O ČEM VYPOVÍDAJÍ ZUBY

30.04.2012 23:53

Stav zubů a problémy s nimi toho o nás hodně vypovídají. A samozřejmě i v práci se zuby má své místo homeopatie a meditace. Zde je materiál, který jsem připravila jako pomůcku pro první orientaci:

ZUBY  A JEJICH SYMBOLIKA

 

TÉMATA, SYMBOLIKA ZUBŮ, jak se "zuby" projevují v naší řeči:

Mám toho plné zuby

Dám mu do zubů

Je to bezzubý dědek

Zubatá s kosou

Důkladně to rozkousat

Musím se tím prokousat

Když má pilka tupé zuby …

Zakousni se do toho

Tohle teda neskousnu

Darovanému koni na zuby nekoukej

Přijít tomu na zub

Dám si něco na zub

Budu bojovat zuby nehty

Zakousl ho

Ukázal mu zuby

 

… Vše je to o transformaci, síle a agresivitě.

 

Je tu spojitost mezi zuby a nehty. Nehty mají víc téma agrese navenek a zuby zosobňují naši vnitřní sílu silou něco zpracovat, rozmělnit a transformovat + získat o tom informace.

To nám potvrdí i čínská medicína, která dává zuby do vztahu k Ledvinám (- „zbytkem kostí jsou zuby“) a nehty k Játrům (- „zbytky šlach“). Takže pokud chceme pomoci zubům, je třeba léčit zejména Ledviny! (moxování, luštěniny, …). A protože Ledviny vyživují Játra, bude zde vidět většinou problém na obou úrovních. 

 

Zuby jsou symbol energie, vitality, vůle se prokousat životem. Také útok a lapení něčeho.

 

Rozhodování člověka

 

Informace a vývoj/transformace skrze porozumění/pochopení.

 

V ústní dutině se strava připravuje k dalšímu zpracování – první se setká potrava se zuby, které ji mají roztřídit, připravit k řešení a pak řešit = rozkousat, rozmělnit a poslat dál promísenou se slinami. Tím také získáme informace, které dále můžeme použít pro řešení.

 

Jak člověk jí? Agresivně, hltavě, trhá to, nebo donekonečna přežvykuje – srovnejte to s jeho  charakterem. („Jak k jídlu tak k dílu“)

 

Zuby jsou zbraně v ústech. Agrese a vitalita. Potence. Redukování. Zvládání – rozmělňování problémů – soust.

 

 

JEDNOTLIVÉ ZUBY A JEJICH VÝZNAM:

 

Není náhoda, kdy nám jednotlivé zuby rostou. V každém období života si řešíme jiné téma a to se odráží i na významu jednotlivých zubů. 

 

0 – 7 let – formování těles. roviny

7 – 14 let – vyvíjí se emocionální Rovina člověka, uzavírá se růstem špičáků

14 – 21 let - růst stoliček, integrování spirituální roviny

Horní čelist – naše niterná přání. Končí zde jangová energie, spojení s nebem. Číslo 1.

Dolní čelist – pomáhá žvýkat pohybem potravu – jde o realizaci přání, tvůrčí procesy. Zde je spojení s jinovou energií, matkou Zemí. Konkrétní vztah mezi člověkem a prostředím

Brada – ta existuje jen u člověka (opice jí nemají) – vyjadřuje sílu vůle.

 

čelist posunutá dozadu – touha po splynutí s vlastním vyšším já. Se snahou o sjednocení se posouvá dozadu.

vystouplá čelist – schopnost se prosadit, zrealizují víc, než je vůbec napadnout. Sleduje své instinkty. Vlastní vůle.

horní předkus – více ideálů, více přání než je možné zrealizovat

pravá str. – budoucnost, levá hemisféra mozku X levá str. – minulost, pravá hemisféra mozku

 

Jsou vždy ve dvojici – 4 řezáky, 4 stoličky a 4 moláry = zadní stoličky. Jen špičáky a zuby moudrosti jsou po 1. chrup je jako klenba jejimž svorníkem jsou špičáky a základními pilíře jsou zuby moudrosti.

 

Zuby se číslují odprostředka – vpravo nahoře uprostřed máme číslo 11 (jednička vpravo nahoře), 21 je jednička vlevo nahoře, 12 je dvojka vpravo nahoře…

První číslo je jedna ze 4 možností – nahoře/dole, vpravo/vlevo a druhé je číslo zubu 1-8.

