Philipp Busche APIS

04.09.2012 19:27

 

PHILIPP BUSCHE

 

APIS MELIFICA - včely

 

 

- jemný smyslový systém

- jemně vyvinutý smysl pro svtlo

- vnímají polarizované světlo

- neorientují se rozlišováním předmětů, ale směrem ke slunci

 • trubci mnoho malých fasetových očí, a piologové neví, k čemu slouží - asi k nalezení královny během letu
 • na tykadlech jemné chloupky, kterými slyší, kterými mohou vibrace dávat dál i je přijímat mezi sebou
 • včelaři 
 • vnímání zvuku úlu, KAŽDÝ ÚL MÁ SVŮJ TÓN - rezonanční prostor vytváří - jednotlivé buňky plástne jsou takové, že mohou znít a když jsem se staral o všely, bral jsem si stetoskop a vnímal jsem, jak se jim daří
 • rychle pozáte, jeslti jsou nervozní, nebo vyrovnané
 • nejkrásnější je, když zjistíte, že tam zraje královna - královně den před vylíhnutím na sebe upozornuje tonem túttúttút - a tak včely slyší, že už je zralá - vnitřní chemismus je tak daleko, že může zaznít

SMYSL

 • ZVUKY  - informace o jídle
 • ZRAK - nevnímají tvary ani rostliny tvarem, ale vůní a chutí
 • CHUŤ - CÍTÍ kytku jemnými chloupky v ústech a tím se směřuje. 
 • ČICH - VŮNĚ : jemně vyvinuté, stačí 1 molekula látky, aby jí včela rozpoznala. včela je schopná na 500m zjistit odkud přichází podle toho, jak přibývá nebo ubývá. rozpoznat vlastní vůni je nejdůležitější. individuální vůně. KRÁLOVNA ROZNÁŠÍ VŮNI A trubci u vchodu hlídají jen včely stejné vůně
 • v kloubech jemné smyslové chloupky, kterými hlídají pohyb v prostoru
 • nemají vnitřní ucho, smyslový orgán rovnováhy jako my, ale mají jemný smyslový orgán mezi hlavou a tělem a když jsou ve vodorovné poloze, jde hlava dolů a ten orgán to vnímá. ve vertikální poloze se to neohne, tak vedí, že jsou vertikálně. a jemná poloha je rozlišována smyslovými odgány v kloubech
 • PLÁSTVE : uprostřed je krystalizační bod, který je bod  kolem kt se celý roj shlukne (v biodyn včelařství se nedávají připravené plástve) - pak vytvoří včely olovnici - zaháknou se o sebe jako Cčka - a je to přesná olovnice. pak vytvoří řetězy včel ke stěnám a podél nich se staví plástvy. tak předurčují směr, kterým staví. 
 • ORIENTACE V PROSTORU: podle SLUNCE. létají jen když je někde modré nebe. na nebi vnímají polarizované světlo, kt září přímo kolmo ke slunečnímu záření. a dovedou to tak přesně že na 10km doletí na 10cm přímo k úlu. 10 cm přesnost - proto jim nesmíte pohnout více než o 10 cm - když ho dáte o 1 m dál, nepoznají úl, umřou. 
 • tato prostorová orientace se vymaže jedině když je umístíte 5km daleko. a také je musíte na 1 den zavřít, aby se znovuorientovaly, kde jsou (PŘENASTAVENÍ) JINAK by se vrátili, kde byly původně a zahynou
 • (homesick)
 • VČELÍ TANEC = předávání informace - tanec + pohyb... když začínají dělat potravu, rozletí se na všechny směry, a když některá najde potravy dost, napije se a letí zpět a vzdálenost od potravy je jedna informace - a druhá informace je vztah slunce, úlu a směru potravy - TEN ÚHEL, který měří 
 • měří vzdálenost množstvím potravy v žaludku (přes spotřebu benzínu/ energie)
