Nástup do školy a potíže, se kterými se děti potýkají

06.09.2014 08:01

 

 
Začátek září přináší nový režim, nové zážitky, zkrátka mnoho změn nejen dětem, ale i rodičům. Je to doba po dovolených a období, kdy děti (a občas i dospělí) nastupují do školek a do škol. 
 
Jsou děti, které vezmou školu jako výzvu a zvládají nápor. Některé z nich končí s bolestmi hlavy nebo únavou, protože ještě neumí určit vlastní hranice a zapomenou v úsilí na radost. Pak je ale skupina dětí, pro které je to tlak neslučitelný s tím, co jsou schopny zvládnout, s jejich potřebami. A tak mám v ordinaci mnoho malých klientů, kteří zvládli nápor očkování, nápor nástupu do školek a prvního osamostatňování se a nyní je čeká další životní zkouška. A týká se to často i těch velkých, protože tyto potíže, které ve škole začnou, námi neřešené a nevyřešené prochází celým životem, komplikují nám pak práci a další oblasti života. Kolik z nás má stále sny o písemkách, zkoušení, nebo maturitě? Většinou nás ani nenapadne, že tyto naše školní trampoty jsou v nás stále živé, aktuální a nezpracované a spolupůsobí v dnešních problémech.

Co nabízí, potřebuje a vyžaduje po nás škola? Povinnosti, překonávání překážek, učení se, úspěchy a výsledky, neustálá aktivita, hodnocení v podobě známkování, bodování, černých a jiných teček a hvězdiček. 
 
A co proti tomu potřebuje pro svůj vývoj dítě? Radost, hru, inspiraci, bezpodmínečnou lásku, toleranci, bezpečí a pocit jistoty, že jsou vždy přijatí a někam patří. Také možnost uplatnit svou zvídavost (pokud již v nich nebyla utlumena). A to není vše.
 
Tyto věci jakoby ani nešly spojit bez lásky a laskavého přístupu k dětem - rodičů i učitelů. My i  škola správný přístupem můžeme dát dětem to, co potřebují pro svůj vývoj a rozvoj, pokud jim budeme naslouchat. Co by mělo patřit mezi cíle školní docházky? Nejen rozvinutí a využití jejich přirozené zvídavosti, ale také nalezení svého místa ve společnosti ostaních a rozpoznávání svých darů, schopností, limitů, rozvoj ve všech oblastech a objevování svého po-volání (kam nás duše volá). 
 
Při konání jakékoliv činnosti mají děti v sobě přirozenou vnitřní radost. Ta souvisí i s představou hotového díla. Touto vnitřní radostí je ovlivněná celá příprava a provedení práce/úkolu, děti si pískají, zpívají a nevnímají okolí, Je to projev z radosti a také toho, že jsou zcela naplněni svým dílem. Tento zápal pro věc by měl být podporován a oceněn bez ohledu na to, jak ten výsledek nakonec vypadá. To naučí dítě zejména to, že pak jako dospělý může řešit věci jako výzvy, tvořivě a se zaujetím, ne jako problémy. 
 
Je velmi těžké najít školu nebo školku, která by odpovídala našim představám. Každé dítě potřebuje něco jiného. Není ale důležité jenom to, jak se instituce líbí nám, ale jak je tam spokojené dítě. Je ve škole prioritou dítě, nebo naplnění norem (škola potřebuje splnit kvóty, naplnit učební plán, dodržet rozvrh učiva a probrané látky). Vnímejme, nesnažme se vyhovět škole, ale škola musí vyhovovat dětem, jejich potřebám. Učme je v učení nacházet radost, ne povinnost a stres. Vyhledejte homeopatickou pomoc ve Vašem okolí, pokud uvidíte, že dítě ani s Vaší pomocí nezvládá vše zpracovat. Homeopatie umí velmi dobře v těchto případech pomoci, aby dítě potíže zpracovalo, posunulo se dál a žilo v radosti a přirozenosti, která k jejich věku patří.

Nemocí děti často utíkají od situací, které nedovedou zvládnout. Ať už se jedná tlak a nátlak učení, nebo kolektiv mnoha dětí. Doma tak hledají útočiště, pozornost, bezpečí a lásku, kterou tolik potřebují. Jiní neonemocní tak, že by zůstávaly s chorobou doma, ale potýkají se s problémy přes nesoustředění, neklid, různé strachy, koktavost, tiky a mnohými dalšími projevy. 
 
