Je horečka nemocí?

18.01.2014 21:08

 

V tomto článku Vám nabízím opět jiný pohled a možnost, jak vnímat horečku kladně, jak jí ocenit a jak se jí nebát.

Horečka je prospěšná a její příliš brzké snižování má často za následek prodloužení doby trvání choroby. Toto si mnoho lidí neuvědomuje, že pro spálení některých „bacilů“ a aktivaci procesů likvidujících chorobu je nezbytná určitá teplota po určitou dobu.

Ne každá maminka je takový drsňák, který vydrží nechat dítě v horečkách několik dlouhých hodin či dní. Pokud ale horečka není komplikovaná bolestmi břicha nebo jinými neúnosnými bolestmi, je pro tělo očistným procesem. Proto je dobré vydržet alespoň pár hodin.

Je samozřejmě nutné sledovat stav svého těla, stav svého dítěte a znát procesy, které se v těle dějí. Strach matky o dítě je pro něj vždy horší, než když matka snižuje horečku. Dítě vždy potřebuje při nemoci podporu, jistotu, kterou čerpá z maminky, která ví, že vše je v pořádku a podpoří dítě při průchodu tímto vývojovým procesem.

Při horečce je vhodné tělo nezatěžovat, zajistit klid, žádná televize. Není třeba jíst, ale tekutiny jsou potřebné – a to v jakékoliv podobě o jakou si tělo řekne.

Je dobré znát tento proces, co se při něm odehrává v těle a pak si člověk může vybrat, jak bude s teplotou či horečkou nakládat. 

Velmi sympatický a objasňující je antroposofický přístup k léčení i k horečkám. 

Antroposofie bere v potaz, jak se rozděluje teplo v organismu a jaká je dynamika horečnatých procesů. Po probuzení je teplo v našem jádru a periferie je přirozeně a správně po ránu chladnější. V je v posteli teplo a tak dojde k centralizaci tepla a periferní prokrvení se stáhne. Teplota je po ránu nejnižší. Během dne vzrůstá až do 14-15 hodiny odpoledne. To by měl mít člověk ruce teplé a proces se začíná otáčet. Teplo se dostává se na okrajové části našeho těla. Navečer jsou teplé končetiny a v noci pak je teplo vyzařováno a k ránu začíná teplota klesat.

Objeví-li se horečka, tento proces probíhá stejným, jen vystupňovaným procesem. Dítě (i dospělý) má nejprve při horečce studené ruce, má zimnici, je plačtivé, ledacos ho bolí, není ve své kůži. Přesto je to situace odpovídající jádru, centralizaci teploty a horečce. Zpočátku jsou téměř vždy celé tělo i smysly přecitlivělé. 

Až když je vnitřně dosažena teplota požadované organismem pro vypořádání se s nemocí, člověk se odkope, uklidní se a teplota se rozlije do celého těla a člověku je teplo. 

Horečka je v první fázi katabolická, stravující. Není chuť k jídlu a zhubne se. Je to radikální možnost, jak se přestaví tělo dítěte. Pak dochází k rekonvalescenci a to, co se zbořilo a zlikvidovalo, si může opět znovu vystavět po svém. Chceme – li dítěti opravdu pomoci, našim úkolem je nepotlačovat horečku nebo teplotu, ale vést ji. Je- li katabolický impuls příliš intenzivní, je li teplota na velmi vysoká a dítě má stále studené končetiny, tam je zapotřebí vhodně terapeuticky zasáhnout. 

Na druhou stranu je mnoho lidí, dětí, kteří nemají vysoké horečky, které by procesům léčby pomohly. Z pohledu Antroposofie je absence vysoké horečky projev nedostatečné inkarnace. To znamená, že nedostatečně inkarnovaný člověk nedokáže mít vysokou horečku. 

Kromě homeopatických léků, které umí podpořit inkarnaci člověka do těla, zde může pomoci opět rada z antroposofické medicíny, jak podpořit inkarnaci (tyto postupy samozřejmě pomáhají všem dětem a i dospělým, aby se dobře usadili v těle): hlazení, masáže – inkarnují díky příjemným pocitům, aby se dítě cítilo v těle cítilo. Pohyb, tělocvik jsou další metody, samozřejmě je důležité dělat je s radostí a požitkem.  Jsou situace, kdy se projev nedostatečné inkarnace projeví stavem, kdy je dítě mimo, a když ho plácneme nebo zvedneme ze země a zatřeseme jím, tak ho přivedeme k sobě zpět. Nesmí to být v žádném případě přes hlavu. Dalšími jsou příběhy a pohádky. Doporučení zní i jíst maso, protože maso také inkarnuje a uzemňuje, ale samozřejmě téma masa je složitá otázka, o které by se dalo diskutovat dlouho, kdy ano, kdy ne a hlavně to nejdůležitější, jaké maso. Látky podporující inkarnaci jsou hořké, kyselé a slané (například hypertonici jsou inkarnováni až moc, proto jim svědčí neslaná dieta). Kousání (např. mrkev) také prospívá procesu vtělování.

 

Možnosti jsou i v jiných metodách, jako je například aromaterapie, kde pomáhá například rozmarýn, citrus a mnohé další.

 

V homeopatii je horečka indikátorem práce životní energie, která je tím hlavním s čím homeopatické léky v těle komunikují.

Lidé, kteří v dětství mívali dlouhodobě snižované teploty, brali mnoho antibiotik, bývají vždy bez teplot i při chřipkách a virózách, i když pocit v těle mají, jakoby měli vysokou teplotu. I v tomto případě bývá proces ozdravení mechanismů v těle pomocí homeopatie úspěšný, ač často je třeba ujít dlouhou cestu, neboť je na ní mnoho naskládaných překážek.