 • když včela přiletí do úlu, hned strážci oznámí nakrmením ho o novém zdroji potravy a ten začne inf šířit, že něco bylo nalezeno a všichni příjdou a ten tanec je pak jako lemiskata -dva kruhy s vlnovkou uvnitř... a ta vnitřní čára má ve srovnání se svislou časou stejný úhel jako má úhel slunce - úl - rostlina ... mohou to převést do vertikální polohy...  tím opakováním získají vnitřní zážitek skutečnosti a přitom klepou zadečkem na plástvy a plást začne vibrovat a to včely v okolí vnímají. ten takt, ve kt se to děje je 15s... a když během 15s klepne 1x, odpovídá to 10000m, 2x je to 5000 m daleko, 4x = 1000m, 5-6x=500 m, 8-10x je do do 100m.. ppod 100 metrů udělá kruh, neklepe a udlá ještě jeden kruh... 
 • každá včela , která toto vnímá běží k té, která toto našla a ví, kt směrem musí letět. 
 • každá včela je schopná vyčmuchat potravu. každá včela letí k potravě, která byla nalezena, musí to ochutnat a to se děje tím, že trubec už na stráži dostane trochu potravy - předávají si to dál -  A TAK POTENCUJÍ V ÚLU
 • ÚKON VE SVĚTLE SVĚTLA NA HORIZONTÁLNÍ ÚROVNI - včel ve tmě v úlu předávají inf z vertikální v horizontální poloze. jné včely tancují v horizontální poloze, nebo na kůže stromu na světle. 
 • JEN NAŠE VČELA VYTVÁŘÍ Z VERTIKÁLNÍ HORIZONTÁLNÍ INF A JE SCHOPNÁ ZE SVĚTLA JÍT DO TMY. ze smyslového procesu vznikne pohyb.
 • je to mnohem víc, než jen schopnost spolu kkomunikovat, ale i zvládnut vjem , proměnit ho v duchovní proces  a i si pamatovat - je to i schopnost myšlení toto proměnit. 
 • v přírodě vzniká něco, co se podobá duchovním kvalitám podobným člověku. 
 • proces uvědomování si toho, co se děje kolem úlu. 
 • když je nalezen zdroj potravvy, všechny včely letí tím směrem, dokud není nic, co by je nakrmilo a tak jsou včely, kt se specializují na levynduli, řebříček, ... ze všech smyrů přichází včely se substancemi a uvnitř je obraz z celého okolí. jsou schopné na 5km shrnout obraz celého okolí do 1 bodu. silné vědomí svého okolí a vědí, kdy co nejvíce kvete a kdy mají ke kt rosltinám vylétat. jsou to fenomény podobné tomu, co je u člověka ORGANIZACE JÁ. - myšlení, pamět , abstrakce, umění = činnost jáství
 • + FENOMEN VNITŘNÍHO TEPLA, KT JE 37C
 • BYTOST v přírodě, kt má stejnou teplotu jako lidé. a schopnost vnímat teplo je u včely vyvinuté, jak umravence i malé výkyvy jsou hned vyrovnávány. když je zima, včely uvnitř se ohřejí a hned putují ven k těm, které jsou venku, aby je ohřáli také... aktivní schopmosti vytváření tepla přes schononsti svalů. teplo v úlu nepochází ze slunce - je z vnitřní aktivity včelstva... tím, co se týká tepla vytváří autonomii od okolí. to je také JÁSTVÍ = NEZÁVISLOST NA OKOLÍ
 • promění obraz světa v koordinovanou činnost a jsou schoné jako společenství, aby vstoupilo něco nového ...
 • v kultuře může jednotlivec sám sebe přesáhnout... 
 • nejde jen o já a já a já , ale motiv oddanosti, obětavosti je zde vystupnovaný - včela svou potravu sdílí a rozdává soudruhům do okolí, daruje med i např. lidem
 • když včela /včely onemocní - nemocná včela ihned vyletí z úlu ven, letí tak daleko až umře, aby nikoho neohrozila - OBĚTAVOST AŽ DO SMRTI... 
 • OBĚTAVOST A ODDANOST - křestanský princip zvířecí říše
