Tématem pro září je ZMĚNA

 

ZMĚNA se pojí s OBNOVENÍM a s možností dělat věci v životě jinak. Pokud stojíte před rozhodnutím nebo jste se dostali do situace, která vás nutí se rozhodnout, tak změna je nevyhnutelná. Tento měsíc se naučíme, jak se ZMĚNOU zacházet, kladně, proaktivně, tak, abyste ji využili k OBNOVENÍ vašeho života tím nejlepším způsobem.

Co je ZMĚNA?

Ve skořápce oříšku se přemísťujeme z jednoho místa, situace, tvaru nebo fázi do dalších, což má za efekt přeměnu a to, že jsme odlišní a jiní.  

Mluvili jsme o koncích a začátcích v posledních měsících, zejména v době posledního Novolunní. V rámci tématu ZMĚNY, konce a začátky budou pokračovat a budou důležitými ukazateli, neboť energii budeme směřovat ke konečnému výsledku.

Existují dva druhy změn. Změna, která přichází z osobního rozhodnutí a změna, která přichází zvenčí, častokrát z rozhodnutí někoho jiného. Změna, která vychází z vašeho rozhodnutí je něco, co chcete, na co se těšíte, co se stane součástí vašeho života. Zatímco změna, která nepřichází od vás je často nechtěná, odmítaná a odsuzovaná.

A co kdybyste se k tomu postavili tak, že obě dvě změny jsou vaše rozhodnutí?

Zbavíte se odporu a budete se ke změně stavět proaktivně. Tím, že budete klást odpor, tím si nepomůžete. Přijměte změnu, nezávisle na tom, odkud přichází a budete se těšit velkému přílivu energie a síly.

Změna může být náhlá (s těmi se budeme setkávat nejčastěji) nebo to může být změna, která se může měnit jako roční období. Změny, které budou náhlé a radikální, tak ty s sebou ponesou silné reakce. Na které si dávejte pozor, jsou ty změny, které se dějí ze STRACHU. Tento měsíc si dávejte pozor na reakce strachu, které se projevují přes 7 překážek a to jsou: Umíněnost, Netrpělivost, Mučednictví, Sebeodsuzování, Arogance, Chamtivost Sebedestrukce. Každý má alespoň jednu tuto překážku, která se projeví, když se objeví strach (více o 7 Překážkách se můžete dozvědět na tomto odkazu nebo na audio linku).

Věnujte mnoho času sebepozorování, jak reagujete na změny a také na to, abyste si uvědomili situaci, kdy se změny dějí. Buďte maximální neutrální, neberte si věci osobně. Pokud jste rozrušený, nejste neutrální. Setrvat v neutralitě a nebrat si věci osobně, to budou velké zkoušky.

 

 

 

Níže najdete pár rad ohledně ZMĚNY (změny, kterou iniciujete vy)

Přijměte ji celým svým srdcem
Zažádejte si o podporu
Udělejte kvůli sobě, ne pro druhé
Dokončete vše, co zanecháváte za sebou a pevně uvažte všechny konce
Buďte trpěliví a pečlivě zvažte správné načasování
Oslavte s vděčností začátek něčeho nového
Dávejte důraz na OBNOVU, což je součást změny
Dbejte na detaily, které jsou důležité jako podpora při změně
Buďte v klidu a v harmonii během celého procesu, jedině to povede k úspěšné změně

Níže najdete pár rad ohledně ZMĚNY (změny, které přichází z venčí)

 Vnímejte a dávejte si pozor na jakýkoliv odpor nebo reakce pramenící ze strachu
Neberte si nic osobně
Pokud se dostanete do emocí strachu nebo odporu, co nejrychleji se dostaňte do neutrálního režimu
Přijímejte
Přijměte změnu tak, jako by přišla od vás
Respektujte začátky a konce, které nastaly díky změně
Dávejte pozor na vaše vlastní OBNOVENÍ, jako následek změny
Požádejte o pomoc
Vyhněte se Mučednictví a dalším překážkám
 
ZMĚNA vždy přináší něco nového do vašeho života. Cokoliv nového vyžaduje OBNOVU. Toto by mělo být úžasné období. Když se jedny dveře zavírají, nové se otevírají a je jedno, kdo dveře zavírá nebo otevírá. Výsledek je stejný. Pokud pojmete ZMĚNU jako dar, který nám pomůže se v životě posunout a ne stát na jednom místě.

