Philipp Busche HADI

04.09.2012 19:29

 

PHILIPP BUSCHE - ÚTERÝ 14.8. 2012

 

 

LACHESIS MUTA - křovinář

NAJA NAJA - Naja comp - kompozitum všech 4 dohromady

(CROTALUS DURISSUS)

(VIPERA BERUS)

 

 • jedovatí hadi
 • evoluce obratlovců - na konci je člověk. had je jedno z prvních zvářat, na které reagujeme hodně emotivně, nahání strach ... první jsou ryby - “celá ryba je končetina, která se odráží ov vody”  (VODA), pak krok z vody na zem obojživelníci - žába (plíce a nohy = VZDUCH A ZEMĚ). - reptilia (a hadi) a současně odbočka ptáci (archeopteryx)  - savci - člověk .. stále větší autonomie - první CNS, dýchání v plicích je vnitřní orgán. reptilia vydržív suchu, nepotřebují stále vodu, ptáci první autonomní teplo, které udrží, savci autonomie při reptodukci nepotřebují dávat vajíčka do okolí... čl se odděluje od okolí

 

 • hadi a ptáci: jako by se žába rozložila na 2 části - zájem o zemi, připoutání k zemi = had a pták jen let = vzduch 
 • had žije, kde se narodil, nebojuje o revír, prostor. nemá končetiny, anatomicky je to ok. všechny anatomické struktury zanikly - kromě vyjímek - náznak lopatek a pánevních kostí ... jejich pohyb je jako ryby ve vodě. celé tělo je také jedna ončetina, kt se ze všech stran odráží od zemš... celé zvíře se stalo končetinou.
 • pták je jedny veliké plíce - hrdlička dýchá 400x za minutu. nemají jen plíce, ale pokračují v kostech, které jsou provzdušněné, na jedné straně lehkost, stzduch, lehké peří na kůži
 • had má vnitřní orgány tak, že když hltá potlavu, nemůže dýchat. pták nemá koončetiny - jeho nohy jsou zdegenerované/zakrnělé. 
 • jsou tu dva extrémy - had je jednostrannost v evoluci a polarita je pták. 

 

 