Jedna z oblastí, kde je horečka indikátorem léčby, je také například i u autismu. I zde se jedná o téma neúplné inkarnace do těla a horečka i v tomto případě pomáhá. Některé autistické děti mívají febrilní křeče někdy s horečkami, jindy bez nich a odborníci i zde doporučují nepotlačovat chemicky horečku.

Horečka podporuje činnost mozku. V mozku je část zvaná locus coeruleus, která reguluje teplotu, ale současně má na starosti soustředění a pozornost. Také souvisí s naší reakcí na stres a paniku. Vědci zjistili pozitivní vliv horečky, včetně horečky uměle vyvolané, na locus coeruleus a aplikují ho například doporučením využívat infrared sauny a horkých koupelí u autistických dětí.

Teplota je také terapeutickou metodou využívanou při léčbě rakoviny pomocí léku Iscador. Pacienti, kteří se léčí Iscadorem si 2x denně měří teplotu a její vzrůst a pokles vypovídá o tom, jak se tělo vypořádává s rakovinou. Obecně platí, že člověk, který přijde s rakovinou, mívá většinou při nemocech a velice nízkou teplotu a zvýšení teploty je pozitivní signál. 

Proto vítejte Vaše občasné vysoké teploty. Jsou velikým, úžasným nástrojem, které tělo má pro pomoc a cestu k uzdravení. 

Něco jiného je samozřejmě, pokud se horečnaté stavy a choroby s horečkami opakují často. Pak to znamená, že tělo chce nějakou transformaci, má na ní energii, ale někde je problém projít tímto procesem. Pak pomůže celkový homeopatický lék, který osloví celek vašich obtíži, osloví Vaši životní energii a pomůže posunout a vyřešit příčiny toho, co se navenek projevuje jako opakovaná horečka.

 

Homeopatické léky doporučované nejčastěji na horečku:

 

-    Aconite – horečka, která přichází náhle po šokovém zážitku, náhlém prochlazení, náhlý začátek zánětu močového měchýře s horečkou poté, co jsme byli v chladu. Doporučuje se při prvních známkách nemoci. Pokožka je suchá a pálivá, je pocit žízně a chladu, neklidu a úzkosti. Zhoršení je večer a před půlnocí.
 

-    Belladonna – suchá, horká kůže, chce být přikrytý. Rudá tvář, skelné oči a rozšířené zorničky. Oteklé, citlivé žlázy. Děti často blouzní nebo vidí zvláštní věci.
 

-    Arsenicum – neklid, úzkost, vyčerpání. Alternuje teplo a chlad. Zhoršení často kolem nebo po půlnoci. Člověk je spíš bledý.
 

-    Baptisia – vyčerpání, zmatek, otupělost, halucinace. Pocit jako zmlácený. Třes, pocení. Tělo je velmi slabé, sjíždí dolů po posteli.

 

-    Bryonia – nízká teplota. Dává se při začátku virózy. Velká žízeň. Bolest hlavy, kašel a zhoršení jakýmkoliv pohybem.
 

-    Ferrum phosphoricum – nízká teplota, pomalý nástup nemoci, pocení, třes, bolest hlavy. Neví se, jestli je to jen únava, jestli se nemoc rozběhne nebo ne. Ferrum phospohoricum pomůže buď vrátit tělo rychle do rovnováhy, nebo ukáže, co se v těle právě děje.
 

-    Gelsemium – bolesti končetin a hlavy, vyčerpání, třes, bez žízně. Chlad prochází páteří nahoru a dolů. Hlavní je veliká slabost a otupělost.

 

-    Chamomilla – dává se hlavně dětem, ať už mají bolest hlavy nebo ucha, či horečku způsobenou zánětem nebo růstem zubů. Děti budou citlivé na světlo v pokoji, které zraňuje jejich oči, protože jsou velice překrvené a citlivé. Budou citlivé na hluk, chtějí být zabaleni a v teplém pokoji. Zhoršují se náhlým, rychlým pohybem, drcnutím, trhnutím
 

-    Pulsatilla – také častý lék na horečky, záněty s hlenem i záněty uší. Děti jsou velice přítulné, mazlivé a ukňourané.

 

-    Eupatorium perfoliatum – horečk ypsojené s bolestmi v kostech těla.
 

-    Argentum metalicum, Carbo vegetabilis – podáváme při vysokých a dlouhotrvajících horečkách.
 

-    Chamomilla a Cuprum  - zejména u dětí, které někdy prodělaly febrilní křeče. Urychlí proces oteplení periferie.Také je to lék vhodný u novorozeneckých kolik.

 

-    Apis -  když máme pocity, že jde o zánětlivé onemocnění. Jsou zde otoky, zarudlost a pocity napětí či píchání.

 

Podávejte po hodině a v dalších dnech se zlepšováním prodlužujte intervaly. Vždy je vhodné v další fázi nemoci přidat lék na další průvodní symptomy. A samozřejmě vždy platí, že v případě nejistoty, nebo pokud lék, který si sami vyberete, nezabírá, neváhejte mne kontaktovat. 

Po horečnaté nemoci často zjistíte, že vaše dítě, nebo i vy jste se posunuli do další fáze Vašeho vývoje. Horečka je tak velkým transformačním procesem pro celou bytost člověka.

A mou odpovědí na otázku uvedenou v nadpise je: "ne, horečka je pro tělo prospěšná věc. Horečka sama o sobě není nemoc, je to její pomocník a průvodce".

Mějte se krásně!

Vaše Vladimíra 

 

 

 

 

Zpět