Proč to tak je a proč mají různé děti ve stejné třídě různé potíže? Jako vždy je odpovědí, že co člověk, to jeho důvod (vyplývající z jeho dosavadních životních zkušeností, povahy, přístupu doma a dalších).
 
Asi nejčastější, s čím mnoho dětí už od školek přichází, jsou bolesti hlavy. Není tu příčinou jen školka a škola, ale přemíra používání telefonů, počítačových her, nedostatek pohybu venku a mnohé další dnešní “vymoženosti”. Jako první pomoc nejčastěji pomůže dětem lék Phosphoric acid, nicméně lék by v těchto případech měl být opravdu individuální, neboť se nejedná jen o přetížení, ale o konkrétní vnitřní emoční problémy, které je třeba najít a oslovit vcelku. Při výběru léků, kterých jsou stovky, je třeba znát povahu dítěte. Mnoho potíží plyne přímo z podstaty dítěte. U jednoho školáka se problém projeví zlobením a neklidem (Aranea, Tuberculinum), u jiného zaražeností (Silice, Carcinosin), smutkem (Natrium muriaticum), u dalšího neklidným spánkem (Zinc-Phos), nebo únavou (Gelsemium, Arsenicum, Phos-ac)

 

Zde je malá lékárnička první pomoci k nejčastějším tématům kolem školy (jako vždy mějte na mysli, že se jedná o obecné léky, že v těchto případech více fungují léky na míru, které berou v úvahu ostatní témata dítěte a jeho celkovou povahu. Ale protože jsem o ní byla požádána, uvádím pár častých. Pro Vaše dítě mohu připravit léky na míru pro konkrétní situace

 
 
 • > strach z nového prostředí škola/školka: Silicea, Arsenicum album, Calcarea carbonica, Lycopodium
   
 • > odloučení od matky: ozvláště na školách v přírodě je často potřebné Capsicum, pokud se projeví stesk bolestmi uší
   
 • > přemíra informací: sem patří vlastně všechny uvedené a záleží, jak se projeví
   
 • strach ze zkoušek: Argentum nitricum, Gelsemium, Anacardium
   
 • strach mluvit před celou třídou: Silicea
   
 • rychlá unavitelnost: ukazuje na vyčerpání organizmu mentálně, psychicky nebo fyzicky. Dítě v období školy roste, takže je to pro ně opravdu hodně starostí. Calcarea phosphorica, Phosphor, Nux vomica, Arsen, China
   
 • koktání: může být způsobené nervozitou, strachem, leknutím, nebo silným nepříjemným zážitkem, které zablokuje řečové centrum. Ale je to řešitelné, jde o vrácení sebevědomí a návrat k sobě
   
 • neklid při spánku a noční můry: nejčastěji pomůže Stramonium
   
 • dys poruchy (více v článku věnovaný dys poruchám) velký neklid, ADHD, nebo autistické sklony: Některé se projeví až ve škole, ale větišnou souvisí s nastavením člověka a tím, co si do života přineslo. Homeopatie může pomoci se s těmito stavy naučit vypořádat nalezením vlastní cesty
   
 • neschopnost a poruchy soustředění: tyto poruchy mají mnoho příčin a jejich začátek nebývá ve škole. Někdy se dítě nesoustředí, protože je unavené, jindy protože má moc energie a nemůže jí vybít. Jindy ho to fakt nebaví, protože dnešní škola nenabízí to, co ono potřebuje. Znáte příběh neklidného děvčátka, které málem skončilo ve vzláštní škole kvůli neklidu a kterému moudrý psycholog doporučil poté, co jí několik hodin sledoval, tancování a stala se z něj slavná britská primabalerína? Lze zkusit dát Phosphoric acid či Calcarea phosphorica. Léků je ale mnoho, které toto téma řeší v závislosti na tom, kdy se dítě špatně soustředí, jaké další obtíže má a jak se nesoustředění projevuje.
 
 
Na závěr malý příklad: Helenka se chtěla vyrovnat starší sestře, která měla ve škole úspěch. Byl tam také nepříjemný zážitek se spolužákem a další události v rodině, které na ní talčily. Ač zpočátku byla Helenka velice veselá, pomalu se stávala naštvanější, uzavřenější a smutnější a najednou začala koktat. Po léku Cuprum se stala opět sama sebou, byla veselejší a koktání zmizelo během krátké doby. Nyní stále soupeří se sestrou, ale je při tom radostná, bere to jako hru, výzvu a motivaci a hlavně necítí se poražená.
 
