Téma, které nás bude provázet během února je UVOLNĚNÍ, VYPUŠTĚNÍ, OSVOBOZENÍ SE


Do měsíce února vstupujeme nabití energií, vyspělí a trochu netrpěliví. Máme za sebou mnoho psychologických a emočních analýz, které zpracováváme a zasouváme do nových „vnitřních škatulek“. Nastavili jsme si cíle, záměry, zorganizovali jste se, jak nejlépe jsme dovedli, pokusili jsme se předejít nepříjemnostem a teď jsme připravení otevřít dveře, udělat krok dopředu a uvolnit energii. Jak už to tak bývá, pro někoho to je energie tvůrčí, pro někoho rozkladná, ničivá…  

Pro někoho bude znamenat uvolnění energie to, že zažije nové krásné a objevné věci, bude cítit nový příliv energie. Někdo jiný bude prožívat chaos, rozklad, zničení. Každopádně pocítíte úlevu na určité úrovni, protože jste doposud vše drželi v sobě.

Ve kterých oblastech se uvolnění projeví?

Staré emoční zátěže, které prosakovaly na povrch v posledních týdnech, měsících nebo i letech. Všichni máme prostor v této oblasti něco pustit ven. Toto období může působit jako emočně vypjaté, můžete reagovat v silných emocích, častokrát bez kontroly. Pokud se vám stane, že budete upouštět mnoho emocí najednou, dejte tomu prostor a moc nezkoumejte, co to je za emoce, co je za nimi a z jakého důvodu se derou ven. Prostě je nechte odejít…

Vytvoření cílů, záměrů v souvislosti s novým projektem. Připravte se na to, že zažijete příliv energie, informací a zdrojů, které vám pomůžou rozhýbat váš projekt.

Uvolnění starých vzorců, které jsme “rozkousávali”týdny, měsíce nebo kolikrát i roky. Mnoho z vás velmi intenzivně pracovalo na tom, zbavit se starých vzorců, které nám neslouží. Častokrát jste procházeli sebepoznáním. Shromažďovali jste si informace a energii během života, než se pohár naplnil. Než ale přeteče, je dobré, abyste byli proaktivní a energii uvolňovali řízeně, s klidem. Tak budete mít možnost volby a posunout se tam, kde je to správné.

Schopnost mít to, co chceme. Je to oblast vypuštění určitých starých nánosů deprivace způsobených našim starým způsobem uvažování, že v tomto světě nemáte podporu a kdo vlastně jsme. Všechny motlitby, záměry, duchovní studie, kterým jsme se věnovali, jsou teď ve stadiu těhotenství. Naší výzvou je, abychom přijali věci jinak, odlišně, v klidu, s požehnáním a s podporou.

Vypusťte z mysli pochybnosti, strachy, obavy, úsudky, priority i informace, o kterých jste si mysleli, že se bez nich neobejdete. Mnoho z vašich závislostí a touha po úniku pramení z toho, že máte mysl plnou obav, úzkosti, chaosu a předsudků. Vaší lekcí je nechat na Vašem srdci, aby si nastavilo priority, ne vaše mysl, která je plna strachu.  

Jednou z hlavních lekcí tohoto měsíce zaměřit se na priority. Což je i podtéma tohoto měsíce. Je zapotřebí se naučit nastavit si priority. Je to klíčová věc, abychom zůstali v harmonii, přenesli se v klidu a duševní pohodě, přes uvolněnou energii, kterou budeme zažívat. Nastavení priorit je také důležité i z toho důvodu, že si začneme vybírat, co si dáme ze svého bohatě naloženého talíře…

Priority nejsou vždy takové, jaké si myslíme, že by měly být. Některé priority pramení z toho, co je pro nás emočně důležité, než co je důležité po praktické stránce. A navíc nejsme navyklí naslouchat srdci, ale naší mysli. Např. máte v sobě mnoho smutku, který potřebujete vyplakat a dostat ze sebe. Na druhou stranu máte mnoho povinností, úkolů a vaše mysl vám nastaví prioritu, že úkoly a povinnosti jsou důležitější, než dostat ze sebe smutek. Pokud si nedáte prostor (a to zejména v tomto měsíci), abyste pustili ven své emoce, tak jednoduše pohár přeteče. Pak ale bude puštění emocí velmi dramatické, nebude probíhat s klidem a vědomě. Navíc se může stát, že puštění emocí bude probíhat přes nehody, nemoci, nebo zhroucení.

Zapracujte na svých prioritách, uvědomte si, které jsou emoční, a které stojí za pozornost.

Můžete se také cítit přetíženi a v chaosu. Byli jste totiž puštěni do obchodu, kde jsou v regálech doplněné nové zásoby a vy máte najednou možnost “nakoupit” mnoho nového “zboží”. Je důležité si uvědomit, co chcete, po čem toužíte. Uvědomte si to ze srdce, nepoužívejte hlavu. Dávejte si pozor na vhodné načasování. Důvěřujte!

VY OSOBNĚ

V tomto měsíci se dají do pohybu záležitosti v oblastech, které dlouho „stály“ na místě, a ani v dohlednu nebylo vidět, že by se rozpohybovaly. Pro někoho to budou záležitosti emoční, pro někoho kladný a příjemný krok kupředu, ke splnění svých mnohaletých snů. Pokud se ve vašem přístupu naučíte lekce pohody a klidu, tak budou věci dobře fungovat. Tento měsíc to nabízí. Stejně tak, jako příležitost zharmonizovat hromadějící se energii a energii uvolňující. Odevzdejte a vzdejte se strachů, obav a úzkostí. Je to skvělé období se si uvědomit, že vše má svůj čas a vše důležité bude dokončeno.

