Tématem měsíce září je ZODPOVĚDNOST

 

Tento měsíc bude o tématu ZODPOVĚDNOST. Jakou roli hrála a hraje ve Vašem životě? Vašim úkolem v měsíci záři bude zaměřit se na toto téma a rozklíčovat, co opravdu spadá do Vaší zodpovědnosti.

V tomto období se můžeme posunout a vzít plnou zodpovědnost za náš život a svět, ve kterém žijeme. Také máme příležitost se odpoutat od toho, co nám “nepatří” a za co se zbytečně cítíme zodpovědní.

Mnozí z nás máme zažité, že pokud se budeme starat o ostatní a sloužit jim, tak se zvýší naše sebehodnocení. Jen si představte tu svobodu a uvolnění, že přenecháte zodpovědnost těm, kterým opravdu patří. V žádném případě to neznamená, že se nebudete zajímat o ostatní. Jen to znamená, že se odpoutáte od toho, s čím nemůžete stejně nic dělat.

Je to velmi ošemetné téma, neboť se zde promítají také karmické dohody a závazná rozhodnutí.

Dám příklad: rozhodli jste se mít miminko, což s sebou nese velkou dávku zodpovědnosti.

Vychovat ho do dospělosti, tak jak nejlépe umíte. Když se ale stane dospělým, tak je důležité, a

abyste se odpoutali a přenechali zodpovědnost na Vašem dítěti, aby se rozhodovalo samo a neslo zodpovědnost za svou karmu a činy.

Tím, že se někoho snažíte ochránit, jen bráníte v jeho osobním růstu a oddalujete nevyhnutelné…

Je rozdíl na energetické úrovni, pokud se staráte o staré rodiče, své malé děti nebo postižené občany. Jde o to, abyste nenesli “karmické břemeno” na svých bedrech. 

Je velmi důležité zůstat nestranný, co se týče problémů ostatních lidí, které se Vás netýkají. Můžete být někomu oporou, ale neříkejte, co mají nebo nemají dělat. Stejně tak, jako Vy si musíte určit, jak se k problémům postavíte a vzít si zodpovědnost do vlastních rukou.

Vyvarujte se tento měsíc “mučednickým” tendencím a netrpělivosti, stejně tak sebeodsuzování. Neustále si připomínejte, že jste strůjcem svého života, a že jakákoliv změna nebo přijmutí je jen Vaše zodpovědnost. To ale neznamená, že nemůžete požádat o pomoc. Pouze nikoho neobviňujte, že se cítíte mizerně a neočekávejte, že někdo jiný za Vás něco udělá lépe.

Níže jsou sepsaná témata, kde se v životě setkáváte se zodpovědností. Projděte si jedno po druhém a zamyslete se, zda někde nepřebíráte cizí zodpovědnost.

Za co jste zodpovědní.

Vaše zdraví a uzdravení
Nikdo jiný než Vy Vás nemůže uzdravit. Vaše zdraví je Vaše zodpovědnost. Je ve Vašich rukou a silách si vybrat, koho budete poslouchat a jak podpoříte Vaše zdraví. Tento měsíc projdete zkouškou a dostanete lekce, na základě kterých si můžete uvědomit, jak jste zodpovědní za své zdraví.

Vaše volby a rozhodnutí
 

Nikdo Vás nemůže nutit k rozhodnutí, které nechcete udělat. Pokud se cítíte pod tlakem, abyste  udělali nějaké rozhodnutí, které chce někdo jiný, zvažte jeho záměr, nicméně poté se rozhodněte po svém, i kdyby to bylo jinak.

Vaše dohody a závazky
Je to Vaše zodpovědnost dotáhnout do konce věci, ke kterým jste se zavázali. Pokud nemůžete, pokuste se je vhodně delegovat. Je to vhodné zejména v projektech a ve vztazích.  

Vaše vztahy
Tento měsíc projdou vztahy zkouškou, neboť jsou pod tíhou přeměny a očekávání.

Vaše prostředí
Krása, nepořádek, pořádek, atmosféra atd., to vše je Vaše zodpovědnost. Požádejte o pomoc, pokud ji budete potřebovat. Cokoliv se stane v širším okolí, to je také část Vaší zodpovědnosti. Vůbec fakt, že si to uvědomujete, je důležitým krokem k tomu, být zodpovědný za celou planetu a její vývoj.

Vaše karma
Nikdo to za Vás neudělá. Je to skvělý měsíc pozorovat vlastní karmu, kde začíná a končí Vaše zodpovědnost. Občas je náročné rozklíčovat, kdy je karma dokončená a kdy můžeme odhodit různá břemena. Klíčem je nestrannost a neutralita. Pokud budete neutrální, tak je můžete odhodit.
 

Vaše tělo
Je to oblast, kde lidé ztrácejí mnoho energie. Je to na Vašem rozhodnutí, jak se budete starat o své tělo. Můžete dostat různá doporučení a rady, ale ve finále je to Vaše tělo a nikoho jiného.
 