 • královna: i královna uspořádává celý úl, idividualizuje ho vůní a drží ho pohromadě - jako by celý organismus bla jedna hlava, kt zvenku vpydá temná,a le unitř září -  aposílá orgány do celého světa a zaímá se , co kkolem kvete
 • VOSK: staví z vosku, (mravenci vše sbírají z okolí, vosy žerou dřevo a tvoří papír) VČELY MAJÍ LŽÁZY A VYPOTÍ VOSK Z TĚLA.- jako bílá tekutá hmota. prací s voskem žloutne a odpady larev a propolis zbarvuje do červena a do černa. žluté voskové svíčky 
 • bílé v kostele jsou z panenského vosku bez dalších chemických procesů a zenčištění .... 
 • každá komůrka je nejprve kulatá a pak je daná do 6.... vyplní každo mezeru (ty plástve) a stěna měří 1/10 mm. a není tam výkyv. je to vždy. 
 • aby to bylo přesné stále klepou zadečkem do kkomůrky a zjištují ,jeslti už mají správnou šířku - podle pohybu poznají tenkost a tlouštku  - požerou a okousají, když ej to moc... 
 • plástev začíná nahoře a jde směrem k tíži. ... VYPADÁ TO JAKO SRDCE - a to musí odebrat včelař když chce panenský vosk.... i v člověku je proces, kdy z tepla krve vzniká strukura = VYTVÁŘENÍ KOSTÍ - PODPORA TĚLA / VČELÍHO STÁTU
 • Plástve rozdělují jednotlivé úkoly včely... vnitřní kostra úlu. vaziva mají organizační a strukturující fci.... 
 • je to indikace pro vaziva... 
 • clunce v rostlině vytvoří cukr, slunce pak nektar, včela to přijme a vytvoří med a med stráví a vytvoří vosk... = ZKUŠTĚNÍ SVĚTLA - SULFURICKÁ VLASTNOST. nejsilnější sulfurická hmota v minerální říši je PHOSPHOR. (NEJZNÁMĚNJŠÍ JE BÍLÝ JAKO VOSK A NA VZDUCHU ŽLOUTNE) AJE SCHOON SÁM ZMĚNKVOUT
 • vytvráři valstní kostru (z posph)
 • kostra skrze fostát se stane apatiem.... apatit je I V CALCAREA - KALCIT + FOSFÁT. ZDE JE MOŽNOST KOST ROZBOURAT I VYSTAVOVAT ZNOVU... KDE JE ČL JAKO MUŠLE I V HLAVĚ, TAM JE KOST CHUDŠÍ NA PHOST A TO ZTĚŽUJE REGENERACI KOSTÍ AP ŘETVÁŘÍ KOSTI....
 • Síly vápníku nechají kosti ztvrdnoua a phos je rozpouští... naše dřen v kotech je jako vost a z vnitřní pohyblivosti vzniká krev.. 
 • INDIKACE PRO VOSK - anablastické anemie... zvenku obklady z teplého vostku - a teplo přenáčené skrze vosk + Apis D4 - 1 amp ráno, + snídaní z ovesné kaše s mlékem a medem... 
 • když mají kosti tendenci zklerotizovat, ztuhnout, lze opět přivést pohybliivost... jako vosk roste z lehkosti do tíže, tak u čl jsou to nohy, kt táhnou do tíže.... (dolů)
 • holení kost je citlinvá na dotek zvenku ... 
 • RZTHLÉ KLOUBY A BOLESTI = dát vskové obaly... 
 • SKLERODERMIE AD ... TUHNUTÍ PLIC. CERA/ AESCULUS COMP. 
 • 6úhelník - šungit, vazby uhlíku, játra, davidova hvězda. křemík když krystalizuje, turmalín. křištál. 
 • játra jsou pod bránicí - 
 • i v duchovním světě jsou krajiny a jsou krainy, kde jsou doma všechny myšlenky... a praobrazy jsou vždy odlitá dutá forma toho, co najdeme.... uvnitř dutých forem jsou bytosti, které pomáhají, aby se formy uskutečnily na zemi. uvnitř forem jsou bytosti, kt pracují na tom, aby se to tu uskutečnilo jako pravá forma... 
 • v přírodě něco, jako bychom byli v duchovním světě - ZA PRAHEM , KDE JSOU STRÁŽCI - musíme být kamarád včel, abys mohl sáhnout do úlu...
 • jsou tu prasíly pracující na praobrazu šestihranu. PŘEKROČENÍ PRAHU -vidět, co dělají nahoře duchovní bytosti... stejný odraz je v úlu