 

Když se tedy díváte na pusu jsou zuby následovně:

 

_________________________________________________________________________

NAHOŘE (přání, jang)

18   17   16   15   14  13  12   11     21   22   23   24   25   26   27   28   

 

VPRAVO                                                                                VLEVO

48   47   46   45   44   43  42   41     31   32   33   34   35   36   37   38

DOLE (realizace, jin)

_________________________________________________________________________

 

 

Přední řezáky – 11,21,31,41

11 – jangová mužská energie, mužský princip, autorita, Bůh; Slunce oheň

21 – ženský archetyp, matka, žena, duše; Měsíc a voda

 mají souvislost se stoličkami 16 a 26- hlavně u nočního pomočování.

Řezáky mají vztah k Ledvinám a MM (močovému měchýři) a odpovídají síle vůle a síle v L stabilita a možnost zakořenit.

 

MEZERY MEZI ZUBY

mezera nahoře mezi 11 a 21 – mají potíže se sladěním mužské a ženské části (takové muže pak ženy i přitahují i odpuzují. Žena pak uvádí v pochybnost svého muže)

Lidově se tomu říká zuby štěstí

 

VYRAŽENÝ ZUB

Vyražená 11 nebo 21  – pak s jedním z rodičů má problém (11otec, 21 matka)

 

PŘEKRÝVAJÍCÍ SE ŘEZÁKY

Ukazuje, který z rodičů hraje dominantní úlohu. Ten zub, který směřuje dovnitř symbolizuje, který rodič hraje v rodině podřadnou úlohu.

 

31 – jaký je význam matky nebo duše v denním životě (archetyp matky v našem životě)

41 – archetyp otce v našem životě 

Mezera = mezera mezi člověkem a rodinou.

 

Postranní řezáky - dvojky –12,22,32,42 = temperament = postranní řezáky

- berou si energii od předních řezáků a přetvářejí ji. Lze z nich usuzovat na temperament dané osoby a zjistit, jak reaguje na archetypy.

12 - pravý řezák vystupuje dopředu – osoba má tendenci být vepředu, umí obhájit svou svobodu a zároveň má spor s otcem, 

22 – konflikt s matkou

zuby dopředu - často mají vnitřní svobodu, ačkoliv ještě neodešli z domu.

dvojky přes přední – má převahu dítě nad rodiči, nebo jeho rodiče v jeho životě nefungují

když rostou dozadu – příznak podřízenosti(matce nebo otci)

kaz - afektivní sféra – problém (např.  zklamaná očekávání vůči ženám…)

kaz vyvolává změna na úrovni fyzického těly, jejíž příčinou bývá emocionální napětí, kterého se člověk kazem pokouší zbavit.

jako zrníčka rýže – nedokáží vůbec agresivně reagovat. Lidé s přátelskou a mírnou povahou. Když jen vpravo podřizují se muži, když jen vlevo – ženě.

- planeta Saturn

 

Špičáky – 13,23,33,43 (canini = psí zuby, trhací zuby)-  roviny srdce, sexualita, všechny změny, kterými čl. prochází – od růstu těla po klimakterium

– objevují se až ve věku 12 – 13 let = když člověk pohlavně dospívá. Začíná se zajímat o sex.

 

13 – způsob, jakým se chceme presentovat vnějšímu světu (př. Žena odmítala být ženou, chtěla zůstat dítětem – neprořezal se)

23 – náš vnitřní postoj, kt. zaujímám vůči změnám (rozmazlená dívka se bála menstruace – trčel ve špatné poloze – po Bachovkách se narovnal)

43 – výrazem toho, co chceme dosáhnout navenek, energie růstu, tento zub na sebe koncentruje energii růstu, energie korkové zátky na šampusu – lze tuto energii směřovat pokud s energií růstu dovedeme zacházet (např. posílením akupunkturou).

33 – způsob, jakým vyjadřujeme své vnitřní proměny, když máme konflikt s jinými lidmi a nechceme to řešit (kdo se s vnitřními změnami tiše vyrovnává -  může se mu otočit kolem své osy dovnitř = snaha vyhnout se konfliktům o jinými)

 

Když špičáky vytrhneme, hned pokles vitality – hlavně po vytržení dolních – ty mají zůstat za každou cenu.

Zasunuté horní za dolní – problém se sebevyjádřením, pocit kastrace – při nápravě mu pomůžeme prosadit se jako osobnost.