HADI

 • POKOŽKA: jsou 3000 druhy hadů - a sjou dlouzí a tencí ... nápadné jsou šupiny ... halva je stavěná tak, že šupiny přiléhají a vytvářejí krunýř a naopak kolem těla jsou šupiny tak, že jsou pohyblivé a dobře uzavírají. je to vrstva epidermis - vrstva kůže a podle tvaru a barvy odlišujeme druh hada. had roste celý svůj život. neukončí svůj růst - jako strom, kt dokud žije , tak roste === velký had je starý had. proto je jednoho dne vyroste z kůže a protože neumí šupiny ztrácet ... a když pozná, že se musí svléknout, tak se to pozná na jejich očích. hadi nemají víčka, oči nezavřou, ale vrstva je chrání - průhledná šupina, která před svlékáním se oddělí vzduchem a u úst si jí roztrhne a tam z díry vyleze... 
 • KOSTI: celá hlava má pohyblivé kosti. 2 ŘADY ZUBŮ ve vrchn čelisti a jednu ve spodní - otočené dovnitř, aby kořist neunikla ... vrchí čelist drží a spodní sune kořist dovnitř střídavě zleva a zprava...  až o 30% větší zvíře než je samo a pak musí párkrát polknout naprázdno,a by si dal zase kosti v hlavě dopožádku. má 200-400 obratlů.. jednotlivé nejsou tak pohyblívé - potřebjjjí 40 pro obrat 160stupnů. má kouby  mezi obratly... dolů jsou žebra, která jsou rozvírající, může je svaly roztáhnout aktivně. vše kvůli možnosti PŘIJMOUT VĚTŠÍ POTRAVU. 
 • ZUBY : 2 druhy jedovatých zubů: zuby rýchovité - v té rýze běží jed a druzí jsou jehlovité - injekční zuby - duté skrze které vystřiku jed.. . mají kloub a mohou se vrátit dovntiř ,aby neotrávil sám sebe... a při otevření se to nasměřuje a může kousnout... mají žlázy, tkteré jsou modifikací našich slinných - nad čelistí - a nad nimi jsou svaly, které mohou žlázy vytlačit. 
 • nejvyšší vývoj udělal ten had, kt má ejkomplikovnější aparát jedu... = jedovatí dále v duševním vývoji než nejedovatí...
 • SMYSLY: oči, které vidí černobíle nebo barevně, pro orientaci během dne. kromě toho orgány, kt savci nemají - jamka, JAMKOVITÉ - to nemá Naja - tento orgán je jamka mezi koutkem úst a uchem :   - nemá vnější ucho , ale má vnitřní. 
 • teká kůžička a v ní končí mnoho nervových zakončení a určí rozdíly teploty 0.003 C - a tím, že to je oboustranné stereo mohou vnímat tepelný obraz něčeho v prostoru. TEPELNÝ ORGÁN. NELOVÍ V PARNÉM DNU, ALE VE VEČERNÍM CHLADNÉM POČASÍ. 
 • Jakobsův orgán. HADI CÍTÍ PŘES NOS A KROMĚ TOHO I PEVNÉ LÁTKY PŘES DOTYK JAZYKEM. pod jazykem mohou analyzovat jako vůni to, čeho se dtokli. je to chemická analýza díky enzymům. nejsou diferencované - rozpolcený jazyk - a tak mohou diferencovaně vnímat vpravo a vlevo... jsou schopni najít stopu a zjistit podle toho, kde je čertvější, jeslti utíkao zprava doleva, nebo zleva doprava...
 • SLUCH: slyší jaink než my, protože není prouděn vzduchu, ale vnímají proudění proudění vzduchu přes kosti - položí hlavu na zem a protože pravá a levá čelist nejsou spojeny a tak opět, když je tu třes zleva, nebo zprava poznají vibrace a i s tím se může orientovat v prostoru. 
 • v J Africe je had, který může sám sebou praštit se na zem a podle toho pozná, oc je v jeho okolí ...  
 • ORGÁNY: vnitřní orgán - jícen a Ž jsou pružné, roztáhnou se. není zvíře, kt by MĚLO TAK KYSELÉ KYSELINY JAKO HAD
 • levý plicní lalok není vyvinutý - pravé plíce jsou roztáhlé po celém těle a
 • je specializace trachey a ta slouží k tomu, že nemusí dýchat, když se dáví potravou - i 20 minut z rezervního laloku který je na trachey uložený kyslík.
 • nemá žádná levá játra, ale jne část pravých, jen jednokomorové srdce, úzko tam je a vše je staženo do jednoho orgánu... souhrnně je tu specializace smyslového systému, silné zažívací ústrojí - a vše ostatní je založeo jen 1x místo 2x. 
 • PLAZENÍ SE - odrážení se od země na 2 bodech najednou - vlnovité. odraz od stran a pohyb dopředu.... neustále se ODRÁŽET OD ZEMĚ. mohou se pohybovat i jako housenka. jsou hadi, kt ve s poušti odráží ze strany. a někteří vylezou na větev a prohoupnou se askočí na další větev. chladnokrevní. termoregulace závisí na slunci. jsou závislí na denním počasí ve všem ,co dělají. až přes 9C mohou fungovat-  jinak se nemohou hýbat ani trávit. když je had po najedení se a teplota prudce klesne, tak musí vše vydávit, jinak by hnilobné procesy uvnitř ho otrávily. 
 • TEPLOTA: pro správnou teplotu: slunce, pohyb, .. OHŘÁT SE. může snížit talk, změnit průtok tepen... 
 • známe i léky na snížení tlaku - ACE blokátory - a ty jsou z hadů... 
 • ROZMNOŽOVÁNÍ: množení je možné také jen v teple... existují samičky, ale pro laika je není možné odlišit. 
 • samec se zapustí do kolaky samice a tak zůstane 10 min  až 2 dny a pak už se nikdy nevidí.... kladou vejce, ale mnoho - kromě lach tvoří vejce, ale nechají je uvnitř těla až do vylíhnutí... 
 • vnitřní zub, kterým proříznou skořábku a vylezou ven. každý mladý had je plně funkční včetně jedu. 
 • jsou hadi, kt v severních oblastech nechají mladé ve svém těle přezimovat a to je pro matku nebezpečné a mohou matku vyžírat zevnitř, což je smrtelné pro všechny. 
 • CHOVÁNÍ: chce nás zastrašit. hadi se vzpřímí a dělají pohyby, VYHROŽUJÍ- čím víc šaškáren dělá, tím méně jedovatá - jedovatý kousne a nestraší a tím vítězí. 
 • kousnout - a to i nejedovatí. hadi, kteří zastrašují jinak - háží trus, zapáchají, požírající jedovaté žáby a plive její jed,.... 
 • pasivní mechanismy obrany jsou halvní: schovat se , splynout s povrchem 
 • aktivní a čekající. ten, co čeká má TRPĚLIVOST, ten, co loví aktivně je hlavně RYCHLÝ ---10M/S - to člověk nezareaguje, už je kousnutý, je pozdě, když si ho všimne. kousne a vstříkne jed a pustí, apk má jamkový orgán na teplotu apomalu sleduje zvíře až zhyne a pak tráví. 
 • nejedovatý nepustí, zakousne se a pokaždé, když zvíře vydechne víc POLKNE - PŘITÁHNE - zvíře tak udusí... adrenalin, kt vzniká při takto pomalém usmrcování je větší ochucovadlo pro hada. 

