Tématem měsíce října je ZRESETOVÁNÍ/ OBNOVENÍ

Téma tohoto měsíce má dvě strany. K té první patří: rozpuštění, vypnutí, odsunutí, nechat věci plynout, skoncování, klesnout, propustit….

K té druhé: restrartování, obnovení, znovuvybudování, upevnění, vynulování a přenastavení cílů.

Když přestane fungovat internet, tak musíte vše vypnout, počkat, znovu zapnout a systém zresetovat. To samé platí i pro počítač. Když nefunguje správně, tak musíte často počítač vypnout a zresetovat. Osobně a kolektivně si neseme obrovský energetický “zmatek” a naše duše se snaží držet krok s naším stylem života, což má jako následek vyčerpání na energetické úrovni.  Během tohoto měsíce máme možnost vypnout a znovu nastartovat náš systém, odstranit staré soubory a nastavit nové zvyky a vzorce.

Jak budete vědět, že je vhodná doba na to, abyste vypnuli a znovu se nastavili?

Možná se cítíš přetížený, roztržitý a jednoduše nestíháš. Možná se nacházíš ve stavu snění a bezcíle nebo máš sklony k depresi nebo letargii. Dělá Ti potíže se pro něco nadchnout. Jsi neorganizovaný a cítíš, že toho neseš hodně na bedrech, což asi I tak je… a zřejmě jsi I tak vyčerpaný, že Ti jedna noc nepomůže…

Zastavte se a udělejte si přestávku. Pokuste se být na místě, kde se nic neděje. Uklidněte se. Důvěřujte tomu, že když si uděláte přestávku, tak se nic neděje, svět se nezboří. Jediné co se bude dít, je, že staré zvyky a vzorce se rozbijí a budete mít možnost znovu nastavit nové.

Pro vaší mysl to může být nepříjemný stav. Stav, ve kterém se nebudete moci soustředit a nebudete vědět, co dělat. Můžete cítit zmatek z prázdnoty a nečinnosti než pocit klidu „z ničeho nedělání“. Pro někoho bude příjemnější, když se zaměstná chůzí, jogou nebo jakoukoliv fyzickou činností. Ale někteří opravdu potřebují jen sedět a dívat se z okna a nedělat nic. Jiní si mohou zaměstnávat mysl knihou nebo filmem.

Je každopádně důležité, abyste udělali a podpořili jakoukoliv změnu. Tento měsíc má velmi hodnotnou energii „umrtí a znovuzrození“. Je zapotřebí se zavázat ke změně a znovunastavení nových vzorců ve Vašem životě.  Pokud se tím nebudete řídit, tak se o to postará Vaše duševno. Budete čelit nemocem, nehodám, neschopnosti konat…

Udělejte si inventuru a seznam toho, co nefunguje a změňte to. Poté přenechejte kontrolu „ducha“ nad Vaším životem, tím pádem se můžete resetovat a docílit rovnováhy.

Využijte příležitost tento měsíc se znovunastavit a docílit vyšších energetických frekvencí a zážitků, které nutně potřebujete. Nejprve ale musíte vypnout, vypnout počítač, vymazat staré soubory a “vylepšit” celý systém.

Jak vypadá přenastavení/obnovení?

Vše bude v životě pro vás nové. Možná pocítíte změnu na fyzické úrovni nebo se Vám budou dít změny ve všech oblastech života a na vše budete nahlížet jinak. Nehodnoťte změny, přijímejte vše, co se Vám děje s vděčností. Budete čelit strachům nechat věci plynout, ukončit, opustit nebo se jich vzdát. Prázdno, které možná pocítíte, bude zprvu děsivé, nicméně si připomínejte, že prázdnota je prostor, kde můžete tvořit.

Co odhaluje měsíc:

 

VY OSOBNĚ:

Měsíc říjen je velmi vhodný k osobnímu rozvoji a k “cestě k sobě”. Někdy je zapotřebí si udělat přestávku, za účelem se zresetovat. Tím také získáte nový náhled na to, kdo jsme. Zaměřte se tento měsíc na sebe, udělejte si inventář všech Vašich názorů, postojů o sobě. Jaké máte schopnosti? Jaký talent? Kde si myslíte, že máte nedostatky? Jaké má okolí názor na Vás? Kde se projevuje a jak Váš sebeklam? V podstatě zamyslete se nad vším, co Vás vytváří a jak se navenek projevujete.