Prodloužené špičáky - kly, symbol moudrosti a moci, 

Upíří špičáky – symbol zla, ničivá síla

Špičák = „zub oka“, symbolizuje vědomí a mužnou sílu

špičáky = psí zuby, souhvězdí Psa, kterému dominuje Sírius (planeta ohně, která přivedla Atlanťany do Egypta) Pes – oheň v srdci a žár léta Lev. 

Planeta Pluto (talent, umění, jímž jsem schopni zušlechtit svou hrubou sílu)

číslo 3 (život na spirituální rovině)

 

Přední stoličky - 14, 24, 34, 44

- zastupují naše já a všechny naše tužby, „já chci“

- když se dětem vytrhnou – trpí tím vědomí jejich vlastního Já. Jsou tak násilně přeorientovány z individuálního na kolektivní systém a podrobují se autoritě.

Souvislost s kolenem klečet před někým, sloužit nadřazené osobě. 

 

14 – jak bychom se chtěli jevit navenek (př. zub rostoucí na oblouku chrupu u silně introvertního zakřiknutého chlapce)

24 – naše tužby související s citovým světem a náklonnostmi

34 – jak umím vyjádřit svá přání ve svém bezprostředně. okolí a jak umím vyjádřit své pocity ostatním

44 – realizace našich plánů

Mars

Číslo 4

 

Zadní stoličky - 15, 25, 35, 45 – „chci tvořit“, tvořivé Já, děti, záliba, umělecká díla

15 – náš vývoj ve vnějším světě. Děti, kt. chceme, plány. U žen, kt. jsou neplodné, n. prodělaly potrat, n. ztratily dítě bude zub podvyživený  a zakrytý korunkou.

25 – zvl. zub, kt. souvisí s karmou = s přirozenými vlohami, kt. v nás v hloubce dřímají. Vyjadřuje prazákladní zaměř. člověka, kt. ukazuje, proč jsme sem přišli.

35 - jak dokážeme využít matčiny energie. Když roste do nitra = většinou tu je dominantní a potlačující matka.

45 – konkrétní realizace našich plánů. Ovlivňují ho změny v zaměstnání.

 

Když nechtějí vypadnout první zuby – nechce se stát velkým, vyrůst, stát se dospělým.

Venuše

Číslo 5 (číslo dokonalosti a tvoření)

 

Přední moláry - 16, 26, 36, 46

 • ve věku 6 – 7 let, když se dítě začíná prosazovat – pokouší se, ale je ještě „poslušné“
 • spojení s postavením, kt. chtějí zaujmout

 

16 – místo, kt. bychom chtěli zaujmout vůči vnějšímu světu (př. zkazí se po prožitém životním neúspěchu)

26 – místo, kt. bychom rádi zaujali, abychom u toho mohli vyjádřit své city

36 – naše touha být milován. Často bývá 1. nakažen – objevuje se v době, kdy si děti uspořádávají své city a prožívají první citová dramata. Souvisí s předním trojúhelníkem podbřišku = kyčle + pohlavní orgány. popírá život ve svých základech, žije za někoho jiného, u žen, když je muž začne podvádět

46 – to, na čem budujeme svůj život = práci. (Problémy s nimi pokud máme problémy se zakládáním podniku, při realizaci plánů) Souvisí se smrtí a znovuzrozením – odumírání starých struktur a tvorba nových…

Jupiter, Uran

Číslo 6 – dva trojúhelníky, splývání mužského a ženského principu

 

Zadní moláry - 17, 27, 37, 47

 • objevují se ve věku 12 let
 • naše vztahy v okolnímu světu
 • co projektujeme ven a jak se nám to vrací. Vidíme, jak na  nás reagují naši bližní.
 • náš otisk

17 – události, kt. souvisí s vnějším světem – práce, každodenní život,…

27 – citové vztahy k našim bližním. Zda žijeme v harmonickém vztahu nebo ne. (onemocní po zklamání se v partnerském svazku)

37 – realizace v této oblasti, v oblasti vztahů – např. když koupí muž dům na sebe, neřekne to ženě a ona je zklamaná

47 vztahy a okolnosti vztahu – spory mohou zub poškodit

Planeta  Merkur – posel bohů, předávání tradice, komunikace …

 • předávání tradice komunikace, změna

Zuby moudrosti -osmičky, moudráky – 18,28,38,48

Objevují se asi ve 21 letech – období rozvoje spirituální roviny

Dva významy: místo člověka ve spirituálním světě + svět, ve kt. se vyvíjí

 • individuální energie, kt. souvisí s kolektivním a univerzálním vědomím
 • pokud chybějí = osoba má spíše analytický způsob myšlení bez směru k mystice
 • když jsou pouze dole – pracuje na tom, aby se do vyšších rovin dostal
 • když jen nahoře – uznává existenci neviditelných rovin, ale zdráhá se je uplatnit v praxi

Zuby moudrosti jsou ovlivněny jakmile člověk začne pracovat na duch. Dimenzi.

