Anthroposofie Philipp Busche středa

04.09.2012 19:22

 

PHILIPP BUSCHE - středa

 

 

Pacient:

56 let. čím méně víte tím více důvěry v to, co děláte... 

přede mnou blyla ořetřována pravostr B hlavy, herpes zoster v obličeji - pr str

veliké utrpení, bledá až šedá, ponořená do sebe

u takovýchto 10% sebevražeb úmyslů u těchto pacientů

POST ZOSTER NEURALGIA

vyráběla loutky 

- diuretika, medikace, stále v bolestech, v noci nespala... já nevěděl, co je to morfin v tu dobu... 

DD: Brom. merc, Rhus, herpes, kys, morgelony, corticoid, sepia, doryphora, PLANEŇÁK. formica. aragonit. siliecea. drogy. Nat-carb. hepar. nit-ac. HMYZÍ LÉKY. Caust. urtica. 

 

 

 

člověk:

 • 1. je nádech a v čl je vzduch - a to je element, ve kt žije duševnost
 • když mluvíme, tak poznáváme, že vzduch je element, kde vznikají soc vztahy a pouta... 
 • o kartáček se nepodělíte, ale o vzduch ano - je to sociální element
 • vzduch k sobě přibírá v cestě k člověku - BRÁNICE  POKLESÁ - břišní dutina se zmenšuje a protor pro vzduch se zvětšuje. roste bdělost, srdeční frekvence - BÝT BDĚLÝ = HLUBOCE SE NADECHNOUT...
 • DECH SPOJENÝ S INKARNACÍ
 • zač je při porodu - ale v každém nádechu to pokračuje - je to směr inkarnace do těla
 • je to i směr vstupu výživy, jídla, --- substance stavba, růst, i směr jak jdeme na zem - zpočátku jsme hlava pak se zvětšuje a prodlužuje se tělo = PŘIJÍT DOLŮ NA ZEM...
 • PRVNÍ dozrává svalovina kolem úst a můžeme dudlat, žužlat, pak zdvihače zhlavy, pak paže a nakonce ovládáme nohy, když se naučíme chodit... 
 • co do nás vniká při nádechu, to pokračuje dále do srdce krví a pomocí srdce se to dostává až do mikrocirkulace ... tento vzduch obohacený kyslíkem nám umožní ve světě něco konat - nádech je probuzení, ráno v našem těle... pak jdeme do světa, přměnujeme a dostáváme se k činu  - vrchol sil= poledne, upotřebíme síly, už nevystavujeme, ale odbourávámea z arteriální krve je žilní a cestuje do srdce - únava večer - vydechneme a stále klidněji a déle vydechujeme až usneme - krev ltak i tep klesá, zpomaluje se. 
 • směr z látky přes plíce - směr exkarnace. výdech a vzniká zvuk a slovo. 
 • v 1. části se oduševnujeme, ve 2: se můžeme vyjádřit. u toho výdechu se bránice zvedá nahoru, látková výměna a prostor v břiše se zvětšuje, tento směr, přichází tudy život do těla - a při výdechu opuští tělo až umírá. 
 • včera to bylo o krvi v krevním řečišti - která je odejmuta v látkové výměně a tím se uvolnuje část sil - rytmický systém= základ pro cítění
 • 1. DEN :DUŠEVNÍ A SUBSTANCE
 • 2.DEN: L POMÁHAJÍ ABY SE DUŠEVNÍ DOSTALO DO TĚLA
 • 3. : DUŠEVNÍ POMOCÍ KREVNÍHO OBĚHU DO STŘEDU  A MŮŽE TO ŽÍT

 

 • DNES: JAK SE DUŠEVNĚ DUCHOVNÍ V TĚLE ZCELA UVOLNÍ
 • ZÍTRA: DUŠEVNÍ ŽIVOT A DUŠEVNÍ NEMOCI
 • PÁTEK: DUŠEVNÍ PROCES SE PROMĚŇUJE V SOCIÁLNÍ PROCESY