Možná zažijete nepříjemné chvilky, nicméně je důležité, abyste se věnovali a dali prostor být “offline”, v režimu vypnutí… Potřebujete, aby se změny děly na hluboké úrovni. Můžete mít pocit, že nemáte věci pod kontrolou nebo rozkladu. Je důležité důvěřovat tomuto procesu. Hledejte možnosti, jak se dobít na energetické úrovni.

VZTAHY

Velká změna nastane ve všem, co se týká Vašeho života. Zažijete změnu nejen ve vztazích k ostatním, ale především sami k sobě. Pokud využijete změny frekvence, budete vše vnímat vice na vědomé úrovni. Výsledkem bude, že budete vnímat duševno ve všem a ve všech. To vše obohatí Váš život a Vaše životní zkušenosti.

PROSTŘEDÍ OKOLO NÁS

Přijímejte jakékoliv změny, týkající se klimatu a počasí. Vzorce počasí už nejsou předvídatelné, tím pádem se ani nesnažte o hluboké znalosti v tomto tématu.

Tento měsíc se pokuste si vytvořit nový vztah ke svému prostředí. Soustřeďte se spíše na spolupráci, než na znalosti, kontrolu nebo vzdor. Plány dělejte s vědomím, že se vše může změnit, berte v potaz časté překvapení a odchylky. Buďte maximálně přizpůsobiví.

MEZINÁRODNÍ ZÁLEŽITOSTI/ POLITIKA

Poprvé budeme svědky opravdového rozpadu starých struktur. Již dlouho procházel systém vnitřní erozí a v tomto okamžiku se rozpad dostává do stavu, že praská z veškerého chaosu uvnitř I vnější pozlátko.

Buďte trpěliví, přijímejte, vypínejte a buďte v režimu “offline”. Postupně si uvědomíme, že nepotřebujeme staré vzorce a struktury, které jsme považovali za důležité v našem životě. Jedná se ale o dlouhý proces, buďte trpěliví, přijímejte, buďte nestranní, a nechejte se inspirovat vším okolo sebe.  

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO

Energetické úrovně, nadledvinky a nervový systém jsou velmi ovlivněny tématem tohoto měsíce. Ke každému fyzickému stavu existuje energetický protipol. Nikdy nebyla vhodnější doba pracovat na energetické části, tak jako teď.

Dávejte si pozor na únik energie a na spánkový režim. Buďte vnímaví k signálům těla, kdy chce přestávky, kdy chce být “offline”.

Říjen je úžasný měsíc, kdy můžete změnit stravovací návyky, kdy můžete držet půst, osvojit si nové návyky, koupit si nové oblečení, v podstatě vše co se týče změny, kdy můžete navenek demonstrovat, co se děje uvnitř.

PODNIKÁNÍ, OBCHODNÍ VZTAHY, PROJEKTY

Naše ekonomická struktura je největší a nejsilnější ze všech vzorců, které vládnou naší společností a ovlivňují naše myšlení.

Způsob, jakým lidé obchodují, se mění a vznikají nové vzorce, jak by měla fungovat ekonomika.

V určitém momentu, kdy bude docházet ke změně, kdy se starý systém dostane do stavu „off“, tak zaznamenáme obrovský chaos a proces resetu bude extrémně nepříjemný.

Tato změna nastane z vnitra a nebude to přes noc. Je to úkol pro každého z nás pracovat na svém přístupu k hojnosti, bohatství a položit si otázku, kdo je zodpovědný za náš blahobyt.

Jdemeli správným směrem, takže pokud budete svědky nějakého rozkladu, vězte, že reset a znovu nastavení je za rohem.

Je vhodná doba se zabývat jakýmkoliv projektem, finanční investicí nebo vztahy, pokud ucítíte, že to chce vaše srdce, a i když to nedává smysl vaší mysli. Důvěřujte srdci a intuici, na konci se vám to vyplatí.

