Anthroposofie Philipp Busche čtvrtek

04.09.2012 19:24

 

PHILIPP BUSCHE ctvrtek 16.8.2012

 

PSYCHICKÉ OBTÍŽE

 

Pacientka: 24let, panická ataka , žena s malým dítětem ... nechtěla klasické léky a chtěla domů k dítěti.

 

STEINER: ( toto je ta nemoc:)

PODÍVEJ SE DO SVÉ DUŠE NA ZÁŘÍCÍ SÍLU

VE SVÉM TĚLE POCITUJ TÍHU ZEMĚ

V ZÁŘÍCÍ SÍLE ZÁŘÍ DUCHOVNÍ JÁ

V MOCI TÍHY BYDLÍ BYDLÍ BOŽSKÝ DUCH

A PŘECE SVĚTELNÁ SÍLA NESMÍ UCHOPIT MOC TÍŽE

A TAKÉ SÍLA TÍHY NESMÍ PRONIKNOUT SVĚTELNOU SÍLU 

PONĚVADŽ KDYŽ  .... NEBOT UCHOOPÍ SVĚTLENÁ SÍLA MOC TÍŽE 

A KDYŽ PRONIKNE SÍLA TÍHY DO SVĚTELNÉ MOCI, 

TAK SE SPOJÍ DUŠE A TĚLO V ZÁNIKU

 

 

I. tělesné onemocnění - to, co lze vidět na interně: duševně duchovní příliš zasahuje do tělesnosti - duch a duše příliš silně v těle

(hyperthyreoza - něco se dotkne těla moc a dojde k rozrušení )

 

II:  duševní - tělesná záležitost se dostává do těla. duch a duše jsou uchopeny tělem. rozdíl je jasný. předtím než čl příjde na svět se rozhodne, že se bude inkarnovat a to je v nejvnitřnějším já... kolem Já má astrální tělo a cíl je dostat se do těla a než to půjde potřebuje tělo éterické... a všude na světě kolem každého fyzického těla je světový éter - strom si z tohoto éteru vzal své tělo. VŠE ŽIVÉ MÁ SVÉ ÉTERICKÉ TĚLO Z TOHOTO SVĚTOVÉHO ÉTERU.  a když se chce inkarnovat člověk - vezme si éterickou sílu a vytvoří si éterické tělo .. + od narození si buduje fyz tělo a má tělo i astrální... 

 

SVĚTOVÝ ÉTER = SVĚTOVÉ MYŠLENKY - a z nich si v inkarnaci člověk část bere s sebou - a při embryonálním vývoji - bunky- morula- blastula-zárodek... část světových myšlenek je hybatel toho, oc vytváří zárodek - v době embryonálního vývoje se jedná O MODELUJÍCÍ SÍLY člověka, kt se inkarnuje - a když myslíme, éterické síly se uvolnují a to znamená, že se světové myšlenky v nás uvolnují a stávají se našimi valstními myšlenkami. 

když já myslím, uvolní se ve mě část světových myšlenek a stanou se mou vlastní myšlenkou... KAŽDÉ UČENÍ JE PROCES VZPOMÍNÁNÍ SI - VŠECHNU SVĚTOVOU MOUDROST SI DO TĚLA BEREME, KDYŽ SE INKARNUJEME... NAŠE MOUDROST VE VLASTNÍM TĚLE... 

 

VIDĚN A POJEM SPOLU SOUVISÍ A PATŘÍ K SOBĚ... vjem příchází se světa, ale pojem přichází se stejného světa který je okolo věci... 

 

sféra kolem země, ve které se nacházejí mylšenky = obal planety-  obsahhuje všechny myšlenky, rostliny, SUBSTANCE A MYŠLENKA, PODLE KTERÉ JE SUBSTANCE SEŘAZENÁ ...cukr musí být seřazený tak, aby vznikl strom - to je myšlenka... a to je všude a když vnímá v tomto směru - jedná s o substanci a otc,co se k tomu přiřadí jako pojem, to je strana myšlenky a tu mám již v sobě obsaženou. z toho si vytvořím vlastní éterické tělo.... malé mn éter sil se uvolní... 

 

ty dvě k sobě patřily už dávno (to je i ke včerejšímu) ... dnes nejse o vznik myšlenky , ale o vznik paměti. 

 

v myšlení se vždy uvolní trochu éterické síly. a tím vzniká vnitřní pocit, mám takovou a takovou myšlenku. ... ale to, že si na naše myšelnky, činy, pocity můžeme vzpomínat, to je  něco, co tam nebylo v okamžiku mé inkarnace... tím, že žiji znovu a znovu ve mě vzniká nový obsah. organizace JÁ s tím, co přichází dělá něco, aby to tam mohlo zůstat - naše horní bytostné články toto dělají - VCHLÍPIT SE, UDĚLAT DOJEM - já a astrální tělo zatlačí --- a udělá dojem

 

Když mám zážitek, na kt si chci později vzpomenout, odrganizace já na naší struktuře udělá obtisk - fyzické struktuře na povrchu orgánů udělá otisk... steiner říká, že paměť vzniká v orgánech, na orgánech... éterické tělo udělá to, že se částečně uvoní a je použito k tomu, aby udělalo otisk na povrchu orgánů.

v okamžiku, kdy si vzpomínám je otisknutá část vyzdvižena do vědomí. a při vzpomínání je mozek zase jen zrcadlem... zracadlí ony životní procesy, kt se uvolnují z tohoto orgánu a tak je následkem to, že když jsou v mozku porušené dráhy - to zrcadlení vzpomínky nemůže fungovat.... a to je důležité poznání - jak dojde k porušení v mozkové části - dojde k poškození místa, kde vzpomínka je... vzpomínka je otisknuta do povrchu orgánů. ... 

 

“já si vzpomínám” - astrální tělo zpostředkovává přivedení do vědomí. já s tím může pracovat. a jsou to přinesené éterické síly, kt tam byly přineseny pro uložení vzpomínky a ty se zase uvolní.

 

proces tvorby paměti vede k tomu, že z běžné formy člověka, dítěte vzniká individualita tělesná -radosti starosti stresy se vpisují do obličeje a to se dostává do vnitřních orgánů a tento proces je, že život na naás dělá dojem a to se ukládá a tvoří to paměť... naše tělo fyzicky uschovává ochraňuje vše, co jsme prožili. 

 

vše ,co jako duchovně duševní bytost prožijeme se ukládá do těla, ale ne na vše si vzpomeneme... ale naše já není vždy vše z paměti schopné vynést do vědomí - je to OTÁZKA CVIČENÍ, NAUČIT SE VZPOMÍNAT SI (lidi, kteří si v mládí nic nepamatovali při správném cvičení v 70 si pamatují cokoliv potřebují)

 

člověk v Itálii si vzpomíná na vše, co prožil od 3 let-i jak často pršelo, ukážeš mu 23 stran čísel a všechny je zopakuje... po tom netoužíme, on nemůže zapomenout, ale jedinné, kdy on může vypnout je když jede 240KM/H po dálnici. umět zapomenout je důležitá kvalita....

 

TOTO NENÍ DŮLEŽITÉ PRO JEDNOHO ČLOVĚKA - ale to setkávání , které tu máme, jsou nové zkušenoti, na kt se těší bytosti - a když se články dělí, éterické tělo se odděluje od fyzického.. všecky živ síly, kt jsou tam uložené se uvolní. první, co se dostavé je panorama .. absolutní vzpomínka to, co jsem prožil ... to je první, co se stane...  a pak to, co jsme za života vědomně neviděli. a třetí krok je  to, že se éterické tělo také začíná rozpadat ... a zkušenost, vjem, který jsme měli ve 13 leteh je v těle déle, než to, co před 3 minutami... a první se uvlolňují ty nejčestvější věci - tělos e rozpouští, ale já má stále duši a tak může požívat.... a ty poržiky, kt jsme udělali v průběhu života se postupně pozpátku z éterické to těla uvolnují = VELKÝ ZPĚTNÝ POHLED -a toto velké trvá 1/3 života, kt jsme odžili =  doba , kt jsme věnovali spánku - a v tomto okamžiku se organizace JÁ UČÍ Z PROŽITKŮ, KT ČL UDĚLAL - já se trochu učí i v okamžiku kdy jsme v činu,a le opravdovou esenci, toho,c o se máme naučit udělá Já až po smrti. já to vezme s sebou, odevzdá to duchovnímu světu a tam se poučí a z toho, co odevzdá se částečně tvoří tělo, kt si tvoříme pro další inkarnaci....  

 

ale vtiskuje se to do všech orgánů? 

 

Steiner říká, že to, co vidíme jako tvary se vtiskuje do našich plic - myšlenky a obrazy týkající se fyzického zjevení projevů.... dojmy z hmotných přednětů... PLEURA

 

JÁTRA - vše to, co je o propojování myšlenek - spojování - květina - list - kořen - játra jsou o tom, kde je myšlenkový proces. ... POUZDRO JATER

 

když dojdu k úsudku při myšlenkovém procesu - otisk do Ledvin...  POUZDRO LEDVINY

 

do srdce : když myslím a cítím a poznám tu podstatu, to nejniternější (pohled do očí, to jsi ty. teď jsem na jádru věcí) ... není to srdce, ale PERIKARD

 

 • při jdenom vjemu může být otisk do více orgánů.... 
 • vzpomínky na pocity - když něco vědomně poržiji, msím k tomu být schpen přiřadit pojmenování a pojmová kvalita poržitého se dostvává na povrch orgánů... a když něco prožívám, ukládá se to do paměti a neumim ojmenovat o co se jedná, uloží se to dovnitř orgánu, ne na povrch. 
 • V PRINCIPU JSOU TO VŠECHNY ORGÁNY, ALE K TĚMTO EXISTUJE SYSTEMATICKÉ PŘIŘAZENÍ... 
 • TO, CO GOETHE HLEDAL  - MYŠLENKU METAMORRFOZY -spojení hlavy a končetin - stejiner říkal, že to je jasné, že na to pnepřišel, protže nezapojil myšlenku inkarnace
 • látková výměna, volní částk, kterou tady tvoříme - tam jsme mladí a nehotoví. v hlavě jsme staří a hotoví, ta by mohla okamžitě umřít.. 
 • systém látkové výměn a končetin po smrti dává hlavní esenci pro další inkarnaci...  jaká hlava se vytvoří v další inkarnaci...
 • halva je to, co si přinášíme z min života a končetiny jsou to, čím si vytvoříme hlavu do příšítího žovta- čelist z rukou (myšlenka a princip) nohy dolní čelistí - prsty u nohou - zuby v dolní čelisti... 
 • současné ledviny budou okem do budoucna... 
 • vznik oka mezi horním a vnitřním světem - otočení systému látkové výměny do halvy - převrácené ledviny do oka....
 • myšlenky, obrazy , tvary ve světě = plíce vytvoří vnější tvar hlavy z  plic..
 • játra myšlenky souvislostí - vytvoří základ pro mozek  .. souvislosti, kt se udály v min životě vytvoří mozek dobrého myslitele... 
 • a můj temperament tvoří úsudky- jk vyzařuje z hlavy a uchopuje další část těla.. = ledviny
 • temperament je v bytosti v souvislosti s úsudkem.. - u mladého člověka je to stopa z minulosti, ale je to záležitost, kt se v biografii čl přeměnuje ... temperament se naštěstí může měnit, ale v okamžiku nástupu života si to přináším z minula... byl jsem odvážný, chtěl jsem ukázat, že jsou v nás síly, kt jsou do nás vnořeny nejprve a kt svůj opravdický význam mohou rozvinout až po naší smrti... 
 • ze srdečního vzniká karma

 

 

PATOLOGIE:

 

KDYŽ SE NĚCO patologiekého STANE A TYTO SÍLY SE NEUVOLNÍ KDYŽ JÁ UMŘU, ALE UVOLNÍ SE V TÉTO INKARNACI... 