 
Přeji hodně studijních a životních radostí. 
S Láskou, Vladimíra
 
 
P.S.: A pro odlehčení si dovolím přidat něco pro zasmání. Odlehčení, dobrá nálada a smích jsou pro děti i dospělé tím nejlepším lékem. Sama jsem sepisovávala výroky žáků a učitelů a měla jsem z toho ve škole průšvihy. 


Tyto výroky, které mi kdosi poslal jsou ale nepřekonatelné:-), tak doufám, že s pobavíte!
 
 
 

Znehodnotil nástěnný výtisk Mendělejevovy soustavy prvků vymyšleným

prvkem Spermium.

 

O hodině přírodopisu strká ptáka do topení.

 

Celou hodinu si přerovnává pytlík. Takhle se nic nenaučí!

 

Nevhodně nosí do vyučování žvýkací a jiné gumy.

 

Při slohové práci "Nejhezčí zážitek z prázdnin" popsal soulož.

 

Byl přistižen ve školní jídelně, jak líbá spolužačku, máme podezření na lásku.

 

Plive kuličky z železné trubičky.

 

Močí do výše očí.

 

Při hodině dějepisu troubil stočeným sešitem státní hymnu!

 

Vyjádřil se o Meresjevovi, že měl amputované nohy až po prdel.

 

Nosí do školy příliš krátké sukně, takže vzbuzuje u spolužáků větší pozornost než já se svým výkladem, prosím o prodloužení.

 

Mlátí lavicí o strop.

 

Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom.

 

Vyndala při hodině tělesné výchovy bez dovolení kozu a celá třída přes ní skákala.

 

Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.

 

Rozbila spolužákovi svačinu.

 

Maže tabuli příliš mokrou houbou.

 

Při mé hodině se snažil být hodný. Až moc.

 

Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu hudební výchovy.

 

Pořád se hlásí.

 

Nechá se od spolužáků osahávat a nehlásí to učiteli.

 

V hodině tělesné výchovy si odešel zakouřit.

 

Při výletě do Terezína se nechal zavřít do plynové komory.

 

Honza zakřičel: "Ticho!", třída ho vyslyšela a on ze sebe vypustil toxické plyny, což bylo slyšet po celé třídě.

 

Při hodině hraje piškvorky a pak buď nadává, nebo se hlasitě raduje.

 

Olizuje temperové barvy a diví se, že pak zvrací.

 

Váš syn považuje za samozřejmé se při hodině matematiky procházet po lavicích.

 

Žák o hodině žvýká žvýkačku, já mu ale jen povolil sníst chléb.

 

Neměl žákovskou knížku a odmítl mi ji dát.

 

Vešel jsem do třídy a on se mi nepostavil.

 

Směje se mi za zády do očí.

 

Když jsem odstartoval přespolní běh, utekl domů.

 

Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.

 

Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to myslím vážně.

 

Bez dovolení padá ze židle.

 

Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta.

 

Škola není holubník

 

Pravidelně chodí do školy nepravidelně.

 

Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později.

 

Ten roste pro kriminál

 

Přinesl do hodiny prášek na pečení a předstíral prodej drog. Odmítal vše vydat 

a nyní i přiznat.

 

Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.

 

Vyhrožuje mi smrtí.

 

Žádá od učitele lepší známku se železnou tyčí v ruce.

 

Při hodině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili.

 

Nerespektuje pokyny dozoru o přestávce, na napomenutí reaguje: "Můžu se na to vysr....!"

 

Přinesla do školy DYMOGAM (zápalná tableta proti hmyzu - pozn. red.) 

a vykouřila celý učitelský sbor.

 

Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: "Piš pět, svačím!"

 

Váš syn mi dnes začal tykat, skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom.

 

Simuloval zvonění školního zvonku budíkem, a když se mu na to přišlo,  ještě tvrdil, že ho o to školník požádal.

 

Váš syn při vyvolání k tabuli zakřičel, že chybí, vyskočil oknem a zavřel se na záchodě.

 

Běhá po třídě a zvrací židličky.

 

Váš syn rozkopal venkovní odpadkový koš a mé auto, když se dozvěděl, že propadá z chemie.

 

Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.

 

Váš syn snědl učební pomůcku (až později se vysvětlilo, že šlo o zátiší  jablka s mrkví), a tak si učitel místo výtvarné výchovy s žáky povídal o životě

Zpět