 

Lachesis - J Am - 3 m, plachý, straní se, neuštkne skoro vůbec, loví odpoledne - rombické znaky na kůži - šedé na hnědém pozadí. oči menší a dojem je ZASNĚNÁ. 

 

Vipera - jediná jedovatá, 50-60cm, 100-200g, má cik-cak značku na zádech, klikiháky

v očích má oči kolmo vzpřímené .... mez teplem a zimou, tmavým a světlým ... + vlhko, až 2000m n m. 

snáší dobře společnosti.... jed nestačí, aby vá usmrtil....  potřebovali bycho jich 5 jako dospělí pro usmrcení. a ona to ví, tak když uštken člvoěka, když jsme si jí sedli na ocas, tak protože pchopila, že jsme velicí - tak nepouští jed - nebo jen pár kapek pro bolest - a nechá si ho pro příležitost, kdy se bude moci nažrat.... 

 

 

CHŘESTÝŠ

 • zadní šupin- místo, kT  Člení a chřestí - dokud chřestí je to ok - pak teprve kousny, kyž pretane.

 

NAJA NAJA - 

 • vpřímí e a vysune žebra a má límec s brýlemi. 1.5m- 3m veliká... obrana i zastrašování. oznamuje, že brzy kousne ....
 • vytrhávají jí zuby, nebo hzašijí ústa X někteří - využívají poledne, kdy je had unavený a nekouše rád .. pak se had unaví a nemá na vív - přetrážděná a stahuje se.... dobří zaklíači hadů nakonec zemřou na uštknutí. 

 

JED HADŮ:  phosportáze , pepribáze, rinbonucleaze.... a pochopíme, že je vlastně SLINA. zajímavé jsou látky, kt ke slinám nepatří

 

LACH . faktor X aktivátor, prothrombin aktivátor, neurotoxin

 • fobrinobin, thrombin 

 

NAJA -  ACETYLCHOLINESTERAZA - NEUROTOXIN...

 

 

HAD KOUSNE ZŘÍDKA A TAK VŠE JE dole v těle  a dojde k otoku, kt je zbarvený. zduřené lymf žlázy, pak talk klesne a pac je zima a krvácí do tkání - a kde kousl had, nekrotizuje  a jide vznikají tromby a straženiny v krvi. 

 

většina faktorů je spojea s krví a otrava krve tu je - hematotoxické

 

NAJA - kobra - neurotoxický, slabá bolest a není lokální reakce. ochrnutí svalstva, křeče a centr ochrnutí dýchání a smrt zastavením dechu při plném vědomí. 

 

CROTALUAS - NEUROTOxICKÉ A vipera také, ale málo....

 

 

 

CO JE TO JED? (VERI) - ROSTLINY NEJVÍC ŽIVOTNÍCH SIL JE VE STROMĚ.. 