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

ŘÍJEN  1-7:

Jedná se o “nahoru/dolu” období s velmi nestálou úrovní energie. Období kdy něco dává smysl a něco ne. Budete zapomínat na schůzky nebo si budete plést věciJ. Pokud chcete I nadále fungovat, sepište si vše důležité. Zkuste tento týden znovu nastavit nějakou část vašeho života a pokuste se vypustit ze života něco, co nefunguje.

Je naprosto v pořádku, pokud “vypnete”.

ŘÍJEN 4:

Novoluní.

Dnes bude velmi náročné se soustředit. Udělejte si čas na sebe, vše zastavte a jen „buďte“. Vyhněte se jakýmkoliv nastavování plánů nebo záměrů.

Přijmi cokoliv, co potřebuješ, ať už je to uzdravení, odpočinek, podpora, změna, inspirace, pohyb, přátelé, srozumitelnost, porozumění.

Buďte v prázdnotě a najděte si tam klidné místo, kde přenecháte vše, co vám přichází a úplně vypněte.

Z tohoto stavu dostaneš, cokoliv potřebuješ. Buď vděčný.

 ŘÍJEN 8-15:

 Třídění, pozorování, porozumění, posun. Mantrou tohoto období je „kde se jedny dveře zavírají, druhé se otevírají“. Odpoutejte se od zklamání, podráždění, očekávání, zmatků, soudů, odporu.

Buďte maximálně nestranní a v klidu, i když selhaly vaše nejlepší plány a duše vám ukazuje jinou cestu.

Důvěřujte své intuici!

ŘÍJEN 16-22:

Bláznivá a úchvatná energie vytváří prostor pro kreativní vyjádření toho, co se děje. Nebojte se vyzkoušet cokoliv nového. Riskujte, pokud to tak cítí vaše srdce.

Toto období vyžaduje flexibilitu v myšlení, konání a citové vazby. Možná budete nadšeni možnostmi, které se ukazují, nebo budete přetíženi nejistotou a nebudete stíhat sledovat události.

Buďte v kontaktu s lidmi, kteří jsou na stejné vlně a pokuste se vyvarovat všemu nepříjemnému, konfliktům a lidem, kteří vám nerozumí nebo kteří vás odsuzují.

ŘÍJEN 18:

Úplněk. Toto zatmění otevírá nové okno do 3. Listopadu, což je čas vhodný na velkou a trvalou změnu. Pokud nebudete vědět v tomto období, co chcete, může být energie tohoto úplňku pro vás velmi náročná. Pokud budete ignorovat signály k zastavení, k resetování atd. tak vás může tato energie dostat I na kolena. Nedělejte nic proti vašemu lepšímu úsudku a věnujte čas k odpočinku a úvahám.

Na druhou stranu můžete prožít velkou rozkoš a blaženost, zejména pokud žijete v souladu s duševnem.

Buďte v přírodě, dělejte to, co se vám líbí, buďte v příjemném prostředí. Snažte se, se vyhnout povinnostem.

ŘÍJEN 23-31:

Váš reset/obnovení bude mít velký vliv na vaše okolí, vztahy, práci a plány do budoucnosti. Respektujte také rozhodnutí ostatních lidí ve vašem okolí, kteří také potřebují  a procházejí fázemi resetu.

Toto období napomáhá k zakotvení a nastavení nových vzorců. Pro někoho to může znamenat I změna místa bydlení. Užívejte si a buďte nadšeni vším, co se vám děje, nezávisle na tom, že to může být I nepříjemné.

Humor vám bude velkým pomocníkem tento měsíc a přinese vám úlevu. Smějte se, lehněte si do louže, vzdejte se, naslouchejte srdci, změňte pravidla hry a “vstaňte z popela”:-)

Přeji vám krásný měsíc!

S požehnáním,

Lena

Děkuji vám za pozornost. Pokud vás tato předpověď zaujala, sdílejte ji. Pokud by jste chtěli dostávat aktualizace a novinky emailem, zaregistrujte se na: www.thepowerpath.com