabývat v roce 2015. 

Takže, jak se chováte, jak reagujete? Čekáte, až se stane něco dalšího nepříjemného? Jste pasivní a strnulí? Nebo naopak konáte v afektu? Máte strach a obavy reagovat? Čekáte, až ostatní budou reagovat? Pozorujte své reakce a myslete na to, abyste byli vy ti, co reagují jako první. Toto období je o tom, že si berete zpět svou sílu, to je jeden z prvních kroků. Posouváme se do období vyšších tvořivých možností a příležitostí a to vyžaduje vyšší úroveň zodpovědnosti.

To, že jsme zodpovědní a schopni reagovat, to nás posouvá k tomu, že můžeme využít PŘÍLEŽITOSTI. Pokud si svůj život opravdu tvoříte sami, tak začnete vnímat jasněji a zřetelněji příležitosti, které se naskytnou v každé situaci. V podstatě v čemkoliv, co vytvoříte, je příležitost si něco prožít, naučit se, začít, dokončit, změnit, pochopit nebo včlenit.

Tento měsíc budou příležitosti velmi zajímavé a neočekávané. Přijdou přímo z neznáma, což jsme prozkoumali minulý měsíc. Pokud pojmete každý den jako příležitost, postavíte se k tomu s myslí v režimu „já nevím“ a zapamatujete si, že vy jste ten, kdo první reaguje, tak zažijete měsíc plný zajímavých a úchvatných zážitků.

Zde uvedu malý příběh, jak to všechno funguje: nedávno jsem musela podstoupit chirurgický zákrok na zubní implantát. Nesnáším zubaře a cokoliv, co se týká zubů. Většinou se cítím jako oběť. Tentokrát jsem se rozhodla vzít situaci do svých rukou a vnímat tento zákrok jako příležitost. Vím, že kosti a zuby udržují staré vzorce. Využila jsem tedy této příležitosti k rozbití starých vzorců a k osvojení nových, které budou pro mne lepší. Vzhledem k tomu, že jsem neprojevila odpor, strach nebo obvinění, tak se mi rána velmi rychle zahojila a nepotřebovala jsem ani léky. Byl to velmi zajímavý experiment a naučil mne, jak pozitivně využít i zdánlivě negativní životní zkušenosti.

Takže REAGUJTE na situace s„ já nevím“ myslí, ale s jasným záměrem přijmout příležitost získat vyšší frekvence.

Co ukazuje měsíc

VY OSOBNĚ

Naučte se žít zodpovědně. Je to váš život, ne někoho jiného. Nikdo za vás nic ani neudělá, ani nevyřeší. Vše je jen na vás. Ukolem tohoto měsíce je, abyste se vyvarovali obviňování a víry v to, že někdo jiný má na vás vliv nebo že vás vlastní. Energie tohoto měsíce je velmi silná, abyste si uvědomili zodpovědnost za sebe a za svůj vlastní život.

Tento měsíc poskytuje příležitost si vyjasnit, co je či není vaše zodpovědnost. Bude to výzva zejména pro ty, kteří mají problém s doceněním svých vlastních hodnot. Nemá cenu trpět za ostatní. Pokud se nad tím zamyslíte, tak opravdu nic nevyřešíte za jiné. Můžete jim ukázat cestu, pomoci, poradit, ale ne vyřešit. Nemůžete strávit věci, které jste „nesnědli“. Budete tak mít zažívací potíže z něčeho, co není vaše…

VZTAHY

I ve vztazích si ujasněte, za co jste zodpovědní. Mnoho vztahů je založených na potřebě dávání a přijímání. Změňte tyto vzorce a dávejte si pozor na hněv, obviňování, nespokojenost a trpitelství.

Vhodná je to doba k tomu, abyste si nastavili vhodné hranice a uvědomili si zodpovědně následky svých konání a činů. Zrušte všechny nefunkční vzorce, které se týkají zodpovědnosti ve vztazích, a nastavte si fungující pevné základy.

Na druhou stranu, tento měsíc můžete utužit své stávající vztahy. Komunikace je velmi důležitým faktorem. Více si uvědomíme, pochopíme, pocítíme sounáležitost, přijetí tím, že si vyjasníme, co je „naše“ a co ne. Pokud se vztah neubírá správným směrem, tak bychom si měli ujasnit priority. Vzhledem k tomu, že jsme stále pod vlivem neznáma, tak pro ty, kteří mají potřebu ujištění, to bude těžké. Vztahy se budou měnit, prohlubovat nebo rozpadat.

PROSTŘEDÍ

Podívej se okolo sebe. Co vidíte? Opravdu znáte své okolí? Jak to, že jste nebyli zodpovědní? Jak to, že jste nezměnili to, co jste mohli? Co nemůžete změnit a co musíte přijmout? Odporujete počasí? Obviňujete prostředí za své akce a reakce?

Můžete se posunout a vnímat své prostředí více zodpovědně?

Stále jsme pod vlivem neznáma, takže cokoliv je možné a vše je příležitost. Tento měsíc je spíše o vašich reakcích, než o tom, co se může stát. Pracujte s myšlenkou  PŘÍLEŽITOSTI. Pokud se vám něco nelíbí, tak využijte toho, že to můžete změnit, a že jste za to zodpovědní. Využijte své osobní zodpovědnosti za své činy a reakce.

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO

Zdraví je asi nejvíce zkouškou zatížená oblast, kde byste si měli uvědomit svou zodpovědnost. Na druhou stranu, pokud si uvědomíte své možnosti, tak můžete udělat trvalé změny a mít své zdraví ve svých rukách. Buďte proaktivní, mějte své zdraví pod kontrolou a hlavně vnímejte svou maximální zodpovědnost…

Opět se zde promítá to, že nejste zodpovědní za zdraví ostatních. Je velmi náročné být svědky toho, jak ostatní trpí. Ale to, že trpíte s nimi, to jim nepomůže. To je obecná rada pro ty, kteří pracují v oblasti fyzického nebo mentálního uzdravování.