Vaše ego
Žádný psychoterapeut Vás nenapraví. Pouze Vám můžou ukázat cestu, jak pracovat se svým egem. Tento měsíc nabízí mnoho osobního růstu v oblasti zodpovědnosti. Můžete se dopracovat k tomu, že se odpoutáte od závislostí a uvědomíte si, že některé chování vychází z Vašeho ega. Této úkol je pouze a jenom na Vás.

Vaše zkušenost
Vaše zkušenost a zážitky jsou pouze a jenom Vaše. Nikdo jiný na světě neprožívá život, tak jako Vy. Cti a oceňuj zážitky a ciť se zodpovědný za svůj vlastní život. Pokud ve svém životě zažíváš trápení a těžkosti, můžeš vše změnit a prožívat radostný a uspokojující život.

Vaše štěstí
Vaše štěstí nezávisí na tom, zda Vás mají ostatní rádi nebo jak se k Vám chovají. Je to na Vás, abyste pocítili štěstí z vnitra. Neočekávejte, že Váš partner, děti, nadřízený nebo rodina, Vás udělají šťastnými. Pouze a jenom Vy to dokážete. Najděte cestu, abyste si tento fakt plně uvědomili.

Vaše projekty a plány
Můžete spolupracovat, žádat podporu.  Nicméně,  pokud se jedná o Váš projekt, Vy jste zodpovědní za lidi, kteří jsou angažovaní. Vy určujete směr a delegujete úkoly, pokud je zapotřebí.

 

 

Očištění toho, co jsme si v životě “nadrobili”
Pokud jsi něco pokazil, naprav to bez sebeodsuzování. Odpouštěj, omluv se a jdi dál. Nezdržuj se obviňováním, pocity viny nebo studu. Tam utíká energie.
 

Náprava chyb
Naprav, co nefunguje, pouč se z chyb a jdi dál…

 

Ukončení a dokončení
Pokud víš, že něco skončilo, nečekej, že někdo jiný na to poukáže. Přijměte zodpovědnost dotáhnout vše do opravdového konce.
 

Osobní začátky
Uvědomte si zodpovědně a rozhodněte se začít něco jako projekt, práci, nové místo k bydlení, vztah nebo proces. Je to dobrý měsíc začít něco nového a ukončit staré věci. Někdy potřebujeme něco ukončit, aby začalo něco nového
 

Osobní rozvoj a změna
Pokud víš o něčem, co potřebuje změnu, nečekej na nikoho, kdo to udělá za Vás. Buďte proaktivní a iniciátorem všech změn. Nebojte se udělat první krok, víte, že změna je nevyhnutelná. Týká se to především vztahů a zaměstnání. Ve finále budete cítit velkou podporu a sílu, že jste se takto rozhodli.
 

Vaše záměry a sny
Sny a záměry by měly být jen a jen Vaše. Sněte si pouze a jen Vaše sny a nastavte si své vlastní záměry.

Vaše hojnost a bohatství
Toto téma s sebou nese mnoho obviňování, pocitů oběti a to vše Vás vyčerpává. Hojnost závisí jen na Vás a bohatství jen následuje. Je to na Vás…

Vaše chování a reakce
Dávejte si pozor na představy a projekce. Přijměte zodpovědnost za své vlastní reakce, které by měly být řízeny srdcem, ne egem

 

Za co nejste zodpovědní

Zdraví a uzdravení ostatních
Vy můžete pouze a jenom poskytnout nástroje k uzdravení

Rozhodnutí a volby ostatních
To se týká i členů rodiny a dětí, pokud jsou dospělými. Nemějte pravdu za každou cenu a nesnažte se zabránit ostatním, aby udělali jiné rozhodnutí, než které Vy považujete za správné. Nedávej rady, pokud nejsi o to žádán.

 

Štěstí a životní naplnění ostatních
To zejména platí v partnerských vztazích, štěstí Vašeho partnera NENÍ Vaše zodpovědnost.

 

Karma ostatních
Pokud se budete cítit zodpovědní, bude to pro Vás znamenat obrovské břemeno. Nechte ostatní lidi žít si vlastní život a nezasahujte do něj.

Náprava chyb, zmatků nebo činů ega
Z chyb ostatních se nepoučíte a navíc nejste zodpovědní za následky.
 

Kladné i záporné zkušenosti
Každý má zkušenosti v životě odlišné. Každý je zodpovědný za své vlastní zkušenosti a Vy nejste Ti, kteří budou určovat, jak si kdo prožije svůj život. I když tomu teď nerozumíte, tak to nezpochybňujte a berte to jako fakt.

Osobní růst a životní změny
Jedno přísloví říká: koně můžeš přivést k vodě, ale nedonutíš ho, aby se napil. To, jak ostatní vynaloží s Vaší radou nebo nástroji, které jsi poskytnul, to je pouze a jen na nich. Zklamání vede pouze jen ke ztrátě energie.
 