Jejich extrakcí se člověku zamezuje přístupu k silám všehomíru. Ničí se polarita, která umožňuje dosáhnout spojení s universálním vědomím.

18 – síla, když se pokoušíme si osvojit mat. a duch. svět

28 – obavy z odmítnutí materiálním i duchovním světem, přesto, že tam člověk chce.

38 – odráží schopnost sdělovat okolí vlastní pocity

48 – fyzická energie, kt. se uvolní, když najdeme místo v tomto světě

Planeta Saturn

Číslo 8

 

ZÁKLADNÍ PROBLÉMY ZUBŮ:

 

Obecně při problémech platí: Agresivita na nepravém místě. Snížená Vůle rvát se se životem.

DLOUHOTRVAJÍCÍ NEROZHODNOST. NESCHOPNOST ANALÝZY MYŠLENEK a učinění rozhodnutí.

 

PARADENTOZA – dásně drží zuby a poskytují jim oporu. 1. etapa zpravćování potravy – jak se vypořádám s vnějším světem – když mám narušenou vnitřní oporu, nemůžu se vypořádat s úkoly a nástrahami života, s problémy a konflikty. Když se začnou obnažovat krčky, jsme přecitlivělí na kontakt s vnějším světem. Proč se držíme zpátky? Proč se nechceme pořádně zakousnout do ničeho? Proč se na sebe zlobíme, že jsme nerozhodní? Máme daleko od slov k činům.

Fyzicky je to problém s Ca – vápníkem.

Ztráta vnitřní jistoty a vitality

 

Hodnocení toho, co je dobré a co ne je v každém z nás. Naše svědomí říká, co je dobře a co ne … když však přestneme uskutečňovat dobrá předsevzetí, ztrácíme svou orientaci a snahu jít v životě s čistotou, prostotou a vírou v dobro, začneme ztrácet vápník (symbol čistoty a touhy po ní) z čelistí i zubů. Srovnáváme-li se se šedí davu a s chybami druhých a ne s čistým svědomím nemůžeme čistotu (zubů) udržet. Zuby se pak obnažují, stejně jako my obnažujeme svou duši, před útoky našich chtění a nedostatků. Jednáním zabředáváme do hmoty, která nám pak tělesně někde chybí.

 

VIKLÁNÍ ZUBŮ – viklaví spolubojovníci, odhalené zbraně, agrese bez opory, vitalita beroucí za své, deficit důvěry v okolí a odvahy k životu.

 

ZUBNÍ KÁMEN = zhmotnění nánosu myšlenek na spotřební věci a živočišné radosti. Tím opět vytlačujeme vše čisté, co v sobě nosíme a přemýšlíme o podružném. Častější je na předních zubech = horní partie těla. 

Člověk si nechává překrýt dobrý charakter nánosem konzumnosti, kterou vidí okolo. Tmavý závoj, který tak vytvoří mu nedovolí prohlédnout – stejně nehezký je pak povlak jeho zubů.

Zuby jako hrdí válečníci se obrňují dodatečnými pláty a přitom vápenatí, zbraně chytají rez a individuální existence je omezená. Zablokování. (údajně dochází i k zablokování lebečního dýchání)

 

ZUBNÍ KAZ – připraví zuby o jejich pevnost, pozbudou tvrdosti. Když nejsou tvrdé, nerozmělní potravu a nepřipraví ji pro další trávení…

Ztrácíme pevnou půdu pod nohama, nevíme, kudy vede naše životní cesta – ať si zuby čistíme, jak moc chceme, když to nevíme, zuby se zkazí.

Někdo má silné zuby a přece se u kazí =  má silnou vitální sílu, ale on ji nedovede vynaložit správným směrem, ve správné intenzitě a ve správný čas.

Nemáme dost pevnou vůli. Nejsme ochotni se vypořádat s problémy. Neukazujeme tvrdost a odpor – vyhýbáme se konfliktům! .uhýbáním od těžkostí se vzdáváme i možnosti zpracovávat věci a prokousat se jimi.

