STRES, DEPRESE, KRIZE A ZÁVISLOSTI

 • stres
 • deprese a depresivní stavy
 • psychická nepohoda, neklid a obtíže způsobené dnešním životním stylem
 • nedostatek energie, sil, vyčerpání, vyhoření
 • rozvod
 • životní traumata
 • šoky, které negativně ovlivnily Váš život (zpracování šoku a možnost jít dál)
 • smrt -  pomoc pro umírajícího a jeho okolí
 • závislosti - drogy, alkohol, potraviny, návyky
 • problémy osobní transformace,
 • psychospirituální krize