VZTAHY

Vztahy jsou vždy testem, zda si energie razí cestu ven. Tento měsíc je vhodný k tomu, abychom se osvobodili od očekávání a předsudků. Pokud toto chcete udělat pouze u pár vztahů, jsi na dobré cestě a jděte si za tím. Je to jednodušší říct, než udělat, ale v tento měsíci je senzační lehkost v tomto osvobození. Každý den si udělejte čas na to, abyste se osvobodili od toho, co očekáváte od sebe a od ostatních. Pozorujte, co se pak bude dít a prociťte svobodu a prostor, který se vám díky tomu vytvoří.

Na druhou stranu, energie, kterou vypustíte a která se týká např. projektů, cílů, snů, může přitáhnout nové vztahy do vašeho života. Buďte v harmonii a v neutrálním očekávání, zdržte se soudit a hodnotit tyto nové vazby.

OKOLÍ OKOLO VÁS

Vaše okolí okolo vás má velkou radost z vypuštěné energie. Místa, kde bylo něčeho v přebytku nebo nedostatku, se otočí. Tam, kde bylo hodně teplo bude hodně zima, místa, kde je sucho bude hodně vlhkosti. Budou se dít velmi zvláštní věci nečekané v ročních obdobích. Zaznamenáme extrémy v přílivu a odlivu, zemské aktivitě, bouře, větry. Spolupracujte s prostředím za jakékoliv situace. Využijte toho pro uvolnění své energie. Pozorujte, kdy je okolí nabito energií a použijte tuto energii k vlastnímu nabití.

Ve svém osobním okolí pozorujte, co je naplněné a kde je zapotřebí ubrat. Skvělý měsíc udělat si pár procházek na smetiště J

ZDRAVÍ A FYZICKÉ TĚLO

 

Tento měsíc je ovlivněno celé tělo. Pozorujte, jak vaše tělo reaguje na stres, obavy a na úzkosti. Pozorujte, jak si staré toxiny hledají cestu ven. Vaše tělo bude jeden velký barometr, který vám bude ukazovat, zda jste na správné cestě. Problémové části těla můžou být srdce, krevní tlak, bolesti hlavy, kloubů a kostí. Je to vhodný měsíc udělat si očistu jater a podpořit ledviny.

Pro ty, kterým se nedaří naskočit na svého koně a uhánět kupředu doporučuji se alespoň co nejvíce hýbat – choďte, tančete, dělejte alespoň malé kroky kupředu.

FINANCE, PROJEKTY, OBCHODNÍ VZTAHY A OBCHOD

Buďte připraveni. Tento měsíc se mohou dít „exploze“ okolo obchodu, obchodních vztahů nebo projektů. Některé z nich mohou uvolnit energii, která může ničit z krátkodobého hlediska osobnost, ale z dlouhodobého hlediska osvobozuje podstatu. Někde můžete zaznamenat, že se dají věci do pohybu. Záležitosti, které čelily mnoha překážkám. V tomto případě buďte připraveni na rychlé zrychlení událostí. Pamatujte si na nastavení priorit a vždy si uvědomte, kdy vaše mysl říká ano či ne. Je to úžasný měsíc na to, abyste každodenní energii vkládali tam, za co jste se modlili…

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY:

Únor 1-6: 
Krásný Čínský Nový Rok, rok Dřevěného koně. Je to skvělý čas, který přeje všem změnám. Můžete očekávat změnu, rozpad, nové objevy, osvobození. Budete také cítit změnu v tom, jak se budete cítit fyzicky na této planetě. Pamatujte na to, že jsme pod vlivem BOJOVNÍKA. Ztělesněte se do této role a v této roli vstupte do jakékoliv činnosti, rozhodnutí nebo kroku.

Únor 7-13: 
Přizpůsobte se frekvenci a rytmu tohoto měsíce. Zamyslete se nad svými prioritami. V tomto časovém úseku se budete cítit trochu přetíženi, pokud se necháte řídit jen svou myslí. Odprostěte se od starých priorit, které nejsou důležité. Přijměte ve správný čas vše, co přijde do Vašeho života. Dejte tomu prostor, klid a podporu. Někomu bude energie proudit dovnitř, někomu ven. Pokud proudí ven, děláte si prostor pro něco nového To je “tanec” tohoto měsíce…

Únor 14: 
Úplněk. Přejeme krásného Valentýna během tohoto úplňkového dne. Je to skvělá příležitost, jak si přenastavit priority, zejména ty, které se týkají vašeho srdce. Měli byste se dnes něčeho vzdát, abyste získali dar nového prostoru.  

Únor 15-21:
Období po úplňku může být velmi posilující, pokud využíváte novou energii nebo velmi nízká, pokud jste si nastavili velmi vysoká očekávání.

Pamatujte na dobré načasování, důvěru, vnitřní klid a pohodu.

Pokud pocítíte, že někam vkládáte energii a nefunguje to (projekt, vztah…), tak jste si špatně nastavili priority. Znovu je projděte a zamyslete se nad tím, co vám dává a co vám bere energii. Co stale držíte v sobě, jaké emoce – smutky, zlost, vztek, sny… Uvědomte si je a nechte je odejít. Je to skvělé časové období na emoční očistu.

Únor 22-28:
Je to opět období „nahoru/dolů“. Můžete zažívat zmatek a nesnáze, i když budete přicházet nebo odcházet, dávat nebo přijímat… Moc nepřemýšlejte o tom, co děláte, spíše buďte v roli pozorovatele. Pokud se budete cítit nejistí nebo v pochybách, tak dělejte něco, co vám přináší radost. Hýbejte se a hodně cvičte. Nesuďte, protože věci budou jeden den černé, druhý den bílé. Buďte v přítomnosti, soustřeďte se na svá srdce a nechávejte věci odcházet…

Přeji vám krásný měsíc!

Lena