 

DNES OTÁZKA MYŠLENÍ:

 • JAK SE DUŠEVNĚ DUCHOVNÍ V TĚLE ZCELA UVOLNÍ
 • 1: je vnímání a 2. je pojem, abych mohl popsat, co vnímám. = mám smyslový proces, oko vnímá barva a pak mozek je orgán pro pojmy. mozek není orgán pro myšlení, ale pro vnímání duchovního světa a duchovní svět = pojmy. 
 • když něco neznám, stáhnu se do sebe, přemýšlím, co to je, napadne mě pojem 
 • NÁPAD
 • každý má organismus pro pojmy - sumu všech pojmů, kt si vytvořil v průběhu života a v okamžiku, když něco uvidíme, rozeznáme, .... 
 • když já jsem v procesu, vaše myšlenky příjdou -ale patří k tomu proces, aby přišel správný pojem =  toje vnímání dovnitř sebe = najít správné duchovno. 
 • NERV - vnímat - AXON - nervová buňka - který je obklopen myelinovým pouzdrem, a to slouží,a yb vzruch mohl pokračovat dál ... kolem proudí akční potenciál... 
 • akční potenciál je z fáze depolarizace kt přechází do stavu repolarizace... měří el proud v  oběhu - minivolty -50--80 - + 30 v čase
 • sodík a draslík se přiblíží 
 • v každé buňce je mnoho draselných částí K-  - a sodík je mimo buňku Na+ a dochází k vyrovnávání z lékažského pohledu
 • ATPa - 1/3 energie spotřebovává organismus pro udržení této rovnováhy... Na-K
 • draslík patří k rostlinám - v lidském těle je to všude tam, kde je výstavbový proces. 
 • sodík patří ke zvířecímu světu - na rostlinách je méně jasný - a přichází ze soli NaF - a vyšší zvířata to mají v buňkách tak, jako by z moře vystupovaly na pevninu - sodík má vztah k výstupu na pevnidu a draslík k éterickému tělu. 
 • po smrti není en, kt by sprostředkovala rovnováhu a tak veškerý sodík proudí do buněk a buňku rozruší
 • akční potenciál - 1: fáze znamená, že Na se dostává do buňky a to se vyrovná tím , že K opustí buňku - a tak v buňce v nmalém mn probíhá to, co jinak probíhá při úmrtí - AKČNÍ PROCES = tiché umírání = FYZICKÉ TĚLO A ÉTERICKÉ TĚLO SE OD SEBE ODDĚLUJÍ = pro každý nervový proces v těle dochází kmalé smrti = éterické síly SE TROCHU UVOLNÍ === vztah k hlavě, mozku, 40000 nerv buněk umírá denně - mozkový objem ubývá při stárnutí
 • a co se silami, kt se uvolní?
 • a co je kolem nervů? myelinové pochvy, kolem nervu obtočené celobuňkové membrány, jako by buňka omotaná kolem nervu a tak buňka nemůže dělat látkovou výměnu. obsah myelinové ... stále narůstají soli (kaliové, fosfáty, ... ) v myelinu. u starého čl je o 70% více solí než v kostech . = největší stavba solí v těle - solný orgánový krystal, kt Steiner nazval ”nervová buňka není to, kde myslíme, říká, že pojem samotný uchopujeme pomocí myelinu”
 • nerv trochu umře a éterické síly přijímáme v myelinu. výměna bílkovin pronbíhá v nerv buňce, ale ne v myelinu. 
 • v myelinu probíhá uchopování pojmu
 • když ale odumře kus mozku, člověk ztratí možnost vnímání určitých oblastí. člověk sám ztratil část pojmového organismu , ale tělesně ztratil možnost vtáhnout do těla pojem. a v této souvislosti říká Steiner, že mozek je orgán pro naši nervovou činnost. potřebujeme vnímání a pojem a tak máme 2 vnímací procesy. jedno vnímání je z vnější ho světa ke mě, abych si vytvořil představu a druhé je z duchovního světa a dostává se ke mě,abych mohl vnímat, co se dostává ke mě... 