 

vnitřní činnost já 

 • ve fyzickém světě 
 • životní procesy a chování k duševnímu - vždy když koukáme na životní procesy, členíí se vše v čase.... vývoj ... 
 • VÝVOJ: všechen hmyž je Z VEJCE - 3 týdny pro vývoj dělnice, 3-4 týdny žije a upracuje se ke smrti. jen ty poslední přezimují s omezenou schopností života....
 • ŽLÁZY: jako u mravence má včela žlázy kt se vyvíjejí postupně od hlavy k zadečku - 
 • 1. na krmení, 
 • 2. na vytváření vosku, 
 • 3. pak vytváření slin - a 
 • 4. 21.den=3.týden žláza pro jed a nakonec
 • 5. žaludek pro med - toho se ani všechny včely nedožijí....
 • SMYSL PRO ČISTOTU. v úlu mrtvé včely jsou posbírány a vyneseny ven - vyhodí co nejdále od úlu... zlomená křídla, skořápky vajec co nejdál od úlu... 
 • a v úlu pod plástvemi je místo a včely dějaí vítr křídly a odfoukávají prach a špínu
 • KRMENÍ : královnu. jak jim dozrají žlázy na vosk, musí stavět. JAK ŽLÁZA DOROSTE, VĚDÍ, CO MAJÍ DĚLAT. když drozrají sliny a jed mohou vylétat -  a nakonec se může ve stáří stát strážcem. 

 

 

ROSTLINA a  MOTÝL: klade vajíčko blízko kořene do vlhkosti, potřebuje trochu vlhka a minerálů - blízkost země, kořene... z vajíčka se vylíhne larva, housenka ... a leze přes list... je to rytmické lezení, rytmicky členěná zvíře a všechny stejně vystavené , měkký trup a celý den žere a žere listí... a nic jiné nedělá, jen tvoří bílkoviny... jednoho dne je moc veliká a má krunýř z chitinu - toho se 2-3x zbavuje v životě --- pak se zakuklí a zavěsí se na větvičku, pod květ, tam visí, a cíl je motýl... a vzniká to při vnitřním procesu přestavby - všechny buňky housenky jsou rozpuštěny, jen na jednom rohu kukly zůstane jemná struktura buňěk, jinak je tam nediferencovaná PLASMA - jak žere a žere, teď je to visení a potřebuje jen vzduch - silná oxidativní látková výměna - stále přijímá vzduch z okolí a pak příjde chvíle, kdy se kukla zevnitř orzpáře a motýl se vylíhne - zpočátku nemůže létat, musí se pomalu rozhýbat, roztáhnout křídla, napumpovat je pro natažení - a pak letí k nejbližšímu světlu... má trojčlenné tělo a celý motýl vypadá naplněný vzduchem - potřebuje světlo a teplo... to hledají a létají k nektaru - pár kapek jim stačí.... ten dojem je že housenka všechno žrádlo udělala za něj a on moc nepotřebuje. žije jen pár hodin -ale má velikou krásu. jako by se světlo v přírodě stalo na chvilku zvířetem - to nakrteslené na křídla == IMAGO... 

ZE ZEMĚ, SOLI, VODY (čeká na teplo i 7 let) - HOUSENKA, TEKUTÁ, TVOŘÍ BÍLKOVINY, ÉTERICKÁ BYTOST - KUKLA (vnitřní prostor s odbouráváním, rozpouštěním) - motýl . POTŘEBA VZDUCHU A TEPLA.... 

vývoj hmyzu skrze všechny říše. KVĚT, TERÉMU SE PODAŘILO ZROSTLINY SE UVOLNNIT A LÉTAT SVĚTEM - JÁ SE PROBOUZÍ AŽ TVÁŘÍ V TCÁŘ SMRTI ... BYTOST = OČI MOTÝLA NA KŘÍDLECH... jako by hledaly světlo v očích člověka a letí k ohni - tam se chtějí spálit do duchovna

 

 

VČELA - její vývoj začíná tam, kde motýlí zaniká. je schopná poté, oc se stala motýlem vést dál. a vývoj, který má motýl ukončený, tam má včela svůj roj/úl - a ten jí ve vývoji pomáhá. přes vytváření státu včel může se vyvíjet, který individuální hmyz nemůže. motýl jako by zvládl nastínit obraz toho, co by mohlo být světlo a teplo na křídlech a ona ho realizuje v úlu... 

 

 

 

 

Th:

VNÍMAT V KLOUBU JEMNĚ - revmatická artritida

vaziva onem. 