U KYTIČKY JE STOUPÁNÍ DO URČ VÝŠE A PAK MUSÍ UDĚLAT KVĚT. PAK JE OCŮN - COLCHISUM -  A TY JSOU MALÉ - X HOUBY, KT MAJÍ MALÝ VÝHONEK A VŠE POD ZEMÍ... 

 

ASTRÁLNÍ VNIKÁ DO ROSTLINY U STROMŮ, 

ROSTLINA MÁ ROVNOVÁHU

JED VzNIKÁ, KDYŽ ASTRÁLNÍ IMPULS ZAPŮSOBÍ AŽ DO FYZICKÉHO.

 

had je silné astrální zvíře, duševní síla je zemní - musí být jedovatý, protože všechen vzduch má pták a jed je projev produševnění hada - CO JE HADA JED JE U PTÁKA HUDBOU - ODBOURÁVAJÍCÍ DUŠEVNÍ PROCES JE LÁTKOU, UTRPENÍM NA TĚLE A NA SRUHÉ STR PRODUŠEVNĚLÝ VEDE K LEHKOSTI A  VEDE TO K HUDBĚ

 

 

BYTOST AHDA: 

 

fyz. spojení se zemí - nepotřebuje, je končetinou. zuby jsou zajímavé, 

vitální síly - éterično: živ procesy závisí an okolí jako u rostlin, potřebuje slunce pro aktivitu. dokonce množení může být pro matku jedovaté, pokud jí mládata tráví zevnitř

produševnění . agrese, až do látkové výměny === jed. jed je fyzikálně zhuštěná agreses....bez vlastního tepla, 

Já: není tam Já. 

buď jdu lovit, nebo uteču

 

 

použití: 

 • TERAPIE sepsis! celkový zánět, septický šok - pokles talku, modrání, dyseminovaná otrava- probl se sráženlivosté. gambr ...
 • selhání orgánů, tachykardie, níz tlak. 
 • každá otrava krve = stejné projevy septické otravy:  Lachesis D20 (pyrogen, antrax, tarent cub ....) - infuze 
 • + argentum met preparatumD20
 • + při slabosti a teplotách STIBIUM D6 - při rozpadu krve
 • echinacea D6 - při 
 • PYROGENIUM - při otevřených ranách jako vřed na noze... 

 

 

nesnižujeme teplotu!!! 

 • pozorujeme stablizaci

 

 • ERYSIPEL - povrchní zánět - lach D20 1x d 1A (1 ampule)
 • + obaly z tvarohu - lze bez ATB vyléčit!!! 3-5x denně. ambulantně a pokud je to důsledně, netřeba atb
 •  

 

VNITŘ TROMBOZA, EMBOLIE PLIC

 • LACH D20- 10 kapek 1x denně D20
 • KALI ACETICUM COMP - 3X 1 lžička

 

pneumonie po infarktu plic - + železo

 

AUTOIMUNNÍ ZÁNĚTY ŽIL - VASCULITIDA - lach D8-12 2xd 10-20 kapek

 

bývá u toho i nekroza, bolesti halvy ..

 

AGRANULOCYTOSA - zničené bílé krvinky na onkologii. toxická ztráta bilých krvinek - lach D8-12 -2x d 20 kapek... regeneruje leukocyty a méně zánětů

 

TROMBEMOLICKÝ APOPLETICKÝ INSULT - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA - s ochrnutím, 

NAJA (LACH JE O SRÁŽENÍ A NAJA JE O NEUROTOX ÚČINCÍCH OBRNY)

 

fibrilace síní, tromb embolie a ochrnutí - naja 1xd 1ampule (když má vůli k životu,, rychle jde do rehabilitace)

 

při kongitivní poruše + silicea (quartz) - D20  trit - 1amp ... vilv na NS , aby se projasnil, prozářil “křištálem a silou”

 

 • opium D30 1 asc 1xd

 

 

 

 

OBRAZ :

SILNÁ ASTRALIZACE HADŮ A PTÁKŮ

ASTRALITA DO HADA JDE TAK SILNĚ, ŽE JE OCHRNUTÝ, NEBO SE ZAČÍNÁ ROZPOUŠTĚT... 

 

Zpět