Porucha zvaná dyslexie

01.07.2014 21:25

 

“Porucha” zvaná DYSLEXIE

 

Ve své praxi, kde převážnou klientelu tvoří rodiny s dětmi, se často setkávám s problémem zvaný DYSLEXIE. Je to téma na školách celkem časté a počet dětí s touto “poruchou” roste. Do podvědomí se naštěstí již rozšířil fakt, že tato porucha neovlivňuje ani IQ ani EQ dítěte.  Většina lidí ani učitelů si však s touto poruchou neví rady. Jen některé metody výuky dovedou s touto poruchou efektivně pracovat a najít správný způsob, jak pomoci těmto dětem najít jejich „vlastní cestu“, neboť těmi běžnými jít nemohou.

Dyslexie není jen problém se čtením, gramatikou či psaním. Je to široký problém projevující se různými potížemi, jako např. špatné čtení, nesoustředěnost, potíže učit se cizí jazyky. S dyslexií se potýkají lidé všech věkových kategorií bez ohledu na jejich vzdělání či inteligenci.

Dyslexie je v podstatě porucha spolupráce pravé a levé hemisféry a některých částí mozku.

U nás prý trpí dyslexií kolem 1-2% dětí, v USA se uvádí až kolem 4% dětí. Výrazně více jí trpí chlapci než děvčata.

Zřejmě si kladete otázku, co je příčinou dyslexie. Je uváděno mnoho příčin. Mezi ty nejčastější uváděné příčiny patří vrozené a zděděné, poškození mozku vývojem, očkování, znečištění prostředí, elektrosmog, strava, ale i rodinné zátěže (cukr, kofein, alkohol…).

Méně známé, ale již prokázané příčiny jsou kadmium, hliník a olovo. Bylo provedeno několik studií, které prokázaly vliv nejen zmíněných, ale i toluenu, PBCs, arsenu, polychlorovaných bifenylyů, methylmercuru, fluoru v pitné vodě a v zubních pastách, umělá barviva a mnohé další. A ještě další čekají na potvrzení. Testy ukázaly, že u dětí s dyslexií je ve vlasech při analýze nalezeno výrazně vyšší množství magnesia a mědi, než u dětí bez dyslexie. Neukázal se rozdíl u olova, vápníku, selenu a rtuti.

Vzhledem k rostoucímu počtu dětí s touto poruchou, se hledají cesty, jak podpořit řešení a léčení těchto potíží. Jedna ze studií prokázala zlepšení při užívání esenciálních mastných kyselin (EFA), které pomáhají nejen s dyslexií, ale i s dalšími potížemi jako je ADHD, problémy s hyperaktivitou a pozorností, autismus, disgrafie...  

Jako velmi účinná se ukázala i canisterapie (terapie pomocí psů a jiných domácích mazlíčků).

A samozřejmě máme homeopatii, která tím, že bere v úvahu celkový stav dítěte, jeho emoce, pocity, reakce, stav a situaci v rodině, další zdravotní obtíže viditelně související i nesouvisející, může být výbornou pomocí.

Ze své vlastní zkušenosti a zkušenosti kolegů vím, že homeopatií nelze vždy dyslexii vyléčit, ale lze výrazně pomoci. Nejde jen o to snížit hladinu stresu, odbourat zátěžové faktory či vyčistit organismus. Důležité je i pomoci zlepšit energetický stav organismu a nastimulovat fungování  mozku.

V případech, kdy je dyslexie způsobena vnějšími faktory prostředí, očkováním a dalšími, je možné pomocí homeopatie velmi výrazně změnit a zmírnit projevy.

Pokud analýza případu v homeopatii vede k některé ze zátěžových látek jako je vliv chloru, olova, kadmia, podávám vždy k celkovému základnímu léku klienta i homeopatika vyrobená z těchto chemikálií. Často je účinná homeopatická očista očkovacích látek těch očkování, kterými dítě prošlo. K očistnému léku vždy považuji za nutné podat i lék celkový, obvykle nazývaný konstituční.

Homeopatické léky, které nejčastěji na dyslexii k „čistícím“ lékům používám, jsou následující:

Lanthanoidy a Actinoidy

Carcinosin

Baryty

Origanum majorana

Lathyrus

Lycopodium

léky z orchidejí

ptačí léky

Caesium muriaticum

Dirca palustris

Cadmium muriaticum

Cadmium sulphuricum

PC rays

Oleum animale dippeli

Corpus callosum

Salix

 

zdroje a zajímavé články

https://www.naturalhealth365.com/autism_news/1038_dyslexia_fatty_acids.html

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2813%2970278-3/abstract

https://www.clinchem.org/content/27/6/879.full.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18158838

https://www.naturalhealth365.com/autism_news/1038_dyslexia_fatty_acids.html#sthash.wrbXXEq8.dpuf

 

 

Zpět