 

 

 

 

PHILIPP BUSCHE 

 

 APIS POKRAČOVÁNÍ

 

 

 • vývoj motýla v přírodě vzala včela dovnitř do úlu: a :

 

má 4 vývojové fáze jako motýl: 

 1. kladení vajíček, pro to putuje kolem plástve ve spirále. uprostřed spirály jsou včely nejvíce vyvinuté, protože tam byly nakladené nejdříve.
 2. pak je larva
 3. poté utěsnění (jako kukla)
 4. vylíhnutí včely

 

... a tak královna putuje ve spirále podél plástve, a když se vylíhnout včely uprostřed, pokračuje dalším kolem kladení od středu.

- oproti motýlovi se to koná v teple úlu a ne ve světle

 • včela se dál vyvíjí od dělnice, která čistí až po strážce prahu
 • TÍM, ŽE JSOU PROCESY VVZATÉ DOVNITŘ, JE MOŽNÝ DALŠÍ VÝVOJ, DÁLE NEŽ U MOTÝLA .. a podobně i u čl je třeba vývoj začít zevnitř a v teple

 

MEDICÍNSKÁ INDIKACE: 

 • použití při zánětu na kůži  -erythem, když je člověk mimo sebe
 • kožní nemoci, kdy se kůže zbarví (jako u motýla) a člověk se nemůže ohraničit - systemický lupus - lupus erythemus. autoimunní onem vaziv. člověk je mimo sebe a nemůže se ohraničit. je tu veliká citlivost na vjemy, nemožnost se soustředit, neklidný spánek, horečky, záněty, dojem, že chybí přítomnost já, která by vše zorganizovala. Může to vést až k hemolýze krve (rozkladu krve). a člověk má v obličeji motýlí exantém. jako motýl. jako by na čele měl napsáno, jsi moc motýl, jsi moc zvenku.... = MOTÝLÍ PATOLOGIE ... a ABY JÁ PRACOVALO VÍC UVNITŘ NA NE VENKU JE TH.  APIS
 • včela ovládá proces motýla , ale umí ho překonat a vést to dál. je tu příbuznost. 

 

 

 • DÝCHÁNÍ: je tu nápadné, jak hmyz dýchá. nejsou tu plíce ani krev, kde by se mohl transportovat kyslík. 
 • celý transtport kyslíku je přes malé trachee - trubičky, kt prrocházejí přes celé tělo - když letí, proudí jí vzduch. je to dokonale zorganizované - vzduch se dostane všude. na začátku jsou svaly, kt umožnují uzzavření a regualci  okysličení. 
 • jsou lehké, že nemohou spadnout. jsou produševnělé / PRODÝCHANÉ - proto nehnijí
 • KREVNÍ OBĚH, TEKUTINY: NĚCO JAKO NĚKOLIK SRDCÍ ZA SEBOU - které vedou krev do pohybu ... vytéká to do tkání - a pak vzniká podtlak, který vysaje krev zpět k srdci. 

Th: když vzniká interseciální edém - tekutina mezi buňkami - exsudat. zánět 

 

JED: bílkovina a další zánětlivé mediátory - náš krevní oběh se otevře - tekutina také proudí do tkáně, dojde k zánětu malých kapilár a kde jsem byla bodnuta, stanu se hmyzem. 

 • strážci - mají vyvinutý aparát jedu naplno - silný otok, zarudnutí, edém rozmělnující tkáně, cirkulující pulsující teplo, pulsace krve, velká bolest
 • dělnice - méně bolestivé a méně dramatické. 
 • teplé a prokrvené ruce způsobí, že včela jse klidná. ale když jsou studené, nebo se potí, tak jsme ve stresu nebo strachu = naše já není v nás, je někde jinde (u PC, u rodiny, zkrátka jinde) a tak mají včely strach, že jim něco bereme a 
 • NEZBYTNÝ VNITŘNÍ KLID
 • bodají na konkrétní místa - hl na ta, kt jsou studená - TAM KDE NEJSME PLNĚ INKARNOVANÍ = místa revmatismu, klouby,  jsou v otoku a zánětu, 
 • revmatické onemocnění chladu a ztuhnutí - včela přinese teplo.
 • stejně tak jsou včely citlivé na psychozy a jiná onemocnění. schozofrenik u včel - až na 5 metru se rozčilují, když odstoupí, tak se zase zklidní. 
 • mají vztah ke svému včelaři. často zemřou, když zemře jejich včelař, který se o ně dlouho staral....
 • když jsme klidní, můžem evčelu vzít na prst a pohladit - při vnitřním klidu a lásce nás nebodnou. 
 • on se nás nebojí, jen přebírají od nás náladu
 • včely vletěly do kalhot - “miluj včely, miluj včely” -  a když zůstal klidný, neštípla ho žádná, ale včelařem se pak už stát nechtěl. 
 • v kulturách, kde bylo včelařní běžné, tak se učí mladý včelař od starého písničk,y které jim má zpívat... 