Životní síla nám zahnívá! Nenechte si užírat zuby. Nepotlačujete agresivitu, obranu, možnost se něčeho chopit. 

Ztráta vitality, agrese a potence. 

Ztráta pocitu vlastní hodnoty.

Dávání přednosti měkké a prázdné stravě, která zuby a marsovskou sílu nepodporuje, ale přispívá k degeneraci.

Bojovat, pečovat, žít, být si vědom hodnot.

 

NARUŠENÁ SKLOVINA  - naše tvrdost, diamantová substance. Tvrdost a blýskavá vitalita skloviny přispívá k tomu, že partner „roztaje“

Téma“kalit zbraně, obrňovat zuby pro tvrdý životní boj. Řezat a mlít.

 

ZÁNĚT ZUBU = zlost na některá rozhodnutí druhých nebo nechuť k vlastním rozhodnutím

 

BOLESTIVÉ/CITLIVÉ ZUBY – kde to bolí, tam je v těle oslabený orgán! Bolestí při ošetření zubů smýváme bolest činěnou druhým, bolest čistí „duchovní šat člověka“ a urychluje ozdravný proces. Po bolesti přichází úleva, pocit rovnováhy a zdraví.

 

Umrtvením zubu (arzenovou vložkou) ztrácíme jednu z kontrolek, které signalizují špatný stav uvnitř těla. Arzén zabíjí nerv, částečně proniká i do těla a likviduje v něm životní sílu. Člověka to sice nebolí, ale spíš si ublížil. (co je to Arsen? Smrt, strach, …)

 

SKŘÍPÁNÍ ZUBY – stejně jako okusování nehtů to říká:“ věci a děje nejdou podle mých představ, cítím se omezován, sžírá mě vztek“. Agrese a nespokojenost.

Skřípání v noci upozorňujeme, že nás ve snech něco drtí, že bojujeme s těmi, kdo mají odlišný názor a nechtějí plnit naše požadavky.

 

BARVA zubů:

Tečky na zubech – nedostatek vitamínů = dírky v ochranném obalu člověka. Uniká mu životní síla – je to první varování i když se zatím cítíte dobře!

Žluté – špatná hygiena, tabák, antibiotika …

Šedá – nedostatek vitamínů nebo nerovnováha jater, žlučníku, sleziny nebo slinivky.

Nafialovělá – příliš Jin energie nebo také oslabení dýchacího strojí.

 

KŘIVÉ ZUBY – bylo dítě vedeno životem rovně, či manipulováno představami rodičů? Také to symbolizuje, že v člověku není z minulých životů vše pochopeno a uchopeno tak, jak má být. Lze to přesto napravit – i chirurgickým zákrokem lze dodat podpory a zvýraznit kladné působení.

Křivý zub = dávná chyba ve hmotě + označuje oslabené orgány (podle parael v oblastech jednání a mezilidských vztazích)

 

ZTRÁTA ZUBŮ …

 • V HORNÍ ČELISTI - těžkosti při vyjadřování přání a tužeb
 • V DOLNÍ ČELISTI - těžkosti při konkrétní realizaci přání a tužeb
 • V PRAVÉ HOR. ČTVRTINĚ – problém se zařazením do společnosti; snaha se vyjádřit navenek
 • V LEVÉ HOR. ČTVRTINĚ – problém s realizací existenč.přání; snaha vyjádřit své nitro
 • V PRAVÉ DOLNÍ ČTVRTINĚ – problém se životní situaci, ve které jsme; uskutečňování konkrétních věcí
 • V LEVÉ DOLNÍ ČTVRTINĚ – nedostatek uznání a náklonnosti v rodině; konkretizované pocity a vše, co mám v sobě

 

DODATEČNÉ POZNÁMKY:

 • Při kojení se vyčerpává vápník z kostí. První se vyčerpává z čelistní kosti a pak teprve z dalších kostí v těle.
 • Nejvíce zubů se zkazí v těhotenství a při kojení. Že by to bylo jen úbytkem vápníku?
 • Každý zub souvisí s některým z orgánů v těle. Dráhy v těle mají odvedené spojnice k jednotlivým zubům. Každé vytržení zubu tedy otevírá něco jako víčko, kterým může vniknout/nebo uniknout síla k orgánu. (viz příklad se zuby moudrosti – kdo je nemá, mívá častěji problémy se srdcem. Moudráky rostou při přechodu do dospělosti – v období velkých lásek - a tudíž i možností „srdečních zranění“) 
 • Sledujte, co se děje s Vašimi zuby, když vám prochladnou nohy. Nezačnou Vás ledviny a bederní oblast a zuby začnou být velice citlivé? 