Vztahy ostatních lidí
Do čehokoliv se ostatní dostanou je mimo Vaší zodpovědnost. Pokud budete požádáni o radu, tak ji dejte, ale nezasahujte do rozhodnutí ostatních.
 

Jak ostatní vynakládají s cennou informací, nebo radou
Buďte neutrální, nebuďte zklamaní, nehodnoťte a zdržte se pocitu být těmi důležitými.
 

Ostatních hojnost a bohatství
Tady se můžete dostat do potíží a zmatků, pokud se cítíte zodpovědní. Cokoliv uděláte v této oblasti, vyhněte se pocitu viny a silně vnímejte Vaší motivaci a okolnosti.

Ostatních závazky a dohody
Nechejte je být plně za ně zodpovědní

Zkušenosti s láskou, být nebo nebýt milován/a
S tím nic neuděláte, je to jen jejich zodpovědnost

Kolektivní zodpovědnost
Existuje osobní a kolektivní zodpovědnost. Na osobní rovině jste zodpovědní za to, že si žijete osobní život naplno a jak nejlépe umíte. Na kolektivní rovině máte zodpovědnost za planetu a její evoluci. Čím více budeš zodpovědný za svůj život, tím více budeš moci přispět k lepším výsledkům kolektivní snahy zlepšit vývoj naší planety. Takže se zaměř na osobní život a ten kolektivní bude následovat.

 

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

Září 1-7

V tomto období si utřiďte co je Vaše zodpovědnost a co ne. Dávejte si pozor na projekce, představy, odsuzování, stěžování a netrpělivost vůdči ostatním. Buďte nestranní. Pokud narazíte na něco, co Vám v rámci zodpovědnosti nepatří, přenechejte to někomu jinému. Udělejte to se soucitem, laskavostí a s plným vědomím zodpovědnosti. Změňte cokoliv, co ve Vašem životě nefunguje a udělejte to bez soudů.

Září 5 / Novolunní

Na základě utřídění zodpovědnosti, si nastavte nové záměry a plány. Je vhodné období se očistit jak na fyzické, tak i na energetické úrovni, některé balasty můžou znepříjemnit Váš život.

Září 8-15

Během tohoto období projdete zkouškou. Neustále si klaďte otázku, je to moje? Je to moje karma? Je dokončená? Nesu zodpovědnost? Kde jsem byl/a ne/zodpovědná? Vyvarujte se  Pocitu viny, studu, zklamání nebo odsuzování. Pozorujte, jaké lidi potkáváte během svého života, co zažíváte a co se od Vás očekává. Možná budete muset udělat velmi těžká rozhodnutí. Udělejte se s pocitem zodpovědnosti. Pamatujte si, je to Váš život, takže Vy se musíte rozhodnout.

Září 16-22:

V tomto období si uvědomíte, jak je Vám dobře, že jste odhodili břemena, která Vám nepatří. Budete cítit hluboké uspokojení, ale i závazek z Vašich rozhodnutí a volby. V tomto období zažíváme jak podzimní rovnodennost, tak úplněk. Můžeme využít expanzivní energie, stejně tak energie, která nám pomáhá podpořit jakékoliv změny, které uděláme. V tomto období bychom měli prožít život „naplno“ ve vší síle.


 

Září 19 / úplněk

Radujte se ze zodpovědnosti, namísto toho, abyste ji vnímali jako břemeno nebo ztrátu svobody. Je to vhodný den na to, abyste zažili a procítili vnitřní svobodu za to, že jste plně zodpovědní za svá rozhodnutí a za způsob života. Zažívejte radost, štěstí, hojnost, lásku, zdraví a žijte život podle své duše, ne podle toho, co chce Vaše ego

Září 22:

Podzimní rovnodennost

Podobně jako při úplňku, je to období svobody, rozvoje a závazků. Uctěte změnu ročního období a využijte sílu rovnodennosti, která Vám umožní se zbavit jakékoliv zbytečné zátěže.

 

Září 23-30:

V tomto období pročišťujte, reorganizujte, vylaďujte a znovu posuzujte. Možná se setkáte s pochybnostmi, vzhledem k tomu, že ego bude trvat na svém a nebude akceptovat nový smysl zodpovědnosti. Možná, že se najde ve Vašem okolí někdo, kdo Vás bude přesvědčovat, že břemeno, které jste shodili, je Vaše. V tomto období bude potřeba si hodně důvěřovat a řídit se intuicí. Každý den si najděte chvilku a zamyslete se nad tím, jaká je Vaše pravda. Buďte trpěliví, vnímejte správné načasování, mějte soucit s ostatními a neplýtvejte energií.

Přeji Vám krásný měsíc!

Děkuji za pozornost, pokud Vás tento článek oslovil, neváhejte ho přeposlat nebo sdílet s Vašimi blízkými. Novinky můžete dostávat, pokud se zaregistrujete na: www.thepowerpath.com

S požehnáním,
Lena