 • jak se to objeví v našem vědomí? k tomu je třeba ještě jeden proces: Steiner: mozek potřebujeme pro ono vnímání, ale myšlení probíhá v tekutině kolem mozku - a to je něco,c o se v kvalitě může procítti v životě - naše myšlení je neustálý proud, myšlenky, kt se neustále za sebe řadí a přichází další asociace, je to jako řeka... dech přijímá duševní dovitř člověka, tak se ptáme, jak duše může najít souvislost s tímm, co se odehrává v mozku a souvisí s tímto procesem? 
 • při magnetické rezonanci zkoumání pohyb mozkomíšního moku - při nádechu pokles bránice a kompenzuje se zmenšení prostoru posunem tekutiny v žilách. tlak v břišnímprostoru stoupá a část žilní tekutiny tlačí do liquoru a tak stoupá talk v mozkomíš moku - liquoru nahoru - a to protéká zvenku dovnitř do mozku a při výdechu se bránice zvedá a tekutina může téci zpět  a mozkomíšní mok zase klesá a tak spolu s naším dýcháním pulsuje také mozkomíšní mok. 
 • v embryonálním vývoji hraje tato pulzace - LIQUIOR PULSATION - velkou roli při dozrávání plodu. 
 • JAK VZNIKÁ LIQUOR - krev teče do mozku až k plexus chorodius - tam je filtrace a vzniká liquor a odtéká zbytek krve jako žilní krev. arteriální krev má kyslík, výživu, vše je uvnitř i bílkovina - a liquor nemá skoro žádnou bílkovinu, a téměř žádné buňky nemá 
 • vše co potřebujeme k životu ej k dispozici v arteriální krvi - úplně vše .... a najednou je vše ukradeno, nic tam není - arteriální krev - má propjené a spojené všechny články člověka - duševní v arter krvi = adrenalin - okamžitě do těla.. ale v liquoru není substance fyzická - ale může přemýšlet, nebude fyzicky pracovat... (vznikne homeopatikum? )
 • je to jiné propojení bytostných článků - všichni jsou uvolněni od fyzického těla...  můžu myslet na co chci a co chci - to je zvlášnost člověka, že v myšlení jsme svobodnými...
 • včera jsme potřebovali aspoň 1 dalšího pro cítění , dole v těle jsme nesvobodní- ale nahoře v mozku jsme svobodní, astrální tělo pracuje uvnitř a všechyn uvolněné životní síly, vlastní život se promění v prožitek a když v mozku je pojem změněn v pochopení = začátek myšlení. 
 • myšlení je proces , kdy jakýkoliv pojem je spojen s vnímáním. vnitřní --- spojování dvou v poržívání - a moje vůle je tam svobodná a dýchání v mozku je uvonovánní do stavu lehkosti. a inkarnace je spojení s tělem a exkarnace je opouštění těla a vyjadřování se. a odbourávání v hlavě může být tak silné, že naše horní bytostné články se osvobodí. 
 • když začínáme myslet, vždy se dostáváme na hranici duchvního světa - a při umírání jdeme přes práh úplně...
 • pro mozek, pro nerv je důležité,že právě organizace já a astrální tělo je v roporu s bytostnými články, že se uvolní... 
 • BOLEST:
 • odbourávací procesy v organismu  -vědomí na špatném místě v těle... 
 • astrální tělo a já potřebuje uvolnit ven  - spodní článek je slabý - čím více je apcient unavený, tím rychleji jdou odbourávací procesy a čl slábne - posílit éterné tělo... 
 • ga 27 svazek - bolest popsaná - situace, když je bolest v orgánu, který podporuje vědomí - mozek, mícha, nervy - tam je zdravá situace to, když články jsou dost silné ... = není zdravé, když je astrální tělo slabě zapojené .... spánek je při odpojení já a astrálního těla = necítíme bolest... 
 • bolesti po zánětu zp, že éterické tělo vyčerpávají...

