"Poznej sám sebe - GNÓTHI SEAUTON"  

a také "Co nemoc vyvolá, to jí také léčí". To říkala již Delfská věštírna a platí to dodnes.

Nabízím pomoc a průvodcovství na cestě za poznáním sama sebe pomocí homeopatie, opravdové léčení příčin ne-mocí i dalších potíží.  

S Láskou, Vladimíra


AKTUÁLNĚ: 

SEMINÁŘ O HOMEOPATII A JEJÍM PROPOJOVÁNÍ S DALŠÍMI TECHNIKAMI,

O ENERGETICKÉ PRÁCI A MEDITACÍCH

Seminář budu pořádat pro zájemce z řad mých klientů i pro všechny zájemce o homeopatii a otevření nových cest k uzdravení, možné přístupy k chronickým i akutním potížím. Propojení vlastní práce na sobě spolu s meditacemi i dalšími technikami, pohled na věci z více úhlů je to, co mohu zprostředkovat a nabídnout. Zde najdete více informací o listopadovém semináři i semináři předcházejícím. Těším se na setkání s Vámi.

 Poslední články: