Anthroposofie Philipp Busche pondělí

04.09.2012 19:09

 

PHILIPP BUSCHE - pondělí 13.8.2012

 

O BYTOSTNÝCH ČLÁNCÍCH ČLOVĚKA PŘI AKUTNÍCH OMENOCNĚNÍCH

 

včera: co je to substance

doplnění: srvonání zvířete a rostliny: zvíře udržuje vnitřní prostor na rozdíl od rostliny. rostlina, když se podíváme na její proudění štáv - vždy je to účinek slunce - tah, nasávání

zvířata - cirkulace probíhá pomocí tlaku (to je téma zítřka)

 

 

DNES: VNITŘNÍ PROSTOR, KTERÝ ZVÍŘE VYTVÁŘÍ... 

 

rostlina je mezi dvěma polárními silami - vytahuje se, protahuje a tvoří vzpřámenou linii a druhá možnost je, že tvoří plochu mezi dvěmi poly a tak může vytvářet fytosyntézou = listy. horní strana přijímá sluncea spodní strana se zabývá vodním hospodářstvím rostlin...

 

napětí - spíš toužebné očekávání a je to zvláštní pocit a prožitek, že se tvoří list a list a další .. až květ... protože to, co nahoře vytvoří květ má jinou kvalitu než to, co tvoří květ... duševně jsme jinak osloveni, vnímáme vůni, barvu, chuť- a i svět se mění, když rostlina začne kvést. plazí se, leze dole ale, když vše kvete v létě, vidíme nejen květy i to, že se květy chtěljí vznášet nad rostlinami. rostliny vyluzují zvuky - digitalis - náprastnik bzučí opylován čmelákem.  když rostlina rozkvétá, vše se promění - přichází k ní zvířecí svět a začíná to kvést. 

rostlina vyrůstá do určité roviny, kde se pak proměnuje - jsou to hranice, kam se dostává aza nimi se odehrává jný svět - a přichází zvířecí svět, když rostlina svět téměř odžila. 

v květu se vytváří něco co skoro jako vnitřní prostor... je to propojené ... SVĚT ORCHIDEJÍ - kde je vidět, že přebírá tvar hmyzu, který k ní přichází a některé květy obsahují i hormonální látky... zvířecí svět nad hranicí rostliného = VNITNŘÍ PROSTOR...

 

 

Pacientka: 42 let, teplota, slabost, oslabená, že přišla jako akutní příjem. truhlárna, před týdnem měla slabou rýmu a zánět dých cest... testy ukázaly že kreatinin 2,9mg/dl... nemohla močit. 

 

 

Gesto květu u rostliny a vytvoření vnitřního prostoru je to, co v embryologii se tvoří při dělení vajíčka. vývoj člověka - že se člověk vyvinul z mnoha bytostí. ... mnoho pokusů, začínal u leknínů, aby toto mohl podložit. ?? kdo? 

že zvíře vždy musí hledat tento vnitřní prostor - každý počátek embrynonálního vývoje začíná tímto gestem prostoru. že tedy musí existovat papočátek GASTREA - ve filogenetickém vývoji je jeden prapočátek.  a toto prapočáteční zvíře neexistuje, ale to, co objevil byla myšlenka - která vede k prapůvodu počátku zvířat. 

první orgán je smyslově nervový orgán.  2 týden početí a čl vypadá jako list u rostliny ... a pak se stane vchlipování ... až do stavu, kdy se nervová roura -- trubice osamostatní. to je první okamžik embryonálního vývoje, kdy vzniká dutý orgán. a z této trubice vzniká celý nervový systém - 3D stavba - ale duše nelétá dokola, ale duše se mohou dostat do vnitřní ho prostoru. 

(je to podobné, jako když vzniká oko u chobotnice - vychlípení části, která vytváří nervový systém a vzniká bublinka až nakonec oko s čočkou a očním pohárkem...  

 

jako Goethe objevil, že praorgánem rostliny je list, tak bychom řekli, že to co (Hekl) vyvinul je prapočátek zvířat a to je TYPUS. 

 

zvířecí organismus provádí vchlípení, aby vznikl vnitřní prostor, aby duše sama mohla v tomto prostoru žít. a ti lid, kteří již modelovali se mohou ptát - když vezmete kus hlíny, uděláte kouli, a dostanete pokyn proveďte vchlípení: co se děje? budeme talčit a když budete porkačovat a budete mít dutou kouli. 

 

  • jak se ještě může vchlipovat? 
  • buď dělám důlek = cirkulární směr a nebo lineárně - výsledek je také odlišný. 
  • CIRKULÁRNÍ VCHLÍPENÍ 
  • DĚLÍCÍ - končí dvěma ČÁSTMI

 

prostor pro druhého: obejmutí, přijetí, hezké, sympatie, nechat někoho být přítomným... motýlek v kytičce, který pije... je ochranován, může se vyvíjet... 

 

ale oddělení / rozdělení : vedle sebe, to bolí, lhostejnost, separace, individuální vývoj, antipatie = možnost být bdělý, probudit se! při oddělení mám možnost procitnout a spolupracovat... 

 

naše duše dostává dvě gesta, podle kterých je schopná modelovat - kde žije to, co je rozdělené a je dvojité - oči, uši, nos, 2/2 mozku, dvě plíce, ruce, ovaria, urogenitální systém  ... všude, kde jsme bdělí vidět dvojnost... všude, kde je člověk bdělý na tom místě je tělesný vývoj ttakový, že se něco oddělilo a vznikl pár. tam, kde nemáme své vědomí, kde spíme, nebo bychom měli - žaludek, střevo - ale máme 2 ledviny.... ovaria, ale je tu rozpor - v astrálním těle, když chce vytvořit bdělost, vytvoří páry, ale jak je to s ledvinami a dalšíi orgány ? jak to je?

 

zárodek je 3D- ve 3_4 týdnu vývoje, jsou tu dva zárodečné listy. a ve 3: zárodečném listu se vytváří něco, co se stane ledvinami a rozprostírá se to v celém zárodku - to první ,co se vytváří jsou předledviny (prvotní ledvina) - a to je v oblasti, která je hrtanem - C5-TH2 obratel! ne v oblasti, kde pak budou ledviny!. zpočátku tam není arteriální krev, ale jen venozní krev a je to ze 4-12 počátečních nefronů - a pak v průběhu vývoje se NS vytváří od hlavy dolů a tak vzniká něco jako meziledviny s 20 nefrony a nakonec jsou tu v oblasti pánve ledviny. a ledviny není protažená po délce, ale je soustředěná kolem jednoh bodu a jednotlivé nefrony mají propjení na MM - je tu na každé straně 1000 000 nefronů. vše se to koncentruje na jeden bod a zvětšuje se množství -  a to poklesá dolů k bránici . a protože ledviny podle myšlenky vznikají z hllavy, tak mají něco jako hlavu = nadledvinky a dřen nadledvinek je tou hlavou - a jsou tam buňky, které jsou z nervové tkáně. A HROMON, KTERÝ ODPOVÍDÁ SYMPATIKU NS- ADRENALIN -  a když se dostane do sympatiku, tak vás probudí. ledviny po cestě s sebou berou část NS a schovávají to pod bránici a tak myšlenka ledviny přichází z NS a samotná substance pochází z trávicí soustavy. je tu orgánový systém, který bdělost s sebou bere, ale nechá jí klesnout do našeho nevědomí = naše břicho

 

orgán, kde každá část je vchlípena... to z bdělého člověka se musí dostat dolů do nevědomé a spící části...  v kůře leží glomeruly a ty mají ten pohyb z embryonálního vývoje stejný = vchlípení - tam ,kde cévy vytváření překřížení - hospodaření sodíku a krevní tlak pro tu danou glomerulu vnímání.... ledvinami se díváme do krve jak se nám daří ( jako se očima díváme do světa - a i tam můžemem vytvářet antipatii) v ledvinách vzniká krevně močová bariéra - ta krevní a močová záležitost se od sebe oddělují.  a dochází k vylučování.  a nemůžeme se divit, když v hlavě vzniká vysoký talk, ledvina to nechcce spolusdílet to napětí a reguluje se sama od sebe. .. ve vnější části naší ledviny je astrální tělo stejně činné jako v hlavě. zde leží všechny glomeruly... 180l za den je vstřebáváno... TLAK A TAH - nasávání. a ledviny potřebují celou svou energii pro tento proces. žýije v nich silné éterické tělo. vytváří bílkoviny ledvina a všechyn enzymy, které potřebuje. bdělé vědomí se dostává do něčeho spícího nevědomého - a dochází k vylučování moči pomocí moč cesta a tam tekutina podléhá fyz zákonitostem... a toto přeměnění z koncentrace do výstavbového procesu je typické pro ledviny. koncentrovaný účinek na ledviny ....

 

když usínáme tak koncenrtování v systému není tak silné a systém není tak bdělý. 

 

úkol ledvin je , aby v oblasti krve udržely správné prostředí - regulace pH, ... to , co je bdělé - zakořenuje. duše se zakořenuje v těle a důl místem zakořenění duše v těle jsou Ledviny. 

 

tak jako št.žl má za úkol zpravovávat informace pro tělo, L udržují stálé vnitřní prostředí, aby tam, kde se tovří substance, astrální tělo se zanořuje, aby pomáhalo vytváření substance a ejt o pomocí gesta vchlipování. a když je to příliš silně, tak se nejen vytvoří vnitřní prostor, ale je to i uzavřené až do křeče. předpoklad toho, když se něco moc stáhne a astrální tělo je příliš vtaženo je předpoklad pro bolest. když je tělo prodchnuté příliš a zahutněním vzniká křeč .... bolest je vždy důkaz, že tam, kde to nepatří se něco příliš silně událo. při říznutí se do prstu neslyším ani zvonek u dveří - v tu chvíli duše není volná pro prostor ,ale příliš je vtažená do jednoho místa. když sval dostane křeč, zpevní se... 

 

krev se sráží a při stažení svalů se stává kostí a nemůže se hýbat.... je to oakmžik, kde je něco příliš vtaženo a je něčím jako je kost... to, když je někde křeč, zatuhávání, je tu proces vznikání kamene, něco se stává fyzickým. jako při ledvinových kamenech...  totéž žlučové kameny ... bolest.

praobraz bolesti a křeče je porod. křeč, kdy duše příliš silně zasahuje do těla je bolest, aůe když máte u kamene něco, co ucpe cesty, tak to je kolika. PAKOLIKOU KOLIK LIDSKÝCH je porod ženy. když máme antipatické gesto, tak to stahuje dohromady. porod je tedy zřejmě v antipatickém gestu, a to se stupnuje v okamžikku bdělosti. 

v hrudi je také stažení k sobě, měkký orgán, kt jsou plíce a tím, že hlava je antipatická a vzniká hrtan tvrdý jskoro jako kost - halva znásilní plíce  avznikne hrtan - tam se stáhneme dovnitř a v dolní části se stáhneme dovnitř. a kdž se tohle stane dole - když v ledvinách vznikají kostičky - glomeruly sklerotizují, zatuhují - a pak je tu insuficience ledvin která může z důvodu cukrovky, zánětu,... vést až ke skleroze se všemi efekty nefunkce vylučování, růstu kr tlaku, růst adrenalinu, protože se netvoří enzymy, bdělost stoupá a výstavnbových porcesů je stále méně... když ledviny začínají zatuhávat, stoupá kardiovaskulární úmrtnost, isch choroba srdeční /KHK/, cévy jsou zatuhlé jako ledviny... podobně s ledvinovými kameny - zahuštění, zatuhnutí a tím vzniká bolest... 

 

nephrotiasis - to je nemocze zatuhnutí, nebo kemaen - V DUŠI VYSTAVĚT- HL JE TU MĚĎ.. renodoron, silex lapis cancri zolotus (vápenec z raka v potoce - který tvoří kámen a když tvoří novou skořápku, tak tu starou rozpustí a vytvoří novou - to je konstituční lék, není to akutní - ale když někdo stále znovu a znovu tvoří kameny)

 

TH: cuprum/ren - 1 AMBULE DENNE VEČER 0_0_1

- olivenit D4-6 - 1-0-1

  • colocynthis
  • + obklad ze zázvoru ... prohřátí ledvin může ulehčit a uvolnit odchodu moči... 
  • equisetum- když ledviny dobře nevylučují... 

 

 

Pacientka: selhání ledviny po virové infekci ... od myší , kterou získala v truhlárně, způsobí krátkodobě vypnutí fce ledvin a ona měla těžko formu vedlo to k plicnímu onemocnění...

  • až bylo ohrožení srdce - snížená fce na polovinu - měla srdeční slabost a nemohla se nadechout...
  • když nefungují ledviny tak přestávají další orgány související  s naší duší také - voda začne stoupat nahoru v celém organismu  ... po selhání L - všechny orgány, kt souviseljí s naší astralitou jsou ovlivněny.... 
  • forma podviru - asi 1/10 případů je těžký průběh 

 

th: equisetum, bříza, diuretica potencovaná a cuprum a olivenit... 

 

 

 

gesto bdělosti - 

gesto když má čl vystavovat - 

u ledvin je tajuplnost, že pomájhají přeměnit jedno gesto ve druhé....

Zpět