 

NĚKTERÉ VAZBY:

 • Existuje spojení: štítná žláza – řezáky – krční čakra – kožní vyrážky na rukou. Lidé s nemocemi štítné žlázy mívají problémy zapojit se do společnosti, kde žijí. probl s řezáky.
 • Špičáky – solar plexus  - žaludek, trávení, ledviny a MM (močový měchýř) – ramena – emoce . rytmus dýchání
 • Střední řezáky – MM – vaječníky, konečník – tvořivost, rozmnožování
 • Stolička – kolena – nesnášenlivost některých jídel – vysoký/nízký tlak – čich, nos
 • Moláry – cévy, ischias
 • Zuby moudrosti – pánevní krajina (1.čakra) – nespavost – problémy s nohama, šíje, tiky

 

 

Orientální diagnostika:

 • Kdo má mezery mezi zuby, neuvidí zemřít své rodiče. Totéž i rozšířený spodní ret. (mohou brzy opustit domov a cestovat, usadí se daleko od rodičů) Je to příliš mnoho energie Jin v nás.
 • Zuby dopředu = také mnoho Jin, dozadu = příliš Jang; některé dopředu jiné dozadu = chaos, problémy, proměnlivost člověka, snadná deprimovanost a zmatenost
 • Ústa a rty vypovídají o kondici našeho zažívání a konečníku. Zdravý a vyrovnaný člověk má ústa stejně široká jako nos. Jsou-li širší = oslabení funkcí orgánů (moc jinu).
 • Horní ret = horní část zažívací trubice,hl žaludek. Vnitřní partie horního rtu = dvě žaludeční ústí, zevní část = střední část žaludku
 • Dolní ret = TS (Tlusté střevo) a TeS(Tenké střevo). Vnitřní část = TeS, okraj spodního rtu = TS
 • Ústní koutky = střední část zažívací trubice, hlavně dvanáctník. Pravý koutek = více žlučník, Játra a dvanáctník a levý = více o funkci slinivky.

 

Existuje také vztah mezi 32 zuby a obratli a v důsledku toho i vztah mezi všemi hlavními orgány a žlázami.

 

Vztahy dle TČM: Přiřazení k meridiánům

dle Dr.Chr.Kobau:

1, Přední zuby = hlava a krk MM

2, Řezáky = dýchací a oběhový systém Ledviny

3, Špičáky = J,žlučník, Sl a slinivka, žaludek Žlučník

4. Třenové zuby = střeva – vrchní část, vyměšovací systém, Slezina/Slinivka

     - spodní část – TeS, TS, reprodukční systém,

5, stoličky Žaludek

6, 1. moláry Tlusté střevo

7, 2. moláry Plíce

8. zuby moudrosti Tenké střevo

 

 

ZUBY A HOMEOPATIE:

Jen pro srovnání a k zamyšlení pro ty, kdo se homeopatií zabývají: 

Některé z nejčastějších léků v rubrikách Zuby: 

Acon

Ars

Bell

Bry

Cham

Clem

Coff

Hyos

Kreos

Magnézie

Nux-v

Puls

Sil

Staph

Zinky ………….. Aids, Hadi, Calcarey

 - tématicky opět totéž: strach, vztek, obavy, konflikty, a jsme zpět u Ledvin a Jater. Také zde jsou informace a poznávání skrze pochopení.

 

Pro pochopení zubů pomůže i promyšlení léků, které jsou v rubrikách SNY:

TEETH, BREAKING OFF: irid-met, kali-n, rauw, sul-ac, ther, thuj

TEETH, FALLING OUT: cocc, nicc, nux-v, sul-ac, tab

TEETH FILLING PUT IN SON´S TEETH: brass-n-o

TEETH PULLED OUT: cench, nat-m

Otáčející se zuby v puse: AIDS

 

Výborné jsou léky z kamenů, například Pazourek.

 

POUŽITÁ LITERATURA:

Zápisky HCL - 1.rok

Kurt Tepperwein – Jsem z tebe nemocný!

Michio Kushi - Orientální diagnostika:

Miroslav Hrabica – Co nám tělo říká

R. Dahlke – Nemoc jako symbol

R. Dahlke – Nemoc jako řeč duše

Michele Caffin – Co o nás prozrazují zuby

Syntehsis repertorium

Zpět