Stále se zbavujeme starých vzorců, takže zatíženy jsou zuby, cévní systém nebo kosti. Také se můžou objevit zažívací potíže.

OBCHOD A OBCHODNÍ PROJEKTY

Příležitost tkví v tom, že si vyřešíte a stanovíte si zodpovědnost za to, kdo je za co zodpovědný, že si nastavíte hranice. Zaměřte se na to, že se zbavíte nebo rozpustíte staré sny, cíle, očekávání, návyky a vzorce. Čím více toho zrušíte, tím větší prostor budete mít k vytvoření něčeho nového.

Neste zodpovědnost pouze za svůj zmatek.

Soustřeďte se pouze na věci a záležitostí, které vám patří a za které jste zodpovědní. To, že ponesete zodpovědnost někoho jiného, tím se nic nenaučíte, to nezmění vaše osobní návyky. Ti, co předávají svůj osobní zmatek a vedení někomu jinému, tak ti jdou zpět ke zmatku. Ti, kteří se zabývají svým zmatkem a chaosem, tak ti nabydou stálé změny. Tak jak jsme zodpovědní za tvorbu a budování, tak jsme zodpovědní za ničení, změnu nebo znovubudování.

Jsme zodpovědní za dokončení, začátky. Komunikace je klíčová, stejně tak sdělování pravdy.

ZODPOVĚDNOST se prolíná do oblasti financí, rozpočtů, do pravdy co máte a co nemáte, co jste ochotní udělat, aby se stalo ve vašem životě. Pamatujte si, nikdo za vás nic neudělá. Vytvořte si plán a ujistěte se, že je pouze a jenom váš. 

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

Prosinec 1-7:

V tomto časovém úseku se cítíte, že jste disciplinovaní. Ujistěte se, že to nepřeháníte.  Že si toho příliš nenabíráte na bedra nebo naopak, že vaše hranice nejsou až příliš silné.  Pokuste se o harmonii a vyváženost mezi zodpovědností a příležitostí, konáním a bytím, dáváním a přijímáním nebo mezi praktickým konáním a kreativní inspirací.

Tento týden budete vysoce výkonní. Věnujte čas i rozjímání a novým inspirujícím myšlenkám.  

Prosinec 6, úplněk:

Tento den se věnujte tomu, že budete pozorovat a vnímat veškerá rozhodnutí, které se týkají zodpovědnost. Znovu si uvědomte, co je důležité a co stojí za pozornost. Nastavte si hranice a určete si nové cíle. Udělejte něco, abyste využili příležitosti, která na první pohled vypadá, jako velká výzva.

Prosinec 8-15: Je to tak trochu bláznivé období, kde bude těžké rozeznat, co je čí zodpovědnost. Výzvou tohoto období je, abyste se neschovávali za strach nebo hněv, pokud se vám věci vymknou z rukou. Soustřeďte se na malé a zdánlivé nepodstatné věci ve svém životě: zkontrolujte olej v autě, vyměňte si zubní kartáček nebo si umyjte nádobí J.

Prosinec 16-23:

V těchto dnech zažijete manické stavy, budete se cítit nahoře i dole. Přesto budete plní inspirativních názorů a úvah. Nezapomeňte si dávat pozor na detaily, aby vám důležité věci neproklouzly mezi prsty. Soustřeďte se na podstatné věci, nenechte si ujít např. hodinu jogy tím, že si budete povídat s kamarádkou po telefonu. Budete se cítit lépe a zopovědně.

Tento měsíc se objeví velký posun a zlepšení ve vašem životě tam, kde jste konali vážně a zodpovědně. Výsledkem a bonusem bude méně stresu, více radosti a budete mít více času na sebe. Je důležité věnovat pozornost tomu, s jakou motivací něco děláte. Uvědomte si, že vše děláte pro sebe a ne, že někoho nechcete zklamat nebo že cítíte zodpovědnost za někoho jiného.

Prosinec  21:

Zimní rovnodennost a následuje úplněk. Opět máme velmi silný den pod vlivem úplňku a rovnodennosti. Je to skvělá doba se rozloučit s některými věcmi a k zakotvení nových věcí. Cítíte energie nových vlivů, budete cítit novou tvůrčí energii ve všem, co budete dělat. Takže pokud budete pracovat na ZODPOVĚDNOSTI A  PŘÍLEŽITOSTI, buďte také otevření kreativitě a všemu krásnému, co přináší. Představte si sami sebe jako otevřenou krabici, do které padají nové nápady, tvořivost, nové záměry a osobní cíle.

Prosinec 24-31:

V tomto období cítíte úspěchy všeho, čeho jsme doposud dosáhli. Samozřejmě emoce jako obavy, odsouzení, tanec mezi Zodpovědností a Příležitostí, pochyby jsou na denním pořádku. To je naprosto normální, stále jste ještě nenabili jistotu ve své osobní práci. Pamatujte si, vy jste zodpovědní za svůj život, za své štěstí, reakce, činy, vztahy, okolí, zdraví a fyzické tělo a za to, zda se máte dobře nebo ne….

Příjemné svátky!

S požehnáním, Lena

Děkuji za pozornost. Pokud vás tato předpověď oslovila, neváhejte ji přeposlat nebo sdílet. Pokud si přejete dostávat předpověď každý měsíc, neváhejte se zaregistrovat na www. Thepowerpath.com