 

TERAPIE:

 • exudativní zánět
 • hemolýza - zánět šířící se krví
 • rytmické poruchy srdce - tachykardie až zastavení
 • V MALÝCH DÁVKÁCH POZITIVNĚ PŮSOBÍ NA SRDCE

 

imunitní systém: 

 • PŘI DOBRÉ INKARNACI Já - IMUNITNÍ SYSTÉM - směrem ven se brání - antipatické působení
 • směrem dovnitř sympatický - musí rozpoznat bílkoviny vlastní od cizích, vůči vlastnímu organismu nálada lásky. 
 • autoimunit onem - když je JÁ EXKARNOVANÉ - a antipatická síla se obrátí proti vlastnímu organismu. a vlastní bílkovina je odbourávána jako cizí těleso a směrem ven vzniká přehnaný pocit sympatie a dochází k nadmíře infekcí a bakteriálním zánětům, proti kterým se organismus nebrání. 
 • já je exkarnované, v šoku a vede k obratu a dovnitř... základ autoimunit onem... 
 • jako motýl - jsem mimo a potřebuji sílu dovnitř a inkarnovat se... 
 • ONEMOCNĚNÍ S AKUTNÍM ZÁNĚTEM - D4-D6 - chceme aby se stali včelou , dostali se k sobě, proto nízká potence.
 • čím silněji převládá zánět a jde to k hemolýze - vysoké potence ...
 • čím studenější nemoc - tím nižší potence ... 

 

 

 

 

BYTOSTNÉ ČLÁNKY: 

 

JÁSTVÍ VČELY:   --- KRÁLOVNA

 • sociálnost: oddanost, nezištnost
 • teplo - autonomní organismus tepla
 • transformace neustálá
 • hierarchie
 • komunikace
 • ABSTRAKCE “myšlení”
 • paměť
 • ovládání a zacházení s tíhou a lehkostí (možnot se vzpřímit) - jsou v beztíži - nedotýká se země - je na rostlinách, ve vzduchu, vyjímečně ve vodě.
 • ponoří se do organizace, tělo je oteklé, probuzení těla - schopnost abstrakcE

 

 • dvě kvality - prohřátí X odbourávání tepla a vedení k probuzení - celý bytostný článek ve všech kvalitách

 

ASTRÁLNÍ TĚLO:  ---TRUBEC

 • PROVZDUŠNĚNÍ
 • neklid v reakci na okolí - jemné vnímání duševna
 • JED - probouzející a odbourávající (příprava procesů BDĚLOSTI)
 • DIFERENCIACE ORGÁNŮ - žlázy
 • ÚL jako organismus - místo, kde se krmí, kde se rodí, ... DIFERENCIACE
 • probouzející strana - jed, vědomí a vjemy 
 • 2. strana výstavby / organizacee tvoření orgánů v úlu. výstavbová organizace = jako když se astrální tělo ponoří do naší organizace a tvoří výstavbu orgánů
 • životní organizace- silný výstavbový proces vytváření medu. tvoří hmotu, kt slouží k probuzení.

 

ÉTERICKÉ   ---- DĚLNICE

 • roční rytmus
 • význam pro rostliny - opylení. rostliny, když kvete, přestane růst a oplodněním se může začít rozvíjet plod. VÝVOJ JDE U ROSTLINY DÁL PO ZÁSAHU VČELY. OPLODNĚNÍ. 
 • mohou svým zvířecím organismem přivést rostlinu na další úroveň. 
 • pevné tělo
 • výstavba - KT INTEGRUJE ASTRÁLNÍ TĚLO A JÁSTVÍ. není to o bujení (jako tvorba keloidů) ale u celého organismu.
 • výstavbové a odbourávající procesy jsou v rovnováze

 

 

FYZICKÉ

 • pevná, prohřátá a živá hmota

 

 

Th:

 • otoky
 • záněty - chronické, (hluboká potence pro integraci a proteplení.)
 • erysipel, artritis .. vyšší potence
 • sepse
 • akutní autoimunitní reakce = já je exkarnované, je vnitřní rozložení organismu
 • akutní zánět    + TVAROH
 • autoimunitní nemoci - alergie, ...
 • revma - vysokou potenci  + phosphor /WACHS - obal vosku
 • anaphylaxe - rozpad látek v těle, 
 • anafylaktický šok (D30-60)   + CA/QUERCUS
 • myokarditis - zánět srdeční ho svalu + oslabení (D8-12) (když je tupý a nevnímá své ohrožení - D8)
 • SKLERODERMIE - D2,3 - JAKO INJEKCE 1xd. - SECALE
 • alergie na včelu D30 

 

 

spec. přípravky: 

 • + APIS APISINUM - VČELA + JEJÍ JED - a zde se ještě přidá proces odbourávání jedu - a to můžeme použít, kde převládá rozklad bílkovin v těle - např hemolýza
 • + APIS REGINA - lék ze včelí královny - reprodukční orgány, výstavbové procesy
 • (žlázy, pohlavní org,, menopausa, ...)

 

 

 • BELLADONNA - když to jde do hlavy, nebo u kolitidy, gastritidy 
 • tonsilitis - apis bell mercurio - vztah k hlavě čl
 • apis / levisticum (libeček) - pro éterné tělo  - jeho podporu = podpora výstavy (hleny slouží, aby se odbourávací síly neděly tak rychle)

 

MED: 

- PLÁSTEV MÁ JASNÝ ŘÁD - dole jse hnízdečko s vajíčky, včely přiletí a přinesou pyl (bílkoviny), který odloží okolo vajíček, pak je vrstva nektaru a nakonec je med .

 

- vývoj medu začíná u nektaru a čí jdeme výš, je zralejší a ve vnější vrstvě ho zadeklují a propracují se skrze a přetvářejí ho. je to komplexní kompozice... aby se stal med, musí projít 30 včelami. jedna včela přejme naktar, propracuje ho, vyplivne ho do komůrky, ... každá včel apropracuje svými enzymy a vždy odebere trochu vody = zahuštuje - rostlinná substance nazačátku, prak je fermentovaná až se stane zvířecí substancí a pak je uzavřena a ponechána v klidu. je to základ pro všechny životní procesy v úlu. ale při uskladnění vývoj medu nekončí. je to látka, kt má vnitřní enzymy, tak zraje dál... nekazí se... imunologická kompetence.... 

- vnitřní látka, kt má kvalitu jáství... jíme ho a je to pro vnitřní prohřátí... čím více čl stárne potřebuje místo cukru med. 

 • med v terapii, všude, kde se rozkládá - RÁNY, KT SE NEUZAVÍRAJÍ. th. ran medem - nahrazení kvality já, když já neumí ránu zacelit... vnitřním zráním a naším vyzvednutím se může stát lidsnou substancí... přímo na ránu - Demetr med má všechny kvality v sobě ... 2x denně měnit a čistit. když rána nereaguje, přikrýt zelím (perforovaným) nejprve, aby se začalo rozkládat a měknout a zvlhnout (2x denně měnit) - udělá čerstvou mokvavou ránu - a med pak pomůže ucelit ...
 • evoluce z fyzického, přes rostlinné po zvířecí až lidské ... ŽIJE TAM SRDEČNOST - vydají se do světa, podívají se, co tam je a vše to vezmou dovnitř a s tím pracují (plíce byly jako mravenec, včela je jako srdce,

 

 

DD: mravenec - degenerativní, chronické revma, těžké s ztuhlé tělo (probudit životní procesy a přivést do fyzického těla - směr ke kostem)  X včela, když to je směrem k zánětu... (oživit a proteplit životní procesy, včela je jako člověk, nejde na kosti, ale k výstavbě, imunitě, životu - nedostaneme se se včelou na zem - na tu nesedá)

 

 

 

 

 

 

 

 • sl/sl-motýl/
 • L - 

 

DD: veri, mel-cum sale. motýli, metan, hadi, vývojové krize, zastavení, ledum, sepia. vespa. 

 

apis - mel - lac-hum - metan

 

 

DD: č.6. trávy, papír. HEART. S. sol. sach. mel cum sale. phos. APATIT = CA+PHOS. šungit, benzen. trumalín křištál. motýl. 

 

Zpět