 

Co ukazuje měsíc

VY OSOBNĚ

Je to skvělý měsíc, abyste změnili své osobní vzorce chování. Je mnoho podpory ke změně. Udělejte si seznam toho, co je zapotřebí změnit a začněte. Zažádejte si o podporu a krok po kroku dělejte změny. Pokud se budete cítit, že jste se v procesu zasekli, tak udělejte alespoň malinké změny, abyste se necítili přetíženi nebo nevnímali změnu jako nedosažitelnou.

Velké změny lze tento měsíc uskutečnit zejména v oblastech sebe ohodnocení a osobní síly a růstu. Pokud jste správně a dobře pracovali na soustředění a hranicích během minulého měsíce, tak uvidíte skvělé výsledky v této oblasti. Pokud tomu tak nebylo, tak se tématem hranice a zaměření budete znovu zabývat.

RELATIONSHIPS

To, že získáváte více osobní síly a tím, že roste vaše sebehodnocení, to vše má vliv na vaše vztahy. Pokud máte vztah v harmonii a ucelený, tak se veškeré změny projeví kladně. Na druhou stranu, pokud vztah nefunguje, je založený na závislosti nebo je jakýmkoliv způsobem zkažený, tak bude procházet těžkou zkouškou. Záleží na vašich hranicích a na tom, pro co se rozhodnete, co je pro vás správné.

Nejsou to jen osobní vztahy, které jsou ovlivněny. Obchodní a pracovní vztahy zažijí také mnoho změn, které pramení z vaší vnitřní a osobní změny. Pamatujte si, jakékoliv změny, které budou radikální, náhlé a kde třeba i prohrajete, neberte si je osobně. Vnímejte se jako pozitivní událost.

Lidé budou i nadále odpouštět planetu a někteří se stanou ikonami, které budou inspirovat stále větší a větší množství lidí. To přináší změnu v náhledu na svět.

ENVIRONMENT

Nejjednoduší způsob, kde začít dělat změny je ve vašem osobním prostředí. Přerovnejte nábytek, zbavte se věcí, které nepotřebujete, kupte si něco nového do bytu, změňte barvu stěn nebo dejte na jiné místo věc, kterou používáte každý den. To vám pomůže i k tomu rozhýbat se i v jiných oblastech života, které jakoby stály na místě a ne a ne se pohnout.

Širší prostředí a planeta a projde radikálními změnami. Je to způsobeno tím, že se Země posouvá a dalšími přírodními jevy. To způsobí silný šok stejně tak jako obnovení. Je to velký posun a je těžké říct, jak se změna projeví. Pamatujte si, že širší prostředí se odvíjí od toho našeho, vnitřního. Takže dbejte na své vnitřní změny, které mohou ovlivnit širší okolí.

Radikální přírodní jevy jako bouřky, zemětřesení, sopečná činnost, sesuny půdy atd. uvolňují velké množství energie a síly. Tato energie je hnací silou změny, kterou můžete buď odmítnout, nebo se zapojit do procesu.

ZDRAVÍ/FYZICKÉ TĚLO

Velké změny můžou nastat v oblasti zdraví. V tomto období, cokoliv vědomě děláte, ovlivňuje fyzické tělo. Věnujte se svému tělu, zubům, kostem, dbejte na to, jak vypadáte, cvičte, změňte stravovací návyky, vyhněte se špatným návykům a změňte svůj šatník.

Udělejte něco jinak, abyste ukázali vesmíru, že jste připraveni na změnu, a že se na ni těšíte.

V tomto období zažijte  změny v oblasti zdraví. Vyřeší se vám potíže, se kterými jste se potýkali dlouhou dobu. Zbavte se předsudku, že nestojíte za nic. Dávejte si pozor na roli oběti, která vás drží v přesvědčení, že se nemůžete mít dobře. Vše je možné a zásadní změny jsou v dohlednu. Budete si opět muset nastavit hranice s lidmi, kteří vám jsou blízko. Tito lidé mohou podvědomě odporovat veškerým změnám, které vy uděláte, i když jsou nepochybně nedílnou součástí vašeho příběhu.