 

Př.: při narušení orgánu - éterické vtištěné síly se uvolní ale já nemá šanci tento proces řídit, a tak je v tomto procesu nepřítomné - uvoněné síly se ponoří pouze do duševního života... tato patologie sestává z toho, že já nemůže řídit situaci ... 

 

 • PLÍCE - zemský orgán - plíce jsou nádoba pro duši. plíce jsou orgán, jehož pomocí se duše inkarnuje do těla. plíce přinášejí do našeho těla kyslík... dýcháme vzduch - co je to vzduch? 80% dusík a 20% kyslík ...  a k čemu kyslík? nejdvětší část kyslíku není ve vzduchu,a le v zemi v zemské kůře - je to největší část zemské kůry. naše plíce stále pracují na tom, abychom se stali zemskou kůrou - duše se chce dostat do těla a tím tělo na zem... 

 

v dušením životě uvolněné síly z plic - co se stane? duševní život se stane tvrdý, úpevný, plný myšlenke, které nelze od see uvolnit .. vzniká nutkavost, musím něco pořád , vnitřní myšlenka, kt nemůžu nechat stát, msuím stále něco... 

 

 

patologie vycházející z jater? šílenství - asociace , obrazy, kde nemohu získat klíč k tomu, jak spolu souvisejí...  a jaterní chemie se dostává nahoru a jsou akustické, obrazové halucinace a myšlení se přeskakuje jedna myšlenka za druhou... 

 

 

patologie vznikající z ledviny? - neejsem schopen správně udělat úsudek - vzniká strach, nervozity, vnitřně je zatížení tím, co se týká běžného života kolem mě... manie ... 

 

patologie ze srdce - nemožnost najít to bytostné - špatné svědomí, pocit viny až sebevražené sklony... 

 

 

u pacientů v konkrétním případě: orgánové příznaky se často překrývají

 

 

 

v dušením onemocnění je třeba léčit orgány... 

 

při prvním popisu schizofrenie v 18 stol - v tu dobu žil i Steiner ... a ten říká opak toho, co se dnes v psychiatrii nosí - nemluv s ním celý den, jen se podíveej, který orgán potřebuje postarat

 

 

 

 

 

pacientka: léčba: 

sepie D20 - 1amp sub

gentiana - 20 kapek tinktury D1

zázvorový obklad na ledviny 

 

- jen toto v ambulanci stačilo a mohla se vrátit k ditěti ... 

 

 

 

 

ORGÁNOVÉ PREPARÁTY: působí na éterné tělo  - jsou to zvířecí substance --- a tak éterické síly, kter ése příliš ukazovaly, se zklidní. 

 • začít vyššími a skončit nižšími potencemi 

 

PULMO - u nutkavosti -- z plic + Carbo preparáty, Fe, Sulfurica, Ferr-sulf, PYRIT

 

 

 

 

SMRT:

OKAMŽIK SMRTI JE JEDEN MOMENT - ale uvolnění probíhá další 3 dny - stále člověk roste - nehty, vlasy, vousy... pak je to oddělené a mrtvola je pouze mrtvolou

 • to jsou ony 3 dny, kdy máme mít službu u zemřelého ... protože v tu dobu jsou ostatní bytostné čláky přítomné tam, kde je tělo člověka... pak se rozpouští do světoprostoru a je jedno, kde jsme na světě, abychom mohli vnímat články toho člověka.. 

 

 

otisk v éterické části, která se dotýká fyzické části... ono fyzické tělo , které je prostupně propracováno naším já a astrálním tělem... 

Zpět