Homeopatie obecně

Homeopatie – je léčebná metoda, která svými základy sahá až k Hippokratovi a Paracelsovi. Názvem homeopatie jí obdařil Samuel Hahnemann před 300 lety. Principem je, že „podobné léčí podobným“. Využívá sílu pro nás neviditelného světa informací a frekvencí, které svou silou dokáží oslovit naši životní sílu a s její pomocí změnit a transformovat naše vnitřní nastavení a programy, které nám již neslouží a brzdí nás.  Při konzultaci hledáme ty nejhlubší příčiny našich obtíží a jejich souvislosti v našem životě. Přes celkové vnímání, pozorování, poznání a pochopení člověka pak dochází k nalezení léku, který „mluví stejnou řečí“ a následně pak k léčbě na všech úrovních. 

Co je v homeopatické léčbě důležité

V homeopatické terapii hraje velkou roli vztah mezi homeopatemem a klientem. Osobnost a SKUTEČNÁ TOUHA klienta PO UZDRAVENÍ je vždy to hlavní a homeopat je jen průvodcem na cestě k uzdravení.

Při HOMEOPATICKÉ TERAPII musí člověk projít potřebnými změnami ve svém životě. Při homeopatické léčbě nejde jen o odstranění nepříjemných a bolestivých projevů choroby. Člověk může z nemoci také vytěžit, získat sílu a mnohé pochopit.
V homeopatii je důležité podávat nemocnému nejen léky, ale umožnit a dát čas k uchopení souvislostí a potřebného vývoje. Léčba je komplex, který je postaven na sladění a vývoji všech složek člověka.
Záleží také na tom, jak budete upřímní sami k sobě. A jak bylo již v úvodu zmíněno, v homeopatii neexistují omezení a limity, ty jsou dány jen Vašemi představami a limity.

Jak vnímám homeopatii já

Homeopatická léčba v mém podání je celostní terapií. Tedy taková, která člověka vnímá jako fyzickou, psychickou, energetickou a mnohaúrovňovou duševně-duchovní bytost. Léčba nemá jen odstranit potíže, ale i pomoci změnit a vyřešit příčiny a také pochopit poselství, které nemoc či nesnáze člověku přináší.

Homeopatie jako součást cesty životem:
 

 • homeopatie pomáhá člověku v celkové transformaci a změně jeho zaběhlých programů, zvyků a chování v poučnou cestu za poznáním
   
 • homeopatie pomáhá najít a poznat sebe sama ve změti zaběhlých, naučených a nevědomých či podvědomých tvořivých i sebedestrukčních programů
   
 • homeopatie pomáhá najít každému člověku svobodu, což je jediná možnost jak najít svou osobní cestu
   
 • homeopatie pomáhá žít naplno a najít radost ze života
   
 • homeopatie  svobodu nebere a do ničeho nenutí, nechává člověku možnost volby
   
 • homeopatie respektuje individuální a jedinečný vývoj jednotlivce 
   
 • homeopatie je bytosti průvodcem; tím kdo "otevírá dveře"; katalyzátorem změn
   
 • homeopatie léčí nemoci tím, že odhaluje, zpracovává a léčí jejich příčiny, které leží hluboko v nás
   
 • homeopatie neklasifikuje nemoci na léčitelné a neléčitelné
   
 • homeopatie se zabývá každým člověkem jako jedinečným
   
 • homeopatii je možno ji kombinovat s dalšími metodami léčby a podpůrnými prostředky