 

 

OBCHOD/OBCHODNÍ VZTAHY/PROJEKTY

Je to skvělý měsíc udělat změny. Zvažte, co nefunguje, co se neposouvá kupředu. Je to skvělý měsíc přinést novou energii do vztahů a projektů. V podstatě nejen nadšení, změny a rozhodnutí hrají v obchodě velkou roli, ale také praktičnost. Změňte vše, co se vám nelíbí a vše, o čem si myslíte, že nefunguje. Může to být drobnost, malá změna, ale může to být také změna zaměstnání a kariéry.  

Pokud začínáte s něčím novým, ujistěte se, že je to v souladu s vašimi cíli. Znovu zhodnoťte své osobní cíle a mějte velké sny!!!

A i přesto, že změna nevzešla od vás, ale přesto se stala, tak vnímejte veškeré známky podpory a přijměte změnu jako výzvu pro něco lepšího.

DATUMY A ČASOVÉ ÚSEKY

ZÁŘÍ  1-7:
Na začátku měsíce se energie může projevit buď nadšením nebo obavami. Ujistěte se, že se soustředíte na nadšení. Jak se to dělá? Tím, že si uvědomíte, co je ve vašem životě to, co milujete, co vás inspiruje, co vám umožňuje být výkonný a naživu. Buďte proaktivní a udělejte tento měsíc nějakou změnu. Změňte něco ve vašem prostředí a udělejte něco dobrého pro vaše tělo.

Září 8: Úplněk
radujte se ze změny ve vašem životě. I když může být náročná, i když můžete mít potíže ji přijmout, tak se radujte. Využijte síly, kterou změna přináší ke svému rozvoji do nového prostoru. Je to také dobrý den, abyste zakořenili a upevnili začátky projektů nebo vztahů. Oslavujte!

Září 8-15:
Tento týden se přizpůsobujte změně. Budete se cítit nahoře a dole. Přijímejte, neklaďte odpor. Dávejte si pozor na překážky, které se budou objevovat na základě emocí strachu. Uděláte velký posun, pokud vše nové a neznámé přijmete s nadšením a ne se strachem. Nikdy nebuďte obětí! Pokud ostatní mají tento měsíc potíže, tak mějte soucit, ale dávejte si pozor, abyste se jim nechtěli vyrovnat. Budete více nápomocni tím, že jim ukážete cestu ke světlu.

Září  16-23:
Je to vhodný týden k tomu, abyste dali veškeré změny do pořádku a začlenili je do svého života. Asi se budete cítit přetíženi a občas i chaoticky. Dbejte na to, abyste si nedávali mnoho úkolů najednou, nastavte si priority. Buďte soustředění na to, co chcete, co děláte a vnímejte, jaké faktory vám odpoutávají pozornost. Nastavte si hranice, radujte se z osobní a vnitřní síly a ze všeho nového, co změny přináší.
 

Září 22:
Podzimní rovnodennost
Pluto přichází v tento den napřímo. Rovnodennost je vždy časem, kdy bychom se měli věnovat resetu a obnovení. Respektujte a radujte se ze začátků a konců, které přináší prostor pro mnoho nového. Ukončení a dokončení je důležité v tomto období zejména pod světlem změny, která se děje ve vašem životě.

Během rovnodennosti je dobré si udělat nějaký rituál. Můžete např. se rozloučit a dokončit něco tím, že spálíte něco, co vyjadřuje danou ukončenou věc. Můžete si také zapsat vše nové, nové změny, záměry a cíle.

Září 23/24: Novolunní.

Tím, že Novolunní šlape na paty Podzimní rovnodennosti, tak stejné věci platí i na Novolunní. Uctěte a užijte si oba dva dny. V době novolunní je vhodné pracovat na nových záměrech a projektech. Vnímejte vše nové s nadšením!

Září 24-30:
Tento týden může být tak trochu bláznivý pro ty, kteří si nejsou ničím jistí. Je důležité vsadit na intuici a důvěřovat svému pocitu, co je pro vás vhodné a dobré. Neberte si věci osobně. Pamatujte na to, že všichni mají pocity nejistoty, která pramení z toho, že nemají změnu pod kontrolou. Věnujte čas i sobě, choďte do spolků a obnovte své osobní prostředí. I když to bude náročné období, tak energie na podporu změny v tomto období je. Zažádejte si o ni a o pomoc.  

 Přeji vám krásný měsíc!

Lena

www.thepowerpath.com