 

 • NEVIDITELNÝ ČLOVĚK V NÁS - PŘEDNÁŠKA - VZTAH ČLÁNKŮ 
 • JÁ A STRÁLNÍ TĚLO SE OSLABUJÍ, KDYŽ ÉTERICKÉ TĚLO NEMÁ DOSTA SIL, ABY SE JIM POSTAVILO K INTERRAKCI A PROTO JE DŮLEŽITÉ ÉTERICKÉ TĚLO POSILOVAT PROTO, ABY HORNÍ ČLÁNKY SE MOHLY STŘETNOUT S ÉTERICKÝM TĚLEM... 

 

 

Pacientka: 

 • pacientka dostávala už aconite a formica - chtěli působit na NS... dnes bych to neudělal, tak jsem převzal papíry, tak jsem injekci píchl v D3 do krku lokálně... a po první injekci byla bez bolestí... 
 • pak Apis, 
 • FORMICA LOKÁLNĚ
 • oxalis
 • aconit
 • léčebná aurytmie
 • malování

 

 

((

?! použití ptačích léků - ptáci - mozek - smrt  (PTÁCI A SMRT - MYŠLENÍ ... PRŮVODCI DO DUCHOVNÍHO SVĚTA - havranovití , PRŮVODCI KE SMRTI)

 

herpes z ptáků konkrétně: PHOENICOPTERUS,  Gallus, Raven ))

 

 

 

 

 

TERAPIE BOLESTI: 

 

ANTROPOSOFICKÝ POHLED:

 

BOLEST NENÍ IZOLOVANÁ ZÁLEŽITOST. jjde o celé tělo! Je to komplementární terapie - kde to je? pak průběh, kolika, křeč, jak dlouho? jaká je, jak probíhá? 

 

 • proč? 
 • změna fyzické základny, tumor, odříznutí ... zde je důležitá regenerace éterických sil - duševně zpracovat a pak biografii zpracovat... 
 • bolesti rozlišujeme na lokalizované, světlé, popsatelné, neuralgická forma boleslti, křeč, kolika, tupá bolest zánětu, pálení- tlak, ... od nervově smyslového polu - po rytmickou soustavu - až k látkové výměně (zánět)
 • zábaly jsou na bolesti - naučí se pracovat s něčím, co mohou sami doma provádět... 
 • natírání aconit olejem, náplasti z hořčice - pálí a pak dochází k uvolnění svalů,... na NS
 • kmínový, heřánkový, brutnákový olej - .... u rytmické soustavy
 • tvaroh, mléčné ... u zánětů 
 • SOLUM OLIGINOSUM - olej obecně na bolesti - levandule + rašelina

 

 

 • k tomu th léky dle orgánů :
 • aconite - při bdělosti - asralizaci příliš zabořené
 • arsenicum - nervové orgány
 • mag-phos acido - u křeče svalů - injekčně hned uleví
 • nicotiana - koliky D20
 • cuprum - křeče D4
 • apis - záněty D2-20 dle situace
 • u pac ošetřovaných morphiem - SOLUM INJEKCE = RAŠELINA ...(levandule a rašelina) 

- večer k usnutí natírání tohoto oleje pomáhá... 

 • bolesti ošetřované morphiem - PŘIDÁNÍ AURUM D12 LÉPE SE TO SNÁŠÍ!!
 • u pac velkou bolestí terapie malováním, masáže, teplé koupele, disperzní koupele... 
 • B hlavy - dostat se do sebe = nízké potence + železo = inkarnovat